Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

"Farmakologi, medicingivning og sygepleje"

Forfatterens fulde navn:      Iben Lovring, Vivi Brandt Rasmussen, Lene Ørskov Reuther, Gesche Jürgens
og Hanne Rasmussen.
Hvilket år den er udgivet:    2009
Antal sider:                          404
Pris:                                     400 kr.
Forlagets navn:                   Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
Anmelders navn, titel, arbejdssted:
Susanne Winther Olsen, Klinisk specialist, Odense Universitetshospital, Afdeling V.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
 ”Farmakologi, medicingivning og sygepleje”    

  
 
 
 

Anmeldelse.

Bogen er opbygget i 4 dele som er medvirkende til at gøre den velegnet ikke kun som undervisningsmateriale på sygeplejerskeuddannelsen, men som et overskueligt opslagsværk i det videre virke som sygeplejerske. Den kombinerer fagene farmakologi og sygepleje på særdeles anvendelig måde.

Første del: Medicingivning og sygepleje er systematiseret i forhold til sygeplejerskens virksomhedsområde, at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje. I kapitlerne "at udføre" ses en rød tråd til Den Danske Kvalitets Model som gør en genlæsning for erfarne sygeplejersker meningsfuld med implementering af DDKM for øje. De forskellige fakta-bokse der bryder teksten virker som et godt læringsinput for den erfarne læser, ligesom de beskrevne patientcases skærper opmærksomhed og viser relevansen i en fornyet fordybelse i denne del af faget. Kapitlet om patientsikkerhed er nyt og vidner om den fokus netop dette har fået i befolkningen og blandt de fagprofessionelle.

Anden del: En gennemgang af den almene farmakologi, farmakokinetik og – dynamik, interaktion og bivirkninger, også her ses en øget opmærksomhed på sikkerhed og kvalitet. I forhold til dosering af lægemidler rettes fokus på risikogrupper som gravide, børn og ældre.

Tredje del: En beskrivelse af den specielle farmakologi, hvor det omfattende register viser sig særdeles velegnet i forhold til anvendelse af bogen i den kliniske praksis. Der er tilføjet beskrivelse af nye lægemiddelgrupper, bl.a. findes under afsnittet "cytostatika og immunsuprimerende midler" et afsnit om biologiske lægemidler.

Bogens fjerde del, indeholder et kapitel om medicinregning samt et kapitel med regneopgaver. Denne del viser sig, afprøvet i klinikken, at være særdeles anbefalelsesværdig både i vejledning af de studerende, men i lige så høj grad som led i arbejdet med patientsikkerhed, hvor også de erfarne sygeplejersker kan træne og udfordre hinanden med regneopgaver og dermed højne patientsikkerheden.

Generelt gør de mange nye tilføjelser i bogen den velegnet til den erfarne sygeplejerske som ønsker at opdateres indenfor det farmakologiske felt, ligesom den må ses som et uundværligt værktøj på sygeplejerskeuddannelsen og som opslagværk i enhver afdeling.​

​​
Publiceringsdato:
21. februar 2012
Ændringsdato:
21. februar 2012