Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Anmeld en bog og få den gratis

RETNINGSLINIER FOR BOGANMELDELSEN:
Du har 6 måneder til anmelde bogen. Kan eller vil du alligevel ikke anmelde bogen, skal du sende den retur. (Ruthsvej 4, 2900 Hellerup)

Anmeldelsen skal indeholde:

Bogens fulde titel
Forfatterens fulde navn
Hvilket år den er udgivet
Antal sider
Pris (Hvis du kender den)
Forlagets navn
Anmelders navn, titel, arbejdssted

Anmeldelsen må max fylde en A-4 side og skal sendes på mail til:

ibentousgaard@hotmail.com
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

Bøger fra FADL  
 
"Og så møder du ikke så mange idioter mere"
 Dorthe Louise Hjortskov, 2011, 144 sider, 200 kr
 
"Din guide til positivt selvværd"
Cammilla Rysgaard, 150 sider, 230 kr.
 
"Akutte medicinske tilstande"
Mads Engelmann m.fl., 300 kr

"Dialyse"
Inge Eidemak  m.fl., 300 kr
 
"Smerte - baggrund, evidens og behandling"
Staehlin, Dahl, Arent-Nielsen(red), 393 sider, 435 kr. 
  
 
"Sundhedsvidenskabelig forskningsmetode"
Simon Francis Thomsen m.fl, 205 sider, 230 kr

Bøger fra Nyt Nordisk Forlag / Arnold Busck / Schønberg
      " Sundhedsfremme i hverdagen"
       Kjeld Fredens m.fl., 2011, 304 sider, 249 kr.
 
         "Neonatologi"
Birgit Peitersen m.fl., 2008, 350 sider, 450 kr.     
 
            "Immunologi og transfusionsmedicin"
Ellen Taaning m. fl. , 2010, 258 sider, 350 kr.
 
      "Sygeplejebogen Klinisk Sygepleje"
      Birthe Kamp Nielsen , 2011, 676 sider 651 kr.
 
      Bøger fra Dansk psykologisk forlag (www. dpf.dk)
 
      "Læring i fælleskab" – En pædagogisk model for professionsuddannelserne
Sigrun Nielsen m.fl, 2009, 240 sider, 298 kr.
 
      "Lyt til følelserne" og forstå deres betydning
Anna Kåver, 2010, 150 sider, 228 kr.
  
            "Vinkler på voksenvejledning" – praksisbeskrivelser
       Tine Andersen m. fl. , 2008, 292 sider, 268 kr
 
      "Innovativ evaluering"
Marlene Skov Dinesen, 2010, 304 sider, 298 kr
 
      Bøger fra Munksgaards forlag
       
      "Praktisk klinisk smertebehandling
       Niels Herik Jensen og Per Sjøgren 
       5. udg 2009, 248 sider, 258 kr
 
      "Praktisk væske- og elektrolytbehandling"
       Bente Jespersen og Lars Simon Rasmussen
       2. udg 2011, 103 sider, 148 kr.
 
      "Klinisk vejledning og pædagogisk kompetence i professionsuddannelser"
       Helle Brøbecher et al
       2. udg. 2010, 288 sider, 298 kr.
 
      "Vejledning for fagprofessionelle."
       Christine Bagger og Helen Schultz
      1.udg. 2010, 135 sider, 198 kr
 
      "Klinisk ernæring"
       Ib Hessov og Palle Becker Jeppesen
       5. udg. 2011, 304 sider, 428 kr.
 
      "Kommunikation for sundhedsprofessionelle"
      Kim Jørgensen, 2011, 287 sider, 349 kr
 
      "Akut sygepleje"
       Susanne Jastrup, 2012, 264 sider, 299 kr
 
      "Personhåndtering - dilemmaer og perspektiver"
       Susan Warming, Karen Lyng m.fl., 2012, 224 sider, 248 kr
 
      "Patientperspektivet"
      Bente Martinsen, AnneLise Nordlyk m.fl, 2012, 248 sider, 299 kr
     
      Gyldendal akademisk / Hans Reitzels forlag
      "Børn og Traumer"
       Atle Dyregrov, 2. Udgave, 200 sider, 270 kr 
 
      "Tro, omsorg og interkultur"
       Naveed Baig, Marianne Kastrup, 2010, 238 sider, 250 kr​
 
      "Tværfaglig praksis"
      Eva Just og Helle Merete Nordentoft, 2012, 50 sider, 275 kr
 
      "Deltagerobservation"
       Martin Pedersen, 2012, 256 sider, 300 kr
 
      " Tværfaglig supervision" 
       Preben Bertelsen m.fl. 2013, 250 sider, 300 kr
 
​​​​​
Publiceringsdato:
21. februar 2012
Ændringsdato:
21. februar 2012