Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Anmeld en bog og få den gratis

RETNINGSLINIER FOR BOGANMELDELSER:
Du kan skrive til ibentousgaard@hotmail.com hvis du er interesset i at anmelde en bog. Send en begrundelse for hvorfor du vil anmelde bogen, samt titel på bogen og navn på forlag. Desuden adresse, hvor bogen skal sendes til.
Vi behandler ansøgningen og du vil modtage bogen med posten, hvis ansøgningen godkendes. Herefter har du 6 måneder til anmelde bogen.
Kan eller vil du alligevel ikke anmelde bogen, skal du sende den retur til Iben Tousgaard
Ruthsvej 4, 2900 Hellerup

Anmeldelsen skal indeholde:

Bogens fulde titel
Forfatterens fulde navn
Hvilket år den er udgivet
Antal sider
Pris
Forlagets navn
Anmelders navn, titel, arbejdssted
Gerne et foto af bogen

Anmeldelsen må max fylde en A-4 side og skal sendes på mail til:

ibentousgaard@hotmail.com
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

Som noget nyt kan du anmelde bøger fra GAD´s forlag.

Herunder kan du se eksempler på bøger fra forskellige forlag:

FADL:  
 
"Akutte medicinske tilstande"
Mads Engelmann m.fl., 300 kr
 
"Dialyse"
Inge Eidemak  m.fl., 300 kr
 
"Smerte - baggrund, evidens og behandling"
Staehlin, Dahl, Arent-Nielsen(red), 393 sider, 435 kr. 
  
"Sundhedsvidenskabelig forskningsmetode"
Simon Francis Thomsen m.fl, 205 sider, 230 kr

Nyt Nordisk Forlag / Arnold Busck / Schønberg:
      " Sundhedsfremme i hverdagen"
       Kjeld Fredens m.fl., 2011, 304 sider, 249 kr.
 
         "Neonatologi"
Birgit Peitersen m.fl., 2008, 350 sider, 450 kr.     
 
            "Immunologi og transfusionsmedicin"
Ellen Taaning m. fl. , 2010, 258 sider, 350 kr.
 
      "Sygeplejebogen Klinisk Sygepleje"
      Birthe Kamp Nielsen , 2011, 676 sider 651 kr.
 
      Bøger fra Dansk psykologisk forlag (www. dpf.dk):
 
      "Læring i fælleskab" – En pædagogisk model for professionsuddannelserne
Sigrun Nielsen m.fl, 2009, 240 sider, 298 kr.
 
       "Innovativ evaluering"
Marlene Skov Dinesen, 2010, 304 sider, 298 kr
 
      Munksgaards forlag:
       
      "Praktisk klinisk smertebehandling"
       Niels Herik Jensen og Per Sjøgren 
       5. udg 2009, 248 sider, 258 kr
 
      "Praktisk væske- og elektrolytbehandling"
       Bente Jespersen og Lars Simon Rasmussen
       2. udg 2011, 103 sider, 148 kr.
 
      "Klinisk vejledning og pædagogisk kompetence i professionsuddannelser"
       Helle Brøbecher et al
       2. udg. 2010, 288 sider, 298 kr.
 
      "Kommunikation for sundhedsprofessionelle"
      Kim Jørgensen, 2011, 287 sider, 349 kr
 
      "Akut sygepleje"
       Susanne Jastrup, 2012, 264 sider, 299 kr
 
      "Personhåndtering - dilemmaer og perspektiver"
       Susan Warming, Karen Lyng m.fl., 2012, 224 sider, 248 kr
 
      "Patientperspektivet"
      Bente Martinsen, AnneLise Nordlyk m.fl, 2012, 248 sider, 299 kr
     
      Gyldendal akademisk / Hans Reitzels forlag:
      "Børn og Traumer"
       Atle Dyregrov, 2. Udgave, 200 sider, 270 kr 
 
      "Tro, omsorg og interkultur"
       Naveed Baig, Marianne Kastrup, 2010, 238 sider, 250 kr​
 
      "Tværfaglig praksis"
      Eva Just og Helle Merete Nordentoft, 2012, 50 sider, 275 kr
 
      "Deltagerobservation"
       Martin Pedersen, 2012, 256 sider, 300 kr
 
      " Tværfaglig supervision" 
       Preben Bertelsen m.fl. 2013, 250 sider, 300 kr
 
 
     
 
 
​​​​​
Publiceringsdato:
21. februar 2012
Ændringsdato:
21. februar 2012