Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

ANÆSTESI NORD, referater

Referater ligger nu som pdfér. Kontakt Marie eller Iben fra bestyrelsen, hvis du ikke kan åbne filerne. Det nyeste referat står øverst.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and ShareReferat fra temaaften den 4 /4-2013:

Teenagere på operationsgangen.

Dette vellykkede arrangement  var en stor succes med 60 deltagere.

Først mødtes vi i auditoriet på Aalborg Sygehus Syd, hvor først en meget inspirerende og velforberedt anæstesisygeplejerske, Rikke Hybel fra Odense Universitetshospital lagde ud med

Myter og udsagn forbundet med teenagere.

Teenagere på operationsgangen er et svært emne at læse om, idet der ikke er skrevet meget derom, ikke på dansk, dog lidt fra Amerika.

Rikke deler teenagere op i

Tidlig teenager, mellem teenager og sen teenager, hvor grænserne for hvornår man er hvor, er bevægelige afhængig af  viden, engagement , evne til at føre samtale og evne til at tage beslutninger.  Hun lagde vægt på at man skulle være meget opmærksom på at disse grænser for hvor de befinder sig også kan flyttes i den situation at teenageren er på en operationsgang.

Endvidere skal man være opmærksom på at mange teenagere bruger regression som en forsvarsmekanisme.

Dette blot et meget lille udsnit af Rikkes fyldestgørende fortælling om emnet.

Der stilles spørgsmål og der tales om bamser og brug af Emla og den nye type, Amytop.

Herefter var det en også meget inspirerende og interessant børnevelfærdskoordinator/hospitalspædagog Mette Sorang Kjær fra H.C. Andersens Hospital i Odense, der også med stor entusiasme beskriver hvordan det kan føles at komme på såvel en børneafdeling som en voksen afdeling, når men er et helt ungt menneske.

Hun havde mange gode øjenåbnere og gode ideer med. Hunfortalte også meget interessant om nogle af sine oplevelser.

Efter denne faglige del, gik turen til Nordkraft, hvor en inspirerende og interessant guide fra Skråen viste os rundt på hele Nordkraft fra bund til 14. etage, via trappegange. 

Vi så mange områder på Nordkraft hvor ikke mange havde været før.

Så var alle både meget sultne og tørstige og den kulturelle del blev afløst af den sociale del. Pizzaspisning på Azzura.

Alt i alt en meget vellykket aften, som varmt kan anbefales til andre grupper.

--------------------------------------------------

Mødereferat fra mandag den 18/3-2013

Anæstesiarbejdsgrupppen Region Nordjylland


Mødet afholdes i Anæstesiens Konferencerum, ASN


Dagsorden

1. Velkomst Birgitte Bogø

2. Ordstyrer Lene Krull

3. Referent  Maibritt Skriver

4. Godkendelse af referat fra sidste møde

5. Nyt fra formanden

6. Finpudse og gennemgang af næste arrangement

7. Gennemgård punkterne mhp ansøgning om øko. støtte fra FSAIO, der skal være indsendt inden 1. maj.

8. Årsmøde i 2013.

9. Økonomi Kirsten Jørgensen.

10. Regionen rundt

11. Evt.

Deltagere: 

Janne Olesen, Birgitte Bogø, Heidi Frank, Tinna Eilers, Else Marie Jensen, Susanne Jensen, Anne Bladt, Kirsten Jørgensen og Maibritt Skriver.

Fraværende:

Lene Krull, Kirsten Pedersen og Karin Green


1. Velkomst ved Birgitte.

2. Susanne er ordstyrer idet Lene ikke er til stede.

3. Maibritt er referent

4. Referatet fra sidste møde er godkendt. Vi bestemmer at det ikke er nødvendigt at lave referat fra regionen rundt da det mest er snak om løst og fast, hvorfor et referat nemt kan blive upræcist. Vi aftaler hvad der evt skal med i referatet fra gang til gang.

5. Det har været svært at trække folk til vores arrangementer, hvilket kan skyldes der er mange andre konkurrerende arrangementer. Det er nødvendigt med et socialt /kulturelt indput samtidig.

Der har været/bliver et arrangement i DSR , med en jurist, der belyser vores juridiske spørgsmål, dette var hurtigt overtegnet.

Vi snakker om at det ville være en god ide hvis vi kunne lave noget lignende for ex. OP, intensiv og os, da vi synes vores speciale, i denne forbindelse,  er meget anderledes end for mange andre sygeplejersker.

Vi får mere og mere vi skal dokumenterer og hvordan står vi egentlig , hvis der bliver en sag , hvor meget er egentlig nødvendigt og mange mange andre spørgsmål.

Måske er dette en opgave for DSR, at afholde et sådan møde. Ellers ville vi måske kunne arrangere et, hvis vi kan finde en velegnet jurist.

Susanne kontakter DSR og forespørger om muligheden.

6. Vi har nu et særligt fint opslag oppe mhp afholdelse af næste 

arrangement, der er en gentagelse, fra sidste. Det ser imidlertid ud til at det går væsentlig bedre med tilmeldingen denne gang. Vi er ret sikre på at afholde mødet denne gang.

Kirsten og Maibritt ringer sammen efter fristens udløb, herefter vil Kirsten kontakte undervisere og Birgitte kontakte Norkraft.

7. Vi gennemgår punkterne til ansøgningen. Kirsten sender  den økonomiske del  til Maibritt. Vi har hver især udfyldt egne data. Birgitte og Maibritt udfærdiger dokumentet og sender det til FSAIO rettidigt. Der findes vist et link, hvor man bare udfylder. Det findes der ud af.

8. Anne og Kirsten, der begge bor omkring Thisted tager sammen til Årsmødet.              

De tilmelder sig selv og sender de emner vi foreslår.Vi snakker f.eks om de nye sikker kirugi tjeklister (tivolisedlen) som vi , bare i Nordjylland, udfylder vidt forskelligt. Hvordan forholder man sig/tolker man den andre steder. Hvordan går det med tilslutningen til møder andre steder? mv.

9. Vi forventer en udgift til næste arrangement sv.t. ca. 55 kr pr. deltager, samt 2000 kr pr. underviser. Hertil tilgår undervisernes transport. Det vil sige at vi så går i ca. 0 , hvilket  jo må være passende, eftersom vi snart får flere penge.

10. Regionen rundt
Næste møde Torsdag den 5 sep 2013.  Obs samkørsel da det skal foregå i Thisted…Vi glæder os til at besøge jer i Thisted…

VI SPISER PIZZA……                                                  Maibritt


----------------------------------------------------

Mødereferat fra  tirsdag den 21/1-2013.

 

Dagsorden

1. Velkomst

2 .Ordstyrer

3. Referent

4. Godkendelse af referat

5. Nyt fra formanden

6. Planlægning af næste tema eftermiddag/aften

7. Økonomi

8. Regionen rundt

9. Evt.

 

Deltagere:  Janne, Heidi,, Else Marie,  Anne, Kirsten J., Kirsten P, Birgitte og Maibritt

 

Fraværende.: Susanne,  Tinna,  Lene, og  Karin

 

 

1.      Velkomst ved Birgitte.

2.      Heidi er ordstyrer i stedet for Lene, idet hun ikke er tilstede.

3.      Maibritt er referent

4.      Referatet godkendes og kan sendes.

5.      og 6   Nyt ved Birgitte.

Snakker frem og tilbage om hvorfor  og hvad der gik galt ved sidste arrangement, hvor tilslutningen var for ringe til at vi kunne forsvare at afholde arrangementet, selv om det var et spændende indslag omkring teenagere på operationsgangen.

Der var mange andre arrangementer i perioden deromkring og en enkelt afd. havde ligefrem arrangement samme dag. Ikke heldigt.

 

Vi bestemmer at vi aldrig mere vi forsøge at af holde arrangementer i november  og december, idet der er så mange andre arrangementer, at det er svært at få folk til at komme

Vi taler om at der er mere tilslutning til arrangementerne når der er noget socialt samtidig. Vi vil gerne afholde samme arrangement endnu engang da vi fra andre kilder ved at det er et godt indslag. Hvordan gør vi det så bedst muligt…??

Nordkraft kunne være en mulighed, at kombinere med mødet. Vi får således noget kulturelt ind over. Det plejer at hæve deltagerantallet.

Der er mulighed for rundvisning, og mange har ikke set Nordkraft  ” bagved”

 

Vi taler om, at det er bedre at kolde færre møder af lidt højere kvalitet i form af ex.  at føje noget kulturelt/socialt indover.

 

Vi  vender forskellige emner og muligheder.

 

Vi planlægger ,den næste temaeftermiddag bliver den 4/11-2013 eller 11/4- ,2013  Kirsten kontakter undervisere mhp .om de har mod på at prøve endnu engang og om de kan en af de valgte datoer.

Birgitte kontakter en medarbejder på Nordkraft  mhp om det kan lade sig gøre med en rundvisning en af de ønskede datoer.

 

             Vi tilbyder kolleger, ex operationspersonale og opvågningspersonale at de kan  deltage,  

              mod at betle et lille beløb      

 Vi indkøber vand til  alle.

7.

Økonomi ved Kirsten.

Vi bruger mage penge til kørsler, selv om, det er den lave takst , men vi har stadig penge., og det kan jo ikke være anderledes når vi skal repræsenteres alle huse.

Vi skal undersøge hvornår det er vi ansøger om penge.

Vi skal have et CVR- nummer. Kirsten klarer dette. Dette er en ny lov, for at undgå hvidvaskning

 

 

EVT

9.         Vi snakker om, at der egentlig mangler en i gruppen fra den store almene/ortopæd-afd.

             Heidi sætteren føler ud, om der er nogen der kunne have interesse. .

 

Nyd dato for næste møde den 18/3- 2013. Vi afviger vores strukturkriterier idet, denne dato falder umiddelbart før påsken..     Vi møder kl 16.30, og går til cafe Stygge  efter mødet.

 

Maibritt bestille bord til kl. 18.30

 

 

Som tidligere nævnt er næste møde den 18/3-2013.

I hører nærmere ang. temaeftermiddagen/ aftenen.

 

Hilsen Maibritt

 

 

 ​-----------------------------------------------Mødereferat den 20/9-2012
 
Afbud fra Heidi, Tinna. og Karin.
 
Deltagere: Susanne, Elsa Marie, Anne, Kirsten J., Birgitte ,Kirsten P., Janne  og Maibritt
 
Anne er ordstyrer.
Maibritt er referent
 
Velkomst ved Birgitte
Vi tager en runde, hvor vi præsenterer os, da vi har Kirsten Petersen med for første gang, mens vi drikker kaffe.
 
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.
 
Nyt fra formanden ,Birgitte:.
Vi opfordres til at bruge FSAIO`s nye hjemmeside mere, den findes som link på
www.dsr.dk 
Det er ret vigtigt at vi vænner os til at holde os opdateret der, da Dråben måske på sigt erstattes af en net-udgave, der findes endvidere andre tiltag på siden.
 
 
KP  orienterer os om, at anæstesipersonale fra Aalborg Sygehus Syd, har valgt af deltage på det Nordiske Børnekursus, og selv har betalt. Det tyder på stor interesse for kurser, og for anæstesi til børn.
 
Dette møde er tænkt som planlægning af temadagen, vi vil afholde her i efteråret, hvorfor der er megen snak frem og tilbage em forskellige emner
KP foreslår emnet :Teenagere på operationsgangen, som hun i anden
forbindelse har deltaget i.
Birgitte foreslå et møde om smertestillende præp.  ex Gabapentin  ved Claus Bredahl der er rigtig god underviser til dette emne.   Pfizer, betalte servering ved et lignende møde , der er blevet afholdt..
 
Emnet :Af banen der kommer høns. Også et  emne vi vældig godt kunne tænke os, men et dyrt arrangement. Måske senere.
 
Efter megen snak frem og tilbage vælger vi:
Teenagere på Operationsgange. Kirsten Pedersen ta`r kontakten
Vi afholder mødet  i Auditoriet på ASN
Vi vil afholde det i uge 46 eller 47. KP aftaler med underviserne hvornår det er muligt.
Vi vælger i samme chance holde vores næste møde for arbejdsgruppen for dels at spare transportudgifter for de tilrejsende, dels at spare tid.
Vi vil prøve at arrangere det således, at både medlemmer og ikke medlemmer kan deltage, da dette emne også kan have stor interesse for operations personale og opvågnings personale.
Ikke medlemmer kan deltage for 25 kr.
 
Vi køber billige sandwich , vand og kaffe. (Husk elkedler).
 
 
Hver især fra arbejdsgruppen sender antallet af tilmeldte på hvert sit sygehus/ afdeling som mail til Birgitte
 
Økonomi ved kasserer KJ.: Vi har penge nok til at kunne betale for arrangementet , idet underviserne er billige.
 
 
 Næste møde skulle have været den 22 november, men vi har bestemt at holde det sammen med arrangementet. Skulle det ,af en eller anden grund ske, at arrangementet ikke bliver til noget, inden for det tidsrum vi har planlagt, da må vi holde mødet den fastlagte dato, efter planen.
 
Hilsen Maibritt
 


--------------------------------------------------- Mødereferat fra den 7. Juni 2012.

1. Velkommen. Birgitte byder velkommen. Her nævner hun som ny formand, at det er svært at komme efter en formand som Jytte, der har været i arbejdsgruppen i 30 år.   Hun ser det både som en sørgmodig dag, hvor vi skal tage afsked med 3 gruppemedlemmer, men også som en glædens dag hvor vi tager imod 3 nye medlemmer.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 16 april 2012.  -  Referatet er godkend dog med den ændring at vores nye medlem fra Frederikshavn Sygehus ikke er Anne Bendsen, men Janne Olesen.
3. Nyt fra formanden Birgitte. –
Birgitte takker for de 3 afgående medlemmer for deres store arbejdsindsats i gruppen gennem mange år. Idet alle tre har ydet et særligt stort arbejde for gruppen gennem mange år og brugt meget fritid herpå. Tak til dem…
Herefter tager vi enpræsentationsrunde, idet vi har flere nye medlemmer i gruppen
     Birgitte gav herefter et fyldestgørende referat fra Årsmødet i København  Den 24 maj 2012, hvor Tinna og Birgitte deltog .
Der havde været 18 deltagere, der blev godt modtaget med morgenmad.
I forbindelse med vores emne til årsmødet:” Samarbejdet mellem   FSAOI og arbejdsgrupperne”, blev opfordret til at vi skulle være mere obs. på den  hjemmeside  ved FSAIO, hvor også Dråben er en del af.   Der opfordres til åben debat  og faglige diskussioner på denne side , da det er et lukket netværk.
 Nogle arbejdsgrupper har følt det belastende med de nye krav til struktur i arbejdsgrupperne, som man skal opfylde, for at få det økonomiske tilskud til opretholdelse af fagligheden i grupperne.
Der blev orienteret om, at Bente Buch ikke mener det bør være så stringent, idet de blot kræver at kende til formand, kasser og referent og at det er nok med en enkelt årligt temadag, referat herfra samt budget. 
For at få nye medlemmer har man vedtaget, at nye medlemmer kan skrive navn på den, der har formidlet at vedkommende indmeldes. Får man 3 ”stemmer”, udløser det en dag på næste Landskursus , der vil foregå i København.
Vi blev orienteret om , at der er noget der hedder DASYS,  hvilket vi ikke kender til. Det skulle være en god platform, med nærmest en paraplyfunktion til DSR. Det skulle være godt men meget dyrt.
Der er generelt problemer rundt om i landet med at få medlemmer til at møde op til arrangementerne. I Nordjylland har vi forholdsvist et godt fremmøde. Der er enighed om at det er en fordel at kombinere noget fagligt med noget socialt.

Der er problemer rundt om i landet med at man mister personale. Det giver megen spildtid.
Forskellige steder er der lavet projekter der kan bevise ex tidsforbrug og arbejdstyngde ved forskellige patientkategorier, med godt resultat..
Mette Ring mener det kan være en fordel at vi kalder os anæstesissygeplejersker og ikke narkosesygeplejersker.
Det er forskelligt rundt om i landet om man får betaling for at deltage til møder i arbejdsgr, ex 2 timer pr. møde, og også om hvorvidt man skal bruge fridag eller får tjenestefri for at tage til  årsmøde.
     4.   Årsplanen: - forslag til nye ideer til temaeftermiddage
              ”Af banen der kommer høns”  med Hanne Kristensen Paustin
Præsten og Krokonen
Kræftens bekæmpelse med Ib Hoch
Besøg på Hospice
Vin og kvinder med Erik Skounborg
Jura og utilsigtede hændelser
ZOO og en dyrlæge
Fra lønmodtager til primadonna
Juridiske aspekter med Solvej Fjprdsude
Søvnproblemer med Ismail Gøgner
Karsten Tollund
Bjergbestiger Gammelgård
Teenagere på operationsgangen ved Karen Marie Lillelund

Det er holdningen i FSAIO at det er ok at komme til foredrag selv om man ikke er medlem af DSR. Man skal i så fald betale ved indgangen

5. Økonomi: Kirsten desværre ikke tilstede, men vi har ikke brugt så meget på transport og vores sidste temaeftermiddag var omkostningslav.
Vi skal huske at indberette til kasseren vedr. betalinger. Gerne hurtigt og huske samkørsel…
6. Regionen rundt
Hjørring: Arbejder efter regler, men hvad får vi ud af det. Dette er samtaleemnet pt. Holdningen er at vi skal få pengene fra DSR i stedet for Regionen. Måske vil de trække sig efter de nye retningslinjer er kommet.
Frederikshavn: Problemer på afdelingen med det psykiske arbejdsmiljø. Konsulent på en temadag har hjulpet, det er begyndt at gå bedre.
Nord: Sparerunde hvor 2 er gået på efterløn, hvorefter der er kommet boom i leukæmibørn og urologiske pt. med pakkeforløb. Det har resulteret i ansættelse af vikar, før den sidste af de to der skal på efterløn er stoppet. Dette har givet frustrationer selv om vi selvfølgelig er glade for vores nye vikar, Mette Daugård, der har stilling til jan. 2013
Vi skal udvide antal af sygeplejersker i børnetransportordningen fra 12 til 18 pga. nye struktur hvor transportssygeplejersken samtidig er vagthavende sygeplejerske på matriklen.
Ny læge pr 1 august. Katrine??
Intensiv belastet. Vi passer ofte opv.
K-anæstesi: Har overtaget ½ social- og sundhedshjælper. Uværdige spareforhold. 1 ½ stilling skal spares til card. lab., De vil kun blive kaldt ved DC konvertering.
Farsø: Sparekniven påvirker dem. Manglende lægebemanding fylder også. Der bliver snakket om ledelsesstrukturen. de er bekymret for deres sygehus.
Hobro: Var heldige at have en vakant stilling, da de skulle af med en.  To lægestillinger opslået. Ingen søger dem, de får hjælp fra Aalborg-læger som ikke læser vejledningerne, hvilket gir daglige problemer. Laver selv anæstesiskemaet. Hvordan står de rent juridisk?. Mange transporter med med. pt. Men ikke nok uddannelse deri.

7. Evt.  Det er vigtigt at vi kommer . Der skal være 6 deltagere for at mødet holdes.

Til stede var :Jytte, Janne ,Annette, Tina, Lene, Susanne, Birgitte, Anne Marie, Else Marie, Heidi og Karin.

Fraværende:  Kirsten, Kirsten og Anne

Næste møde  er 20 sep. 2012 kl. 16.30 i konferencelokale 3. sal  ASN.
Husk til og framelding til Birgitte.

Hilsen Maibritt
 ----------------------------------------------------
Mødereferat fra den 16.april 2012
Det planlagte møde den 27.marts blev aflyst pga. manglende deltagelse.
1. Velkommen – Jytte informerer om de nye medlemmer
2. Godkendelse af referat fra den 23.januar – referatet godkendes
3. Nyt fra formanden – undres over at FSAIO ikke anvender arbejdsgruppen noget mere, f.eks. udformning af den nye funktionsbeskrivelse. Vi fik f.eks. stort udbytte af at arrangere Landskurset i 2008.
Nye medlemmer til gruppen bliver:
• Kirsten Pedersen, H-Anæstesi – Aalborg Sygehus Syd
• Anne Bendsen, Sygehus Vendsyssel Anæstesi – Frederikshavn
• Tina Eilers, Sygehus Vendsyssel Anæstesi - Hjørring
Maibritt bliver ny referent i gruppen
Jytte tager kontakt til de nye medlemmer – oplysninger til medlemslisten
Anne Marie tager kontakt til Kirsten som er ny kasserer – overlevering af gruppen økonomi
Jytte og Annette udformer skabelon til FSAIO- ansøgning og sender til Bente Buch inden 1.maj.
4. Referat fra temadagen ”Den kolde patient” den 21. marts 2012 – Birgit Lassen og Marianne Agerlin, anæstesisygeplejersker fra Hvidovre Hospital fremlagde meget inspirerende deres projekt om hypotermi i forbindelse med anæstesi.
Smiths-Medical fremviste firmaets muligheder for opvarmning af patienterne under anæstesi og var endvidere vært ved frugt, chokolade, sodavand og sandwich.
Idéspejder Susanne Winther Sørensen sluttede temaaftenen af med at fortælle om ”Ideklinikken” på Aalborg Sygehus. Susanne opfordrede alle til at komme med sine ideer til ”Idéklinikken” som efterfølgende er behjælpelig med muligheden for videreudvikling. En lille konkurrence indgik også i Susannes oplæg.
Helt sikkert en god eftermiddag/aften.
5. Årsplan – ved sidste møde fremkom der ønske om en skematisk oversigt over arbejdsgruppens opgaver gennem året, der er udformet et forslag hertil som vedlægges som en fil.
Forslag til ny temaeftermiddag/aften:
Anne har talt med anæstesisygeplejerske Lindy Lillelund, Silkeborg, han vil gerne fortælle om sine oplevelser som udsendt med ”Dansk Røde Kors” til f.eks. Sudan og Afghanistan.  
6. Årsmøde – Birgitte deltager sammen med en af de nye medlemmer
Emner til Årsmødet:
a.  ”Samarbejdet mellem arbejdsgrupperne og FSAIO”
b.  ”Jobmuligheder for de nyuddannede anæstesisygeplejersker”
Birgitte tilmelder deltagere og emner til dagsorden inden 3. maj.
7. Økonomi – Beholdning på 9000,00 kr., der har været færre udbetalinger til f.eks. kørsel og vi har modtaget sponsorstøtte til afholdte temaeftermiddage.
a.  Anne Marie fremviser regnskab for2011/12 og budget for2012/13
8. Evt. – ikke noget

Tilstede var: Jytte, Else Marie, Birgitte, Maibritt, Anne Marie og Annette
Fraværende var: Lene, Heidi, Karin, Anne, Susanne og Kirsten
Næste møde: Afholdes i Hjørring – flyttes til den 7.juni, vi besøger anæstesiafdelingen, tager imod 3 nye, siger farvel til 3 ”gamle” og slutter mødet med at spise sammen et eller andet sted i Hjørring.
Jytte arrangerer.
Vi mødes kl. 16:30 og middagen bestilles til kl. 19.

Med venlig hilsen
Annette


 
---------------------------------------------------------------------------
 
Mødereferat fra den 23.januar 2012
 
1.Velkommen/ordstyrer – Mødet starter med frustrationer omkring antallet af fremmødte gruppemedlemmer. Mødedatoerne er kendt for hele året, naturligvis kan man være forhindret, blot det ikke er manglende interesse, velvidende at arbejdet er ulønnet.
2.Godkendelse af referat fra den 14.december 2011 – godkendt.
3.Nyt fra formanden –
a.Nye medlemmer til gruppen – opslag til anæstesiafdelingerne i regionen – Jytte og Annette har udarbejdet forslag og her kommer der ønske om små tilføjelser:
                                          i.    Antal møder
                                         ii.    Temaeftermiddage
                                        iii.    Mødetidspunkter
a.Ny konstellation af gruppen
1.     Kirsten byder ind som kasserer
2.     Birgitte byder ind på formandsposten
3.     Referent ?????
a.Ansøgning om økonomisk støtte til gruppen skal ske inden 1. maj.
b.Forslag om ”årshjul” indeholdende alle faste opgaver – Annette udarbejder forslag inden næste møde.
1.”Årsplanen” – Der fremkommer forslag om, at mødet til september kobles med noget kulturelt – Kirsten Kjærs museum eller ”Nordkraft”. Vi overfører tidligere emneforslag til dette referat:
a.”Ud med Røde Kors” ved anæstesisygeplejerske Lindy Lillelund.
b.”Smertebehandling” ved overlæge Claus Bredahl.
c.Naturmedicin i det anæstesiologiske speciale. Hypnose. Meditation. Alternativ behandling.
d.”Akupunktur” Jess Hansen.
2.Planlægning af næste temaeftermiddag/aften – i uge 11 eller 12, er endnu ikke faldet på plads. To anæstesisygeplejersker fra Hillerød Sygehus har kørt projekt om hypothermi, det viser at over 25 % af patienterne er hypotherme postoperativt. Indlæg herom vil vare ca. 1 time. Firmaet er vært ved sandwich, chokolade og sodavand til 50-60 personer. Vi mangler svar på om der er yderligere udgifter, transport, honorar til undervisere, som vi skal betale. Der ønskes en reklamestand til pausen. 
Som supplement til temaeftermiddagen vil vi forsøge at få besøg af Aalborg Sygehus ”Idéklinik”, dem tager Birgitte kontakt til.
a.Fordeling af opgaverne – kan ikke gøres, da alt ikke er faldet på plads, dog foreslås det at mødet afholdes på AAS, og vi opfordrer Heidi og Karin til at undersøge muligheden for det.
1.Økonomi – Anne Marie redegør for gruppens økonomi. Budget udformes inden næste møde.
2.Evt. – Kan fremtidige møder evt. afholdes over Skype?
 
 Næste møde tirsdag den 27.marts 2012 – husk at melde til/fra. Birgitte har meldt fra.
Tilstede var: Birgitte, Kirsten, Jytte, Lene, Anne Marie, Annette
Fraværende var: Else Marie, Susanne, Maibritt, Karin, Heidi, Anne
 
 
Med venlig hilsen
Annette
 
 ​Referat fra møde 14. December 2011

 1. Velkommen/ordstyrer – Jytte byder velkommen og mødet starter med en kop kaffe.

2. Godkendelse af referat fra den 22. september – referatet er godkendt

 3. Nyt fra formanden – Jytte har ikke noget nyt fra FSAIO. Til foråret træder 3 medlemmer ud af gruppen, det betyder at der skal vælges ny formand, kasserer og referent. Der er altså plads til nye medlemmer og det besluttes at der sendes en skrivelse rundt til alle anæstesiafdelinger. Jytte og Annette udformer forslag til opslaget og resten planlægges til næste møde.

 4. Evaluering/referat af temaeftermiddag/aften –

 

Temaeftermiddag/aften den 7. november 2011 for 125 deltagere:

Baggrunden for arrangementet var at alle anæstesiafdelinger i Region Nordjylland gennem en årrække har købt nye anæstesiapparater – nogle afdelinger for flere år tilbage og andre for ganske nyligt.

 

Antal tilmeldte deltagere taler for, at vi ramte plet i det valgte program for temaeftermiddagen/aftenen.

 

§ "Respirationsfysiologi og respiratorbehandling i anæstesisammenhæng"

 

§ "Dräger anæstesiapparatets respiratorindstillinger"

 

§ "Gennemgang af Oxyloc 3000 respirator"

 

Arrangementet startede kl. 16:30, hvor anæstesiarbejdsgruppen tog imod med frugt, slik/chokolade og sodavand.

 

Overlæge Søren Kjærgaard, Aalborg Sygehus Nord underviste på en meget inspirerende måde i respirationsfysiologi og respiratorbehandling i anæstesisammenhæng. Anæstesisygeplejerskerne blev opdateret, lyttede intenst og var meget spørgelystne.

 

En supergod undervisning med fokus på anæstesisygeplejerskens praksis.

 

I pausen var Dräger vært ved lækre sandwich.

 

Herefter gennemgik Konsulent Lise Astorp anæstesiapparatets respiratorindstillinger, igen en meget inspirerende undervisning – en rigtig fin repetition i håndteringen af anæstesiapparatet.

 

Ved hjælp af videooptager var det muligt at følge Lises håndtering af anæstesiapparatets respiratorindstillinger på storskærm.

 

Til slut blev respiratorindstillingerne på Oxyloc 3000, transportrespiratoren gennemgået.

 

De medicoteknikkere som i Region Nordjylland servicerer vores anæstesiapparater deltog i mødet.

 

Arrangementet var absolut en succes, vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger.

 

"Årsplanen" –

Planlægning af ny temaeftermiddag/aften – der arbejdes på næste emne "Den kolde patient" ved Trine Thomsen, MSOL, Smith Medical.Heidi undersøger muligheden, vi vil gerne foreslå en eftermiddag/aften i uge 11/12. Firmaet vil være vært ved et traktement.

Nyt emne kunne være "Idéklinikken" Aalborg Sygehus.

Økonomi – Anne Marie er desværre ikke til stede, men hun har sendt en mail. Indestående 12.968,00 kr., dog er der yderligere udgifter fra temaeftermiddagen som endnu ikke er hævet på kontoen.

Evt. – ikke noget

Jytte, Birgitte, Kirsten, Maibritt og Annette afsluttede mødet under hyggelige former på "Jens Bangs Stenhus" og ønskede hinanden en rigtig glædelig jul.

 

Næste møde mandag den 23. januar 2012 – husk at melde til/fra.

 Tilstede var: Karin, Heidi, Maibritt, Birgitte, Kirsten, Jytte, Lene, Annette

 Fraværende var: Else Marie, Susanne, Anne, Anne Marie

 Med venlig hilsen

 Annette

 Temaeftermiddag/aften 7/11 2011 
 

Baggrunden for arrangementet var at alle anæstesiafdelinger i Region Nordjylland gennem en årrække har købt nye anæstesiapparater – nogle afdelinger for flere år tilbage og andre for ganske nyligt.

 

Antal tilmeldte deltagere taler for at vi ramte plet i det valgte program for temaeftemiddagen/aftenen.

 

§ "Respirationsfysiologi og respiratorbehandling i anæstesisammenhæng"

 

§ "Dräger anæstesiapparatets respiratorindstillinger"

 

§ "Gennemgang af Oxyloc 3000 respirator"

 

Arrangementet startede kl. 16:30, hvor anæstesiarbejdsgruppen tog imod med frugt, slik/chokolade og sodavand.

 

Overlæge Søren Kjærgaard, Aalborg Sygehus Nord underviste på en meget inspirerende måde i respirationsfysiologi og respiratorbehandling i anæstesisammenhæng. Anæstesisygeplejerskerne blev opdateret, lyttede intenst og var meget spørgelystne.

 

En supergod undervisning med fokus på anæstesisygeplejerskens praksis.

 

I pausen var Dräger vært ved lækre sandwich.

 

Herefter gennemgik Konsulent Lise Astorp anæstesiapparatets respiratorindstillinger, igen en meget inspirerende undervisning – en rigtig fin repetition i håndteringen af anæstesiapparatet.

 

Ved hjælp af videooptager var det muligt at følge Lises håndtering af anæstesiapparatets respiratorindstillinger på storskærm.

 

Til slut blev respiratorindstillingerne på Oxyloc 3000 transportrespiratoren gennemgået.

 

De medicoteknikkere som i Region Nordjylland servicerer vores anæstesiapparater deltog i mødet.

 

Arrangementet var absolut en succes, vi har modtaget mange positivtilbagemeldinger.

 

På vegne af

 

Anæstesiarbejdsgruppen i Region Nordjylland

 

Annette Winther

 Referat fra møde 22. September 20121. Velkommen – vi begynder mødet med kaffe og brød.

 

Godkendelse af referat fra den 15.juni 2011 – godkendt

 

2. Nyt fra formanden – Jytte er fraværende

 

Planlægning af temaeftermiddag/aften den 27.september – gruppen mødes hurtigst muligt efter kl. 15:30.

 

Jytte byder velkommen, husk at nævne FSAIO

Thisted anæstesiafdeling                  16 personer

 

Hobro                                              6

 

Farsø                                              6

 

Frederikshavn                                  2

 

Hjørring                                         

9

 

Syd

                                                42 (H-9, K-7, O-4, A-10, TV-12)

 

Nord                                               9

 

Det er bare flot.

 

Heidi køber frugt, chokolade/slik og 2x2 flasker vin, betales af gruppen.

 

Kirsten køber sodavand/dansk vand, betales af gruppen.

 

Maibritt bestiller sandwich og sørger for servietter, sandwich betales af Dräger.

 

Annette skriver og sender referat til Bente Buch

 

Annette tager kontakt til Lise Astorp – antal deltagere.

 

"Årsplanen" – forslag til nye emner:

 

"Ud med Røde Kors" ved anæstesisygeplejerske Lindy Lillelund.

 

"Smertebehandling" ved overlæge Claus Bredahl.

 

Naturmedicin i det anæstesiologiske speciale. Hypnose. Meditation. Alternativ behandling.

 

"Akupunktur" Jess Hansen.

 

Økonomi – Anne Marie er fraværende. OBS: kørsel fra dags dato mailes til Anne Marie. Udgift til brød/pålæg mailes til Anne Marie.

 

Ny kasserer – ny referent – hvem byder ind? Forslag om nyt medlem fra Syd, Heidi og Karin spørger A og O anæstesi på Aalborg Sygehus Syd.

 

Evt. – ingenting

 

 Næste møde torsdag den 24. november 2011 – husk at melde til/fra.

 

Tilstede var: Karin, Heidi, Maibritt, Birgitte, Susanne, Anne, Kirsten, Annette

 

Fraværende var: Else Marie, Anne Marie, Jytte, Lene

 

Med venlig hilsen

 

Annette

Referat fra møde 15/6 2011
 
Velkommen  - Dejligt at se Jytte tilbage. Birgitte er ordstyrer. 

Godkendelse af referat fra den 22. marts 2011 – følgende tilføjelser til gruppens strukturkriterier besluttes:

Minimumsantal ved vores møder er 6 personer – ellers aflysning.

Minimumsantal ved temaarrangementer er 30 personer – ellers aflysning.

Sidste møde før sommerferien flyttes til uge 23, da "Årsmødet" ofte er planlagt til uge 21

Ny referent inden det nye regnskabsår – jeg stopper i gruppen ved afslutningen af dette regnskabsår. Nyt gruppemedlem tilbydes Sygehus Syd. Herefter godkendes referatet.

 

"Årsplanen" – Næste teamarrangement er i støbeskeen til uge 39 eller 40.

Respirationsfysiologi og respiratorbehandling i anæstesisammenhæng.

Repetition af Dräger anæstesiapparatets respiratorindstillinger.

Gennemgang af respirator – Oxyloc 3000

Afholdes i auditoriet på Aalborg Nord.

 

Undervisere der er i spil, anæstesisygeplejerske Ingrid Kodahl – TV-anæstesi, Anæstesioverlæge Søren Kjærgaard – Aalborg Sygehus Nord og en repræsentant fra Dräger, evt. Lise Ast

Forslag til nyt emne – "Smertebehandling" – evt. ved Anæstesilæge Claus Bredahl                               

 

Referat fra "Årsmødet" – Godt møde i DSR lokaler i Århus.

Markering af sygeplejens år, der er mulighed for at søge DSR om økonomisk støtte til evt. arrangementer.

Me

ne

Flere arbejdsgrupper oplever manglende tilslutning til arrangementer, vi fortalt om vores succes med at koble noget kulturelt med det faglige.

Mange frustrationer omkring indslusning af nye kolleger efter nedlukning af afdelinger.

Akkreditering har alle steder fyldt meget.

      Der kommer et fyldestgørende referat i "Dråben".

 

Økonomi – vores økonomi er god – har fået 15 000 kr. fra FASIO.

Et møde er aflyst i år, hvilket har betydet mindre transportudgifter.

Anæstesi-/børne- og kirurgicentret, Aalborg betalte sandwich og sodavand til vores sidste temaarrangement og "Secma" (Ultralydsapparatur) betalte for frugt og chokolad

e.

Ny kasserer inden det nye regnskabsår – Anne Marie stopper i gruppen ved afslutningen af dette regnskabsår. Nyt gruppemedlem fra Frederikshavn er fundet.

 

Evt. – husk ledige poster i gruppen – som kasserer og referent.

Næste møde 22. september 2011 – husk at melde til/fra.

 

Tilstede var: Anne Marie, Birgitte, Maibritt, Heidi, Else Marie, Anne, Jytte, Lene, Annette

 

Fraværende var: Karin, Susanne, Kirsten

 

Med venlig hilsen

 

Annette

 

 

Referat fra møde 22/3 2011
 

 

Velkommen – en del afbud betyder at der kun møder 4 gruppemedlemmer op.  Heidi er ordstyrer.

Godkendelse af referat 22. marts 2011 – ændring under Regionen rundt om nybyggeriet i Farsø, herefter er referatet godkendt.

Nyt fra Formanden – forslag til gruppens strukturkriterier om minimumsantal af medlemmer til møder og temaarrangementer. Fremmødte bliver enige om minimum 6 personer til møderne og minimum 30 personer til temaarrangementerne.

Næste møde falder sammen med Årsmødet i Århus, hvilket medfører at vores møde flyttestil den 15. juni.

 

"Årsplan" – Næste temaarrangement er næsten på plads, vi forsøger at lave en live demonstration af anlæggelse af ultralydsvejledte blokader, Heidi er patient. Anæstesi/børne og kirurgisektoren finansierer sandwich, og det forventes at Anne Mette Bove fra firmaet SECMA møder op med et ultralydsapparat og sponsorerer sikkert et eller andet spiseligt (frugt/chokolade). Gruppens medlemmer opfordres til at møde op i auditoriet senest kl. 16 til alle de praktiske gøremål.                                   

Gruppen opfordres til at tænke nye emner, spørg evt. kollegerne hjemme i afdelingen, hvad kunne være interessant.                                                                                                    Forslag på dagens møde er:

 

Naturmedicin – betydning i det anæstesiologiske speciale.

Blodkomponentterapi – en gentagelse fra tidligere, men relevant.

Respiratorhåndtering – i anæstesisammenhæng (Dräger anæstesiapparat), evt. med deltagelse fra Dräger

.

"Årsmøde" – Denne gang i Århus den 25. maj, Maibritt og Annette deltager i år, der kan deltage 2 mere. Tilmelding og emner til dagsordnen senest den 29. april.

Fremmødte kommer med følgende forslag.

 

Geografisk betydning for placering af og centralisering af specialer.

Specielle anæstesiologiske hensyn i forhold Robotassisteret kirurgi.

Økonomisk tilskud – Annette skriver forslag til årsberetning, sender forslaget ud til medlemmer for kommentarer. Anne Marie udarbejder regnskab for 1.maj 2010 til 30. april 2011 og budget for 1. maj 2011 til 30. april 2012.

Årsberetning, regnskab og budget sendes samlet til Bente Buch sammen med ansøgning om økonomisk tilskud.

 

Hvem besøger vi ved næste møde? – Ifølge vores kriterier skal vi på næste møde besøge en af de perifere anæstesiafdelinger – hvem byder ind, vi har besøgt Thisted og Frederikshavn, så hvad med Hobro, Farsø eller Hjørring?

Vi slutter mødet af med at spise sammen.

 

Evt. – Ændringer til gruppens kriterier – se ovenfor.

  Næste møde onsdag den 15. juni 2011 – hvor? Hvem byder ind
 

 Husk at melde til/fra
 

 

Tilstede var: Kirsten, Heidi, Maibritt og Annette

 

Fraværende var: Jytte, Lene, Anne, Susanne, Birgitte, Else Marie, Anne Marie og Karin

 

Med venlig hilsen

§ "Respirationsfysiologi og respiratorbehandling i anæstesisammenhæng"

 

§ "Dräger anæstesiapparatets respiratorindstillinger"

 

 

§ "Gennemgang af Oxyloc 3000 respirator"

 

Arrangementet startede kl. 16:30, hvor anæstesiarbejdsgruppen tog imod med frugt, slik/chokolade og sodavand.

 

Overlæge Søren Kjærgaard, Aalborg Sygehus Nord underviste på en meget inspirerende måde i respirationsfysiologi og respiratorbehandling i anæstesisammenhæng. Anæstesisygeplejerskerne blev opdateret, lyttede intenst og var meget spørgelystne.

 

Referat fra møde 24/1 2011
R

Velkommen ved Annette.

Susanne er ordstyrer.

Nyt medlem til gruppen – Kirsten Jørgensen fra anæstesiafdelingen på Thisted Sygehus, Kirsten er uddannet anæstesisygeplejerske i 2005. Kirsten har modtaget gruppens kriterier og kommissorium både for gruppen og for FSAIO

Orientering ved Annette

Opdatering af medlemslisten – sendt til FSAIO, sendes med referatet til gruppens medlemmer

Ny kontaktperson i FSAIO – Bente Buch som afløser Kirsten Høgh

Godkendelse af referat fra sidste møde, den 22.september 2010, det planlagte møde den 25.november blev aflyst pga. sne. Vi har ikke modtaget tilbagemelding fra Jytte Vester angående økonomisk hjælp fra DSR til finansiering af transportudgifter ved afholdelse af vore møder. Jytte Rahder forsøger igen at tage kontakt til Jytte Vester.

 

          Herefter er referatet godkendt.

 

"Årsplanen" herunder fremtidige temaeftermiddage – Næste temaeftermiddag/aften bliver den 31. marts. Emnet bliver "Ultralydsvejledt blokade anlæggelse" og forslag til hvad vi som anæstesisygeplejersker kan anvende ultralydsskanneren til.

Diverse typer af blokader (Scalener, Poplitea, Isciaticus, Femoralis, Axillaris, Suprascapsulær, TAP

osv.)

Betingelser/forhold i forbindelse med blokader – anlæggelsestid og virkningstid.

            Vi beslutter at temaeftermiddagen/aftenen afholdes i auditoriet på Nord,

 

            altså ikke noget kulturelt denne gang.

 

Maibritt, Birgitte og Annette står for arrangementet – opslag og forslag til forplejning/frugt osv., vi kan evt. selv indkøbe noget frugt.

 

Der er fremkommet ønske om at vi fremover giver Uddannelsesleder Tove Olsen besked om vores arrangementer, for at udgå sammenfald med hendes arrangementer.

 

Der skal tænkes nye emner.

 

Referat fra temaeftermiddag/aften på Lindholm Høje – Susanne udarbejder referatet, sender til mig og vedlægges mødereferatet til Bente Buch.

Anæstesiarbejdsgruppens økonomi – lige nu står der 6800,00 kr. på kontoen. Anne Marie udarbejder regnskab for året og ønsker herefter at trække sig fra jobbet som kasserer L.

Usikkerhed om vores fremtid i den nye organisation, hvem spørger vi f.eks. om økonomisk støtte til arrangementer. Emnet ligger over til næste møde. Næste møde flyttes til uge 12 da det ellers falder i samme uge som vores temaeftermiddag/aften.

 Næste møde tirsdag den 22. marts 2011 – Husk at melde til/fra.

 

Lene og Jytte kommer ikke.

 
Tilstede var: Anne Marie, Anne, Else Marie, Susanne, Kirsten, Lene, Jytte og Annette

 

Fraværende var: Heidi, Birgitte, Maibritt og Karin.

 

Med venlig hilsen

 

Annette

 Referat fra møde 22/9 2010
 

Velkommen ved Jytte. Mødedato flyttet da flere var forhindret til den planlagte dato. Der er også afbud til i dag. Vi må måske fremover acceptere at alle ikke kan deltage i vores møder, vi er jo en stor gruppe og møderækken er jo planlagt i vores kriterier.

Vibeke er ordstyrer.

Godkendelse af referat fra sidste møde. Jytte har forespurgt Jytte Vester om økonomisk hjælp til vore møder, men holdningen er at DSR betaler til FSAIO, lover dog at arbejde videre med ønsket. Herefter er referatet godkendt.

Orientering fra formanden – ingenting

"Årsplanen", vi vil arbejde med en temaeftermiddag/aften med anæstesilæge Thomas Lohse – med emnet "Anlæggelse af TAP blokade m.m." evt. afholdt på "Nordkraft".

Temaeftermiddag/aften – 3.november 2010 er på plads. Afholdes på Lindholm Høje Museum, undervisning med Overlæge Mogens Krøigaaard om Anæstesi og Allergi. Afslutter med lidt spiseligt til egenbetaling og en rundvisning på museet. Det betyder bindende tilmelding med navn og DSR nr. og betaling forud. Økonomi – 3000,00 kr. til underviseren og 1500,00 kr. for rundvisning på Lindholm Høje Museum.

Anæstesiarbejdsgruppens økonomi – venteemne, afbud fra Anne Marie

Anæstesiens fremtid i Region Nordjylland – Sektortanken er væk, fremover er vi ansat ved de respektive sygehuse, hvor vi arbejder. Det betyder at vi fremover må søge økonomisk støtte til arrangementer ved de respektive "huse". Spændende fremtid.

Evt.

Med stor beklagelse må vi erkende at Vibeke træder ud af gruppen L.

 

Næste møde den 25. november 2010 – Husk at melde til/fra.

 

  Tilstede var: Heidi, Anne, Vibeke, Birgitte, Jytte, Susanne og Annette

 

Fraværende var: Maibritt, Else Marie, Anne Marie, Karin og Lene.

 

Med venlig hilsen

 

Annette

 Referat fra møde 2/6 2010
 
Velkommen til Frederikshavn Sygehus, Anne Marie har sørget for kaffe/te og nybagt kage.

Lene er ordstyrer.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

§ Vi godkender referatet uden ændringer.

 

Orientering fra formanden

§ Fyring af 10 anæstesisygeplejersker i Midtjylland pga. nedlæggelse af små sygehuse og dermed beredskab – en svær proces.

 

"Årsplanen"

§ Temaeftermiddag/aften planlægges til september

 

§ Næste møde den 23.september, evt. samme dag som temaeftermiddagen

 

Temaeftermiddag/aften – emne og tidspunkt

§ Heidi og Susanne har undersøgt muligheden for at afholde temaeftermiddag/aften om Juridiske aspekter evt. koblet ytringsfrihed. Det er desværre ikke muligt for nuværende og derfor udsættes emnet til senere.

 

§ Nyt emne: "Allergi og Anæstesi" med Anæstesilæge Mogens Krøjgaard fra "Dansk Anæstesi Allergi Center". Idé fra et oplæg på dette års årsmøde. Susanne tager kontakt til Mogens Krøjgaard.

 

Referat fra Årsmødet i Ringsted

§ En lidt rodet optakt til mødet, der kom ingen mødeindkaldelse, dagsorden eller deltagerliste. Det blev en god dag. Undervisning ved ovennævnte Mogens Krøjgaard. Orientering fra FSAIO

 

1.      2606 medlemmer

 

2.      Europæisk Intensiv kongres marts 2011

 

3.      Landskursus efteråret 2011

 

4.      Få tilmeldte til NOKIAS på Færøerne, kun 3 havde søgt tilskud fra FSAIO.

 

5.      Valg til FSAIO, elektronisk fra 1.juni til 1.september. 9 er opstillet heraf 2 suppleanter.

 

6.      Ingen arbejdsgruppe på Fyn

 

§ Mulighed for at få dækket kørsel til vores møder af DSR, det gøres der i andre arbejdsgrupper. Mulighed for "time for time" betaling ved deltagelse ved vores møder? Jytte forsøger at tage kontakt til Jytte Vester.

 

§ På Sjælland er kursisterne med i vagt efter bestået teori, 1-2 vagter/måned først som ekstra. Deltager i normeringen med 50-75 % i resten af uddannelsen. Der var mange ansøgere andre steder i landet.

 

§ Læs mere udførligt referat i næst "Dråben".

 

Evt.

Der er 15 000 kr. på vej til gruppen fra FSAIO.

 

Anne Marie giver rundvisning i anæstesiafsnittet.

 

Aftenen slutter på "Kaffelageret" à GOD SOMMER.

 

Næste møde den 23. september 2010

            Husk at melde til/fra. (Vibeke og Anne har meldt fra til mødet)

 Tilstede var: Anne Marie, Susanne, Maibritt, Lene, Anne, Jytte, Vibeke, Karin, Birgitte og Annette

 

Fraværende var: Else Marie og Heidi

 
Med venlig hilsen

 Annette 

Publiceringsdato:
06. marts 2012
Ændringsdato:
06. marts 2012