Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

ANÆSTESI MIDT - referater

Nyeste referat står øverst
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share


MØDE I ARBEJDSGRUPPE (FSAIO) FOR ANÆSTESISYGEPLEJERSKER, RM(ØST) 

23.10.12 


DELTAGERE: 
KIRSTEN DALGAARD, LENE DALL, HANNE SØRENSEN, 
LENE BRUUN OG STINE JUUL 

PKT 1. VALG AF REFERENT/ORDSTYRER: STINE JUUL 

PKT 2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA MØDE, AFHOLDT 04.06.12 

PKT 3. STATUS OVER GRUPPENS AKTIVITETER SAMT KOLLEGAERS INTERESSE FOR 
DELTAGELSE I DISSE. 

DET HAR OVER DE SIDSTE ÅR VÆRET SVÆRT AT TILTRÆKKE KOLLEGAERS 
ENGAGEMENT OG DELTAGELSE I GRUPPENS ARRANGEMENTER, UANSET VÆGTEN AF DET FAGLIGE INDHOLD. 
ÅRSAGER HERTIL DISKUTEREDES IGENIGEN, SAMT OM, I LYSET HERAF, DER OVERHOVEDET ER BEHOV FOR GRUPPENS EKSISTENS. 

DET BESLUTTES AT EFTERLYSE ARGUMENTER FOR OG IMOD DETTE I ET STØRRE 
FORUM VED MØDE 26.11.12 

EVT: 
FSAIO'S HÅNDTERING AF BEKLAGELIGVIS UFULDENDT ANSØGNING OM TILSKUD FOR 2011 DISKUTEREDES. 


STINE 
NOV. 2012 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skejby d. 10. maj 2012.

Referat fra Anæstesigruppemøde, region Midt afholdt i Silkeborg d. 7. maj 2012 kl. 16.30 på Silkeborg Sygehus.

Deltagere: Hanne, Else, Annemarie, Susanne, Stinne, Karina, Lene, Lene D., Elise, Jette, Lis, Dorte, Ulla, .


1. Valg af ordstyrer: Jette - valg af referent: Susanne.
2. Dorte har sendt ansøgning til FSAIO om tilskud, men har fået ansøgningen retur, da den var mangelfuldt udfyldt. Hun sender ansøgningen igen, med mere information. Hanne har en skabelon til ansøgning om penge i FSAIO. Det er ok at vente med at lave budget til efter dette møde. Anæstesi gruppens navne og DSR numre skal indberettes. Kirsten fra Vest - gruppen sender regnskab til Dorte, som samler det og sender til FSAIO.
Efter at anæstesigrupperne er blevet regionale, skal arbejdet være mere formaliseret m.h.t. til regnskaber, referater m.m.
De 2 grupper i region Midt, øst og vest mødes min. 1 gang årligt, og inviterer hinanden med til de arrangementer, de afholder.
FSAIO har lavet ny hjemmeside, der bl.a. indeholder præsentation af arbejdsgruppernes arbejde.
3. Årsmøde d. 24 maj. Alle grupper samles: Nord, Midt, Hoved-staden, Sjælland og Syd. Hanne kan deltage, hvis andre har lyst, er de velkomne, men hurtig tilmelding til Hanne. Anæstesi gruppen betaler transporten.
4. Nye tiltag i gruppen: Vest har et arrangement d. 9. maj, de skal besøge Hospice i Hvide Sande.
Vest har planlagt møde om det regionale traumecenter med Ole Mølgaard (anæstesilæge og leder af akutafdelingen i Region Midt) i uge 46, d. 14/11 2012. Hvis arrangementet kun bliver for Vest afholdes mødet i Herning. Vil Øst - gruppen være medarrangør, kan mødet flyttes til Silkeborg.
Øst har lige haft et arrangement, fra Mismod til Livsmod med Ib Holch (tidl. cancer pt.).
Øst har planer om en aften vedrørende trombectomi behandling.
Obs. at der kan søges penge til at arbejde i netværksgrupper i DSR, er det noget, vi kan bruge?
Diskussion om arrangementerne skal være åbne for andre end anæstesisygeplejersker. Der er mange argumenter både for og imod. Det kan have betydning, hvilke emner der tages op. Hvis det er en dyr foredragsholder, kan det økonomisk være en fordel  at invitere flere. Der kom ingen konklusion på diskussionen.

Hvordan kan vi få flere aktiveret i foreningen?
Oplyse om medlemskab af FSAIO og Dråben på teorikursus:
Sende invitationer med plakat som pdf-fil til alle afdelinger, når der er arrangementer. På de afdelinger/sygehuse hvor anæstesigruppen ikke er repræsenteret sendes mailen til afdelingssygeplejersken.
5. Nyt møde: d. 23 oktober kl. 16.30 i Silkeborg, i de samme lokaler, som dette møde.


Publiceringsdato:
13. juni 2012
Ændringsdato:
13. juni 2012