Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Grethes Blog 

Gretes Blog

18-03-2014

Stol på egen faglighed

KategoriUddannelse

Kære alle! 

Som medlem af debatpanelet på Altinget Velfærdsteknologi har jeg i dag et indlæg på Altinget.dk.  Indlægget handler om velfærdsteknologi og uddannelse, som vi i fremtiden vil se mere og mere af i vores sundhedsvæsen. I kan læse indlægget nedenfor. 

Venlig hilsen 
Grete 


Stol på egen faglighed

Af: Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd. 

Jeg bliver sommetider mødt med spørgsmålet, om jeg synes, at de studerende på landets sygeplejeskoler lærer nok i forhold til at håndtere velfærdsteknologiske redskaber. 

For mig er der ingen tvivl om, at vi kun har set toppen af isbjerget, når vi taler om velfærdsteknologi. Allerede i dag er velfærdsteknologi en naturlig og integreret del af hverdagen i det danske sundhedsvæsen. Det er et faktum. Og det er positivt. Ingen tvivl om det. 

Når jeg alligevel svarer ’ja’ til spørgsmålet, hænger det sammen med, at langt de fleste af nutidens sygeplejestuderende er vokset op i et samfund, hvor IT er en integreret del af dagligdagen. Derfor er de studerende helt trygge ved at bruge (velfærds-) teknologi i deres arbejdsdag. De er såkaldte ’digitale indfødte’.      

At fremtidens sygeplejersker ikke er teknologiforskrækkede, men tværtimod færdes hjemmevant i en hverdag fyldt med teknologi er bestemt positivt. Men udbredelsen af velfærdsteknologien, eksempelvis i form af digitale måleapparater, har en potentiel bagside, som vi skal være meget opmærksomme på. Udfordringen er nemlig, at der ikke må ske et skred fra den faglige vurdering, hvor vi  sanser og observerer patienten til blot at aflæse på et resultat på et apparat. 

Sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle skal være varsomme med blindt at stole på digitale målinger. Fristelsen ligger lige for, da målingerne giver objektive data og systematiseret viden. Men hvis sygeplejersken ikke anvender sine sanser, sin teoretiske viden og sin sunde fornuft, men udelukkende stoler blindt på teknologien, kan det give nogle uheldige konsekvenser. 

I virkeligheden bør spørgsmålet derfor ikke handle om de studerendes evner til at håndtere, betjene og udnytte teknologien, men nærmere om, hvordan vi undgår, at nutidens teknologi bliver en trussel mod sygeplejens grundfaglighed? Heri ligger den virkelige udfordring i uddannelsesmæssig henseende, nemlig hvordan ruster vi de sygeplejestuderende til at koble egne observationer på digitale målinger? 

Svaret på begge spørgsmål er naturligvis, at det er essentielt for fremtidens sygepleje, at de studerende på sygeplejestudiet fortsat tilegner sig de gammelkendte metoder. De gamle metoder bygger på sanser, observationer og simple måleinstrumenter. Metoderne giver god forståelse for, hvad der egentlig sker inden i kroppen. Det er metoder den sundhedsprofessionelle skal kunne mestre, hvis vedkommende skal kunne være kritisk i forhold til måleinstrumenter. 

For sundhedsvæsenet er der store perspektiver i velfærdsteknologi. Men teknologien stiller store krav til sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle om at kunne forholde sig kritisk til resultaterne og sammenholde disse med egne subjektive vurderinger. Sygeplejersker skal stole på sine egne observationer og lade sig understøtte af teknologien. Ikke omvendt. 

Læs mere om vores anbefalinger til sygeplejerskeuddannelsen her.

08-03-2014

Rigtig god 8. marts

KategoriLigeløn

Kære alle!
 
I dag er det Kvindernes Internationale Kampdag. En mærkedag, som kvinder i hele verden markerer. Sådan har det været siden 1910, hvor dagen blev indstiftet i København.  
 
I anledning af dagen har jeg taget den lille grønne sløjfe på mit tøj. Sløjfen er Dansk Sygeplejeråds symbol på ligestilling for kvinder og mænd.
 
På trods af, at den grønne sløjfe er lille, er sagen stor, og fortjener alt den opmærksom, den kan få. Netop derfor håber jeg, at mange sygeplejersker i dag vil bære ligestillingssløjfen og dermed vise, at de støtter op om ligestillingen.
 
For selv om det nu er mere end 100 år siden, at Kvindernes Internationale Kampdag blev afholdt for første gang, er der stadig ikke ligestilling mellem kvinder og mænd på det danske arbejdsmarked. Derfor arbejder vi i DSR fortsat på at fremme ligestillingen. På vores temaside om ligestilling kan du læse mere om kampen for ligestilling. Siden finder du her
 
I år markerer vi 8. marts ved at sætte ligestillingsproblemet til debat på facebook.com/sygeplejersker. Jeg håber meget, at du vil deltage i debatten.
 
Støt ligestillingen, bær sløjfen og giv din mening tilkende.
 
Rigtig god 8. marts.
 
Venlig hilsen
 
Grete
10-02-2014

Tid til at tale med patienterne

På flere hospitaler landet over er der flere indlagte patienter, end reelle sengepladser. Derfor ligger der patienter på gange, i skyllerum – og sågar depotrum, har jeg set blive anvendt som sengestuer.  

Overbelægning er et stort problem. Patientsikkerheden lider under overbelægning. Undersøgelser viser, at der er en stærk sammenhæng mellem overbelægning og patientoplevede fejl. Eksempelvis er det på medicinske afdelinger med overbelægning op mod hver femte patient, der oplever fejl i forbindelse med deres indlæggelse. Overbelægning har også konsekvenser for sygeplejerskerne, der skal løbe hurtigere og hurtigere, når der er flere patienter indlagt og dermed opgaver, end tid til at løse dem. Faktisk ved vi fra undersøgelser, at knap seks ud 10 sygeplejersker på medicinske afdelinger mener, at den faglige forsvarlighed er under pres på grund af arbejdsmiljøet.   

Overbelægning er uansvarligt for personalets arbejdsmiljø. Og uværdigt for patienterne. Ganske enkelt.   Derfor har vi i DSR gentagne gange påpeget problemet over for politikere. Sidste år fremsatte vi en hjælpepakke sammen med Lægeforeningen og Danske Patienter for at komme overbelægning til livs. Vi afleverede hjælpepakken til de ansvarlige sundhedspolitikere på Christiansborg. Og det resulterede i flere initiativer på både nationalt og regionalt.  

Men problemet er endnu ikke løst. Der er stadig overbelægning flere steder i landet. Derfor er vi igen i år gået sammen med Lægeforeningen og Danske Patienter for at sætte fokus på problemet. I sidste uge sendte vi et brev til alle landets regionspolitikere for at minde dem om problematikken. Og i dag er jeg interviewet til Jyllands-Posten om historien, som også bringer nye tal fra DSR og Lægeforeningen.    

Når hospitalerne nedlægger senge og udskriver patienter tidligere og tidligere, stiller det større og større krav til kommunerne, som overtager en del af den videre sygepleje og behandling. Jeg har store forventninger til, at den nye sundhedsminister Nick Hækkerup (S) som tidligere borgmester vil løfte det nære sundhedsvæsen og ikke mindst styrke sammenhængen mellem kommunerne og regionerne, som jeg også sagde for nylig i DR2.    

Nu er det på tide, at vi får løst problemet om overbelægning. Som en patient udtrykker det: ” Jeg savner at de har tid til at snakke”.  På den baggrund ser jeg frem til handlinger fra de ansvarlige politikere. Lad os arbejde sammen om at komme overbelægningen til livs.     

Venlig hilsen  
Grete  

Link til Jyllands-Posten: http://jyllands-posten.dk/indland/ECE6475712/for-mange-patienter-til-for-fa-senge/  

 

28-12-2013

2014 bliver et fagligt år

​Her på tærsklen til 2014 er en god anledning til at se tilbage på 2013 - også for bedre at kunne se frem på det kommende år, tage lidt luft ind, og mærke efter. Det er en stor, spændende og til tider også krævende opgave at være formand for en faglig organisation som Dansk Sygeplejeråd med 74.500 medlemmer. Der skal være rum til forskellighed. Det er der også. Kunsten er at favne alle uden at blive overfladisk.

Noget af det jeg har prioriteret højt, siden jeg blev formand for godt fire år siden, er at være ude blandt jer sygeplejersker. Det er jeg gennem mine faste besøg på arbejdspladser rundt om i landet, og det var jeg også den 10. april i år, da jeg sammen med ca. 600 ansatte på SOSU-skolerne, heriblandt en masse sygeplejersker, protesterede mod lockouten foran Finansministeriet i København.
 
Det var en god oplevelse, godt nok på en frustrerende baggrund, men vi viste sammenhold og fællesskab, efter vi var blevet kastet ud i en lockout af vores medlemmer ansat på SOSU-skolerne og dermed blev en del af den store konflikt, som kom til at dominere den første del af året, indtil løsningen blev et lovindgreb fremlagt af regeringen.
 
Jeg synes ikke, at forløbet var ordentligt og i tråd med den danske aftalemodel. Og jeg har da også flere gange kritiseret særlig
 
Moderniseringsstyrelsen for deres  måde at forhandle på. Derfor var jeg også glad for den opbakning og gejst, vi kunne vise, sammen med medlemmerne da vi i foråret markerede vores utilfredshed med de manglende forhandlinger.
 
I Danmark har vi en årelang tradition for selv at kunne finde ud af tingene, når vi forhandler overenskomster. Det skal vi holde fast i i 2014 frem mod de næste offentlige forhandlinger i 2015. En forhandling skal være forankret i dialog og en fælles vilje til at nå frem til løsninger og kompromisser uden indblanding udefra.
 
Dette efterår har vi haft valg til kredsbestyrelserne og Lederforeningen. Jeg er rigtig glad for, at vi har fået sat holdet, som skal være med til at sætte retningen for Dansk Sygeplejeråd på vores Kongres, der mødes fire dage i Nyborg i maj i 2014.
 
Et lille minus var dog valgdeltagelsen. Stemmeprocenten på 26,6 procent til kredsvalgene er ikke tilfredsstillende. Så vi bliver også nødt til at kigge indad og finde ud af, hvordan vi kan engagere flere i det der er fundamentet for vores organisation, nemlig vores demokrati.  Vi er medlemmernes organisation, så hvad skal der til for at få stemmeprocenten op?
 
I 2014 vil vi styrke formidlingen af faget og fejre vores fag. Vi planlægger  i september en sygeplejefestival, hvor vi markerer den faglige udvikling og fejrer sygeplejen. Det har jeg store forventninger til og glæder mig til at mødes med alle jer, der vælger at deltage. Programmet er ikke helt klart endnu, vi har i annoncer efterspurgt posters til en stor posterudstilling, og håber selvfølgelig at vi får en gigantisk udstilling af flotte postere. Når jeg så hvor mange danske postere der blev præsenteret på sygeplejerskernes verdenskongres i Melbourne i år, så må der komme endnu flere her. Glæd jer, det  bliver spændende er jeg overbevist om.
 
Udover festivalen styrker vi også i løbet af 2014 den faglige formidling på hjemmesiden. Alle medlemmer får direkte adgang til et fagligt univers, som blandt andet stiller skarpt på den aktuelle udvikling i sygeplejen, og som indeholder et omfattende og opgraderet arkiv med faglige artikler, journalistiske artikler og forskningsartikler fra fagbladet Sygeplejersken helt tilbage fra halvfemserne.  Det er et stort og vigtig stykke arbejde, der gøres her, og jeg er sikker på, at det vil være med til at styrke vores fælles faglige fundament, og forhåbentlig kan vi samtidig få styrket opbakningen til vores 34 faglige selskaber!
 
For mig er det afgørende, at vi tilbyder sygeplejersker udvikling i et fagligt fællesskab. At vi som faglig organisation har fingeren på pulsen også hvad faget angår, og at vi formår at videreformidle tendenser, udviklinger, forskningsresultater m.m. Der er en stigende interesse for faglig udvikling og forskning, og det er der også brug for med den hast tingene forandrer sig i såvel den primære som den sekundære sundhedstjeneste.
 
Der skal være en klar sammenhæng mellem de udfordringer i møder i jeres hverdag og de indsatser som vi sætter fokus på i 2014. Sygeplejersker spiller en stor rolle i sammenhængen mellem sundhedsvæsenets forskellige enheder, og uanset om det er sundhedsplejersker der møder de nyfødte, om det er visitatoren til akuttelefonen på 1813,  den specialiserede sygeplejerske på hospitalet eller i kommunens hjemmepleje  vi tænker på, så tænker vi dem som dynamiske, kompetente og meget forandringsparate. Derfor glæder jeg mig til 2014 og ser frem til at lytte til, at tale  med og mødes med mange af jer.
 
Må i alle få et rigtig godt nytår!
 
Grete
09-11-2013

VALGENE I DSR ER AFGJORT

KategoriKongres

Kære alle,
 
Så blev valget til DSR’s fem kredsbestyrelser og til Lederforeningens bestyrelse afgjort, og resultatet er netop blevet offentliggjort.
 
I alt har vi sygeplejersker valgt 160 kandidater. Jeg vil gerne sige  velkommen til dem, der blev valgt, hvad enten de er nyvalgte eller genvalgte, jeg ser frem til at samarbejde med jer alle om vores fælles udfordringer i de næste 2 år. Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for indsatsen til de repræsentanter, der enten selv valgte ikke at genopstille, eller  ikke  blev genvalgt.
 
Stemmeprocenterne er samtidig blevet offentliggjort. Ved valget til kredsbestyrelserne var den samlede stemmeprocent på 26,6 %, mens den ved valget til Lederforeningens bestyrelse var på 29 %. I praksis svarer det til, at lidt mere end én ud hver fjerde kollega har stemt.
 
Når jeg møder sygeplejersker rundt omkring i hverdagen, så virker de fleste meget engagerede i vores fag og organisation. Jeg er derfor overbevist om, at de lave stemmeprocenter ikke er udtryk for manglende engagement hos medlemmerne. Men vi bliver nødt til, at spørge os selv om, hvad der skal til for at få flere sygeplejersker til at engagere sig i valget. Det vil jeg spørge om, når jeg fremover er ude på mine mange arbejdspladsbesøg. Og jeg håber, at I samtidig vil spørge jeres kolleger. Hvis der er nogen som har ideer til, hvordan vi ved fremtidige valg kan hæve stemmeprocenten, må I endelig skrive til mig.      
 
Når det er sagt, så er bestemt imponerende, at hele 210 sygeplejersker havde meldt deres kandidatur til de 160 pladser, der var på valg. Endnu engang tillykke til de valgte. Vi vil nu iværksætte en række aktiviteter for at forberede alle de valgte på opgaverne som venter og også for at forberede kongressen næste år hvor vi alle mødes for at planlægge vores politiske indsatser i fremtiden.  Jeg glæder mig allerede.
med venlig hilsen
 
Grete