Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Grethes Blog 

Gretes Blog

01-10-2015

Kære Lene

KategoriDSR Online

Tak for din kommentar.

Jeg har stor respekt for dit initiativ med at samle underskrifter, og som du måske allerede ved, taler jeg også ved demonstrationen på fredag. Det er vigtigt, at vi bruger mange forskellige kanaler til at gøre opmærksom på den helt uholdbare udvikling i sundhedsvæsenet. 

Du er altid velkommen til at lægge et opslag på DSRs facebookside, ligesom du har gjort hos Lægeforeningen. Det kan du gøre selv, og det kræver ikke vores accept eller medvirken.

Lidt anderledes er det med dsr.dk. Som du ved, har vi nogle klare retningslinier for, hvad vi promoverer på dsr.dk's forside. Det er vi nødt til at have, fordi vi hele tiden får mange henvendelser og mange kommer med kort reaktionstid ligesom din, fordi de sociale medier giver nogle nye muligheder for at reagere mere spontant end tidligere. 

Jeg ønsker dig held og lykke med initiativet!

Med venlig hilsen
Grete Christensen
Formand

 
09-06-2015

100 år med stemmeret – endnu ikke ligeløn

KategoriLigeløn

I 100 år har danske kvinder haft ret til at stemme. Det markeres i dag i over hele landet, fordi ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende forudsætning vores demokrati. Men selv om vi i disse dage fejrer kvinders stemmeret, og selv om vi herhjemme bestemt er kommet tættere på ligestilling de seneste 100 år, så er vi stadig langtfra målet om fuld ligestilling mellem kvinder og mænd. Det gælder ikke mindst på arbejdsmarkedet, hvor de fleste mænd stadig kommer hjem med højere cifre på lønsedlen end kvinderne.

I dag er lønforskellen mellem mænd og kvinder på ca. 17 procent. Det er et demokratisk problem for hele samfundet. Et problem, der kalder på politisk ansvarlighed. Desværre udviser finansminister Bjarne Corydon alt andet end vilje til løse problemet. Faktisk gennemtvang finansministeren endnu en bremse for ligestillingen ved de seneste overenskomstforhandlinger, nemlig det såkaldte privatlønsværn.
Der er tale om en mekanisme, som automatisk regulerer offentlige ansattes lønstigninger ned, når lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked overhaler det private. Og det er en bremse for ligestillingen, fordi det rammer de store kvindedominerede faggrupper på arbejdsmarkedet, eksempelvis sygeplejersker. Privatlønsværnet opretholder lønforskellen mellem typiske kvindefag og typiske mandefag og fastholder forestillingen om, at værdien af kvinders og mænds arbejde skal vurderes forskelligt.
100 året for kvinders stemmeret er en festdag i demokratiets navn – ingen tvivl om det. Men, hvor ville det have været en sejr for ligestillingen, hvis vi også kunne fejre ligeløn mellem mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked. Der er stadig noget at kæmpe for.  Det kan ingen vist være i tvivl om. Mindst af alle kvinderne. 
30-10-2014

Jeg har stemt – har du?

Kære alle!

Alle organisationer har brug for stærke ledelser. Det gælder også Dansk Sygeplejeråd.

De fleste faglige organisationer vælger deres politiske ledelse på kongressen, men vi har det anderledes. Hos os er det medlemmerne, der vælger den politiske ledelse, som skal stå i spidsen for vores organisation. Det stiller store krav til medlemmerne, fordi det er vigtigt, at valget ender med, at de valgte har et solidt stemmetal bag sig!

I Dansk Sygeplejeråd arbejder formand og næstformænd for realisering af organisationens formål. Vi fører i fællesskab og hver for sig forhandlinger på Dansk Sygeplejeråds vegne efter de beslutninger, der træffes på Kongressen og i Hovedbestyrelsen.

Som formand har jeg ansvaret for organisationens samlede virksomhed, men i praksis deler vi i formandskabet de forskellige politiske områder imellem os. På den måde bruger vi ressourcerne bedst muligt til gavn for medlemmerne.

Derfor falder formandsvalget og næstformandsvalget på forskudte tidspunkter. På den måde risikerer vi ikke at skulle skifte hele den politiske ledelse ud på samme tid. Derfor er jeg er også meget spændt på, hvem der skal være mine samarbejdspartnere i de næste år.

I næste uge afgøres det, hvilke af de fem sygeplejersker, der kandiderer til DSR’s to næstformandsposter, som bliver vores næstformænd for den kommende periode. Og det er virkelig vigtigt med en høj stemmeprocent. For jo flere sygeplejersker, der stemmer, jo større legitimitet har valget, og jo stærkere er mandatet for de kommende næstformænd. Derfor vil jeg opfordre til, at I gør brug af jeres stemmeret.

Det er vigtigt at fremhæve, at det er et reelt valg, som I skal træffe.  Hvem skal udgøre ledelsen i Dansk Sygeplejeråd de kommende år? Husk nu at stemme, inden det er for sent.

Selve valghandlingen er skudt i gang, og allerede nu har en del sygeplejersker stemt. Du kan læse mere om kandidaterne, og hvordan du rent teknisk kan stemme, her: https://v3.valgservice.dk/dsr-naest

Venlig hilsen

Grete

30-06-2014

God sommer

​Kære alle!

Så blev det sommer. Og hold da op nogle måneder, vi lægger bag os.

Året startede med buller og brag i form af en voldsom kritik af Region Hovedstadens nye akuttelefon 1813. I flere omgange blev sygeplejerskers faglighed beklikket af nogle læger i medierne. Derfor gik jeg i pressen flere gange undervejs. Mit budskab var, at det er under lavmålet at forsøge at skræmme offentligheden ved at skabe tvivl om sygeplejerskernes faglige standard inden for et af vores kompetenceområder. Det er simpelthen ikke i orden.  De pågældende tog tilsyneladende budskabet til sig. I hvert fald er kritikken af sygeplejerskernes kompetencer forstummet betydeligt siden da. Men presset er fortsat stort for de ansatte på 1813, og vi gør, hvad vi kan for at sikre såvel faglig ledelseskraft som en bedre organisering samlet set.

I maj måned afholdt vi kongres i Nyborg. Det var nogle arbejdsomme, sociale og berigende dage, hvor vi fik udvekslet meninger, debatteret og ikke mindst vedtaget en lang række forslag. I fællesskab fik vi lagt kursen for den kommende periode. Og jeg glæder mig rigtig meget til det videre arbejde, der for alvor starter op efter sommer.

Desværre endte økonomiaftalerne mellem regeringen på den ene side og regioner og kommuner på anden i juni med endnu en gang smalhals. Og det på trods af, at vi og en række andre faggrupper i sundhedsvæsenet forinden havde opfordret regeringen til at løsne grebet om økonomien, fordi smertegrænsen for længst er nået. Det er absurd, at politikerne lægger så snævre rammer for økonomien i kommuner og regioner. Det får konsekvenser. Færre hænder vil betyde mere stresset personale og dårligere patientsikkerhed. Det vil vi i DSR holde nøje øje med.

Det var også i juni, at regeringen og satspuljepartierne indgik en aftale for psykiatrien. En rigtig stærk aftale, der betyder et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, blandt andet i form af flere specialuddannede sygeplejersker. I Dansk Sygeplejeråd lancerede vi tilbage i efteråret 2013 vores bud på en styrkelse af psykiatrien. Og et af vores helt centrale budskaber var netop behovet for flere specialuddannede sygeplejersker. Et budskab jeg også har gentaget flere gange over for politikerne. Det lykkes. Nu bliver DSR’s forslag om flere specialuddannede sygeplejersker til virkelighed. Det er rigtig godt for psykiatrien.  

I foråret har vi også lanceret to større politiske udspil. Det første udspil, der hedder ”Et sundhedsvæsen med patienten i fokus”, omhandler vores anbefalinger til løsninger af de udfordringer, som de fælles akutmodtagelser står midt i. Den røde tråd i udspillet er, at patienten skal være i fokus. I det andet udspil har vi samlet en række forslag til, hvordan den stigende ulighed i sundhed kan bekæmpes. Udspillet har vi kaldt ”Sæt forebyggelsen i system”.

Alt i alt har det været et begivenhedsrigt forår. Og personligt glæder jeg mig meget til lidt ferie. Ikke mindst til, at jeg sammen med Team Rynkeby Riget igen år skal cykle de ca. 1350 km til Paris for at støtte et godt formål, nemlig Børnecancerfonden. Efter turen til Paris skal jeg slappe af med min familie i vores sommerhus i Odsherred, inden jeg tager hul på efterårets udfordringer, der blandt andet tæller OK15, nye politiske udspil og valg til vores næstformandsposter. Og meget mere.

God sommer til jer alle….

Venlig hilsen Grete

PS: Har I tilmeldt jer Sygeplejefestival. Hvis I har, så ses vi. Hvis ikke, så overvej det. I kan læse mere her.

02-05-2014

1. Maj

​Kære alle!

 
For nogle er 1. maj en kampdag, for andre er dagen en markering, mens det for andre igen er en festdag.
 
For mig er dagen en blanding af det hele. Det er en kampdag, fordi der bestemt stadig er ting at kæmpe for, men det er også en dag, som markerer de massive resultater, fagbevægelsen har opnået igennem tiderne. Og så er det en festdag, hvor vi  er sammen, hører taler, synger sange og debatterer i gode kollegers lag.  
 
Ulighed i sundhed, velfærd og fællesskab var i år overskriften for min 1. maj, som jeg afholdt i det midtjyske, hvor jeg holdt tale i Aarhus, Viborg og Holstebro i løbet af dagen. Jeg kopier min tale fra Aarhus og Viborg ind nedenfor.
 
Det var en rigtig spændende dag, hvor jeg mødte mange engagerede mennesker, heriblandt mange sygeplejersker på min tur rundt i regionen. Tak til jer alle sammen og tak til Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland for en veltilrettelagt dag.
 
Venlig hilsen
 
Grete

  

TALE - 1. MAJ:

Velkomst

1. maj betyder noget for de fleste. For nogle er det en særlig mærkedag for arbejdernes historiske kamp for ordnede forhold, for andre en markering af fællesskabet og velfærdssamfundet og en anledning til at give sin mening tilkende.
 
For rigtig mange af os – vel nok – en skønsom blanding af det hele. Ja, 1. maj er mange ting.
 

Et stærkt velfærdssamfund, hvor vi passer på hinanden

Når jeg står her i dag, er det fordi, jeg mener, at 1. maj stadig har sine berettigelse som egentlig kampdag.
 
Nutidens velfærdssamfund med stærke fællesskabsinstitutioner og et godt og trygt liv for det store flertal, er ikke kommet af sig selv – og det som vi har opnået, er værd at kæmpe for!
 
Det er kun lykkedes, fordi vi har formået at indrette en samfundsmodel baseret på investeringer i den allervigtigste ressource – investeringer i mennesker og i de rammer, hvorunder mennesker lever og udfolder sig! Ikke kun i de udvalgte få, men i alle mennesker i samfundet!
 
Sammen har vi opbygget et stærkt velfærdssamfund baseret på tillid til hinanden og til vores fælles institutioner.
 

Tillid som forudsætning for produktivitet

Desværre oplever jeg, at den høje grad af tillid er udfordret i disse år. Det er som om, at der er blevet lagt en økonomisk tænkning ned over hele den offentlige sektor, som fuldstændig overser værdien af et tillidsbaseret samfund, hvor vi hjælper hinanden, deler vores viden og samarbejder om at løse fælles mål.
 
I en kronik i gårsdagens Politiken ramte en række fremtrædende universitetsfolk hovedet på sømmet. Deres overordnede pointe var her, at de økonomer, der i høj grad er med til at sætte rammen for debatten om den offentlige sektors udvikling, ofte har et alt for unuanceret syn på, hvordan man skaber en stærk og produktiv offentlig sektor.
 
Vi er i Dansk Sygeplejeråd overbevist om, at der findes en anden vej for den offentlige sektor, end den eksempelvis produktivitetskommissionen anviser.
 
Derfor indgik vi sidste år – via FTF – en aftale med regeringen og de offentlige arbejdsgivere om at gennemføre en tillidsreform i den offentlige sektor, der angiver retningen for, hvordan den offentlige sektor kan udvikles og ledes på en bæredygtig måde.
 
Men én ting er en fin aftale på et stykke papir, en anden er, hvordan tillidsreformen udfoldes i praksis. Og det afhænger i høj grad af, hvor helhjertet regeringen går til den videre proces.
 
Står det til Dansk Sygeplejeråd skal al forandring og udvikling tage afsæt i virkeligheden. Baseret på et mindset, hvor ledelse og medarbejdere i gensidig tillid til hinanden stryger overflødige dokumentationskrav, regler og andre kontrolforanstaltninger og i stedet fokuserer på, hvordan man sammen – med afsæt i medarbejdernes fagligheder – opnår ens målsætninger. Det er den rigtige vej at gå, hvis vi skal udvikle den offentlige sektor på en bæredygtig måde.
 
Diskussionen om produktivitet er et alt for vigtigt emne at overlade til nationaløkonomer!
 

DSR tror på stærke fællesskaber

I Dansk Sygeplejeråd tror vi fortsat meget på værdien af at stå sammen i stærke fællesskaber. Vi oplever i disse år en aftagende interesse fra Christiansborg i forhold til at inddrage de faglige organisationer i det lovforberedende arbejde. Det gælder selv i spørgsmål, hvor de faglige organisationer sidder på en stor og relevant viden om, hvad der rører sig ude i den virkelige verden. Partsinddragelsen i samfundsudviklingen er for nedadgående og det er et problem!
 
Det fortæller mig, at vi i fagbevægelsen – både på de indre linjer og i samarbejdet på tværs – har brug for at stå stærkere sammen fremover, hvis vi skal gøre os til en attraktiv og uomgængelig samarbejdspartner for den til enhver tid siddende regering.
 
Når vi om præcis 19 dage tager hul på Dansk Sygeplejeråds kongres, vil mit budskab derfor være, at vi skal rykke endnu tættere sammen som organisation. Vi skal videreudvikle og styrke vores fællesskab og have en større fokus på værdiskabelse for medlemmerne. Medlemskab i en fagforening handler nemlig for os om andet og mere end løn, forsikring, juridisk rådgivning og pension. Det handler om solidaritet og stærke faglige fællesskaber, der tager medansvar og driver samfundsudviklingen på progressiv vis.
 
I lighed med, at vi i Dansk Sygeplejeråd satser på at videreudvikle og styrke vores organisation, er det også vigtigt, at fagbevægelsens forhandlings- og hovedorganisationer er indrettet på en måde, der svarer til nutidens udfordringer.
 
Derfor presser DSR på i den fornyelsesproces, der pt. pågår på hovedorganisationsniveau, hvor LO og FTF arbejder for et endnu stærkere samarbejde og derfor har vi kæmpet bravt for at være med til at tegne skitsen til det store forhandlingsfællesskab, som fremover kan rumme såvel KTO-medlemmerne som sundhedskartellet.
 
Et stærkt sammenhold – internt i og på tværs af forbund – tror jeg er en helt fundamental forudsætning for at bevare en attraktiv og stærk offentlig sektor med ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Og dermed også en forudsætning for at bevare og udvikle et samfund med fri og lige adgang til gode pasningstilbud, skoler, plejehjem og sundhed.
 

Fri og lige adgang – på tværs af køn, uddannelse og geografisk skel

Den fri og lige adgang til sundhed er for os sygeplejersker – og for mange andre danskere – en grundsøjle i vores velfærdssamfund. Det, at folk upåagtet af deres pengepung, kan komme på hospitalet og få den bedst mulige behandling, når de bliver syge, er fundamentalt og noget vi – som sundhedsfaglig organisation – står vagt om.
 
Vi tror på, at vi fortsat skal have et samfund, hvor vi passer på hinanden og hvor den enkelte aldrig bliver ladt alene med sin ulykke. Den fri og lige adgang er en institutionaliseret omsorg, som er værd at kæmpe for! 
 
Men den fri og lige adgang er udfordret. Selvom fradraget for sundhedsforsikringer er blevet fjernet, får stadig flere danskere en privat sundhedsforsikring. Det bekymrer mig.
 
Jeg bliver også bekymret, når vi oplever en stigende ulighed i sundhed i vores lille land. Der er kæmpe forskelle på, hvor længe og hvor godt vi lever i Danmark. Det er dybt problematisk, når vi oplever, at forskellen i gennemsnitslevealder på bare 25 år er steget fra 6 til 10 år for mænd tilhørende hhv. den økonomisk bedst og dårligst stillede ¼ af alle mænd i samfundet.
 
Et andet eksempel! Hvert år dør 103 mænd per 100.000 i Region Nordjylland som følge af en blodprop. Det er omkring 50 procent flere end i Region Hovedstaden med 69 dødsfald per 100.000 mænd.
 
Det er skræmmende og på ingen måde acceptabelt.

 

Et offentligt sundhedsvæsen i superligaen kræver opprioritering – ikke nedprioritering

Men hvis vi gerne vil have et offentligt sundhedsvæsen i superligaen, hvor arbejdsgivere og privatpersoner ikke finder der nødvendigt at forsikre sig og hvor vi i højere grad indretter os på borgernes betingelser og systematisk bekæmper ulighed i sundhed; ja – så kræver det, at vi prioriterer det!
 
I her i Århus/Viborg ved bedre end de fleste, at der er forskel på at spille i superligaen og i 1. division. Og med noget så vitalt som folks helbred er det vigtigt, at vi alle sammen er med i superligaen hele tiden!
 
Men vores nuværende samfundsøkonomiske prioritering af sundhedsvæsenet, rækker desværre ikke til, at vi kan forblive i superligaen. Som en ny opgørelse har vist, bruger vi i Danmark kun 8,3 pct. af BNP på sundhedsvæsenet. Det svarer til, at vi er nede som nummer 19 ud af 34 lande i OECD.
 
Nu er det jo ikke sig selv et mål at bruge flest penge. Og på mange måder er de relativt lave danske sundhedsudgifter udtryk for, at vi har organiseret os.
 
Når det er sagt, ligger de danske sundhedsudgifters andel af BNP betydeligt under niveauet i de lande, vi normalt ynder at sammenligne os med. Vores nuværende prioritering af den offentlige sundhedssektor rækker på længere sigt ikke til en plads i superligaen.
 
Hvis vi ønsker at holde fast i en samfundsmodel med fri og lige adgang til sundhed – og hvis vi skal have taget et opgør med den alarmerende ulighed i sundhed – kræver det, at vi investerer mere i vores fælles sundhedsvæsen.
 
Derfor bliver jeg også oprigtigt bekymret, når stadig flere politikere taler om nulvækst og offentlig smalkost. Forventningen om at skulle have ”mere for mindre” – om at det offentlige skal køre endnu ”længere på literen” – er en farlig og en forkert kurs. Går vi den vej gambler vi med vores fælles sundhedsvæsen.
 
Vejen frem – hvis vi fortsat vil være i superligaen – går ikke via en ned-, men via en opprioritering af vores fælles sundhedsvæsen.
 
Det mener jeg er værd at kæmpe for.
Velfærd, Fællesskab, og lighed i sundhed er store vigtige dagsordener,  i kan starte med at passe på hinanden, giv hinanden et klap på skulderen eller et kram, det er en god begyndelse!
 
Tak for ordet – fortsat god 1. maj!