Kære Alle

Siden regeringen skrev sit grundlag, har vi vidst, at vi på et tidspunkt skal have trepartsforhandlinger mellem regering, arbejdsgivere og os som arbejdstagere.

Målet har siden den første omtale af disse været at skaffe den nødvendige arbejdskraft til at sikre såvel den private sektors produktion som den offentlige sektors levering af velfærd.

Vi har som medlemmer af FTF diskuteret, hvordan FTF skal gå ind i disse forhandlinger, og i Dansk Sygeplejeråd har vi været enige om at trepartsdrøftelserne er en oplagt mulighed for at sætte kvalitet på dagsordenen. Vi vil alle gerne levere god kvalitet, så hvorfor ikke sætte fokus på, hvordan vi kan skabe rammerne for det, i stedet for at vi skal spilde god arbejdstid på f.eks tungt bureaukrati, langsomme IT-systemer eller manglende koordinering.
Det er derfor den dagsorden, vi har forsøgt at sætte i medierne i denne uge, og det er for at skabe opmærksomhed på, at vi sagtens kan tilvejebringe flere arbejdstimer til den direkte patientpleje uden at inddrage den betalte frokostpause eller at inddrage Store Bededag.


Vi skal overhovedet ikke snakke om at inddrage betalt frokostpause. Vi har på et tidspunkt aftalt med arbejdsgiverne, at det er fornuftigt at blandt andre sygeplejersker bliver på arbejdspladsen i deres frokostpause, så de kan tilkaldes, hvis der er brug for det, og den ordning bruges nu så effektivt, at det mere er reglen end undtagelsen, at sygeplejersker ikke har mulighed for i fred at spise deres frokost. Lige nu ser det mere ud som om, vi har brug for at sikre, at sygeplejersker overhovedet kan holde pause, når de skal spise deres frokost.

Der er mange bolde i luften, men vi forsøger at holde fast i kvaliteten, og vi er af den opfattelse, at så længe der er arbejdsløse sygeplejersker giver det ikke mening at bede sygeplejersker om at arbejde mere.

Vi vil blive udfordret, så det er vigtigt, at vi står sammen.


Med venlig hilsen

Grete