Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 

Jeg vil videreuddanne mig

Der er masser af muligheder for at videreuddanne sig som sygeplejerske.

Hvilken uddannelse skal man vælge, når man vil videreuddanne sig? Det er der ikke noget enkelt svar på, men en række spørgsmål kan melde sig: Hvad vil jeg bruge uddannelsen til? Hvor meget tid kan jeg sætte af til uddannelse? Skal det være en deltids- eller fuldtidsuddannelse? Hvilket uddannelsesniveau stræber jeg efter? Hvordan med økonomien - hvad koster uddannelsen? Og hvad siger familien og baglandet? Nedenfor finder du en beskrivelse af de mange forskellige muligheder for videreuddannelse.   

Uddannelsessystemet i Danmark


Uddannelsessystemet i Danmark består af grunduddannelse og videreuddannelse
Læs mere

Uddannelsesinstitutioner


 I Danmark har vi universiteter og professionshøjskoler til at udbyde videreuddannelser - men hvad er hvad?​ Læs mere


Kandidatuddannelser

En kandidatuddannelse er en akademisk grad, som bygger oven på en universitets- eller professionsbachelor.

En kandidatuddannelse er på 2 år og udbydes som SU-berettiget fuldtidsstudium på universiteterne.

Kandidatgraden giver 120 ECTS og giver adgang til ph.d.-uddannelse. I mange andre lande bruges titlen Master i stedet for kandidat.

Kandidatuddannelse i sygepleje / kandidatuddannelse i klinisk sygepleje (cand.cur.)
Cand.cur. studiet er en 2-årig akademisk overbygning på sygeplejerskeuddannelsen og retter sig mod centrale kliniske, ledende, undervisnings- og videnskabelige funktioner inden for sygeplejen og i tværfaglige sammenhænge.
 

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse (cand.scient.san.)    
Cand.scient.san. er en toårig overbygning, der retter sig mod at udvikle pleje, omsorg og rehabilitering på et forskningsbaseret grundlag.
Læs mere

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab (Cand.scient.san.publ.)
Cand.scient.san.publ. er en 2-årig tværfaglig overbygning, der giver kompetencer indenfor forskning, udvikling, implementering og evaluering af indsatser på sundhedsområdet.
Læs mere

 

Kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi   
Toårig kandidatuddannelse på Aalborg Universitet for sundhedsprofessionelle.
Læs mere

 

Pædagogiske kandidatuddannelser
Aarhus Universitets pædagogiske kandidatuddannelser er toårige, forskningsbaserede overbygningsuddannelser tilrettelagt som fuldtidsuddannelser.
Læs mere  

 


masteruddannelser

Masteruddannelser er ligesom kandidatuddannelserne overbygningsuddannelser, som bygger ovenpå anden videregående uddannelse, herunder professionsbacheloruddannelserne. Sygeplejersker, der ikke er professionsbachelorer, bliver også optaget. Som regel kræves mindst to års erhvervserfaring efter endt grunduddannelse.

En masteruddannelse er typisk tilrettelagt som en deltidsuddannelse på to år og udbydes af universiteterne. Undervisningen er som regel tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

En masteruddannelse er fastlagt til 60 ECTS-point. Master of Public Health er dog på 90 ECTS.

Til alle masteruddannelser opkræves der deltagerbetaling. Masteruddannelserne findes ikke i samme form i andre lande, hvor mastertitlen typisk svarer til en dansk kandidatuddannelse.
 

Masteruddannelser der er relevante for sygeplejersker
Der bliver udbudt et stort antal forskellige masteruddannelser, hvoraf mange kan være relevante for sygeplejersker - her er nogle muligheder.
Læs mere

 
 

Ph.d.-uddannelse

Hvis du har en kandidatuddannelse, har du måske fået lyst til at arbejde videre med en forskeruddannelse og tage en ph.d.-grad.

​Ph.d. – philosophiae doctor – er en akademisk grad, der tildeles efter en akademisk postgraduat forskeruddannelse og et vellykket forsvar af en Ph.d.-afhandling. Denne afhandling består typisk af enten en monografi (på 200-300 sider) eller en samling af videnskabelige artikler. Det almindelige ph.d.-forløb inkluderer en tre-årig forskeruddannelse, der følger efter en kandidatuddannelse.

Læs mere   


Diplomuddannelser

Der er flere retninger inden for diplomuddannelserne.

Diplomuddannelserne er en viderereuddannelse på samme niveau som en mellemlang videregående uddannelse, herunder bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen foregår ved professionshøjskoler og andre institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelserne.  

Uddannelsen består af et antal moduler på 5 eller 10 ECTS, som til sammen skal give 60 ECTS.  

Undervisningen foregår typisk på deltid og kan tages over 2-3 år, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

Sundhedsfaglige diplomuddannelser
De sundhedsfaglige diplomuddannelser henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at fordybe sig inden for et sundhedsfagligt område.
Læs mere

 

Diplomuddannelse i ledelse 
Diplomuddannelse i ledelse henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. Den foregår ved professionshøjskolerne.
Læs mere 

 


Specialuddannelser

I Danmark udbydes fem specialuddannelser.

Med en specialuddannelse dygtiggør sygeplejersken sig inden for et specifikt fagligt funktionsområde, og der kræves mindst to års arbejdserfaring, inden man kan tage uddannelsen.

Specialuddannelserne foregår i kombination med en ansættelse og efter aftale med din arbejdsgiver.

Specialuddannelserne er forskellige i forhold til adgangskrav, fagligt indhold, længde og vægtning af teori og klinik.

Specialuddannelserne giver ikke ECTS-point.

Sundhedsplejerske
Sundhedsplejerskeuddannelsen er en specialuddannelse, der tager 1½ år.
Læs mere  

 


Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje    
Specialuddannelsen til anæstesisygeplejerske varer 18 måneder med en kombination af teori og klinisk uddannelse. 
Læs mere

Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje
Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje (intensivsygeplejersker) varer 18 måneder med en kombination af teori og klinisk uddannelse.
Læs mere

Specialuddannelse i kræftsygepleje   
Uddannelsen kvalificerer til at arbejde som specialuddannet sygeplejerske i kræftsygepleje.
Læs mere


Specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje  
Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker varer et studieår og kombinerer teori og klinisk uddannelse.
Læs mere

​​  

Stråleterapiuddannelsen

Stråleterapiuddannelsen er en obligatorisk 1-årig uddannelse for personale, der udfører behandlinger med stråleterapi.
Læs mere