Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 

Jeg har fået en patientklage

Få hjælp og støtte til at håndtere en patientklage


Det er en voldsom oplevelse for en sygeplejerske at være en del af en patientklage. DSR giver sygeplejefaglig rådgivning og evt. juridisk bistand hele vejen gennem sagsforløbet og kan hjælpe dig med at tackle den svære situation.

 

Hvor får jeg hjælp


Du kan få sygeplejefaglig bisand i DSR, hvis du kommer ud for en klagesag. 
Læs mere

 

Mulige afgørelser 


Disciplinærnævnet er den del af Patientombuddet, som behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af bl.a. sygeplejersker. Der er 10 former for afgørelser.
Læs mere ​

 

 Annoncer

 


sagsgang​


Man kan blive inddraget i en sag ved Patientombuddet, enten fordi en patient eller pårørende klager, eller fordi embedslægeinstitutionen iværksætter en undersøgelse (tilsynssager). 
Læs mere


Patientombuddet


Patientombuddet behandler klager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed og klager over manglende overholdelse af visse patientrettigheder. Disciplinærnævnet. behandler klager over sundhedspersoners faglige virksomhed
Læs mere