Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 

Repræsentationer

Dansk Sygeplejeråd er repræsenteret i en række råd, udvalg, bestyrelser og i andre organisationer. Umiddelbart efter hver ordinær kongres tager Hovedbestyrelsen stilling til udpegning/genudpegning af Dansk Sygeplejeråds repræsentanter.

Nedennævnte oversigt dækker Dansk Sygeplejeråds udpegede repræsentanter i forskellige sammenhænge.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

 

FORRETNINGSMÆSSIGE FORBINDELSER

NAVN
​Bauta – Sygeplejerskernes Forsikringsselskab
Bestyrelse – Generalforsamling
​Anni Pilgaard, 1. næstformand
John Christiansen, kredsformand Kreds Syddanmark
​Forbrugsforeningen af 1886
Bestyrelse
​Grete Christensen, formand
​Forbrugsforeningen af 1886
Repræsentantskab herunder A/S Knudemosen

Grete Christensen, formand (Honorar Forbrugsforeningen: Kr. 91.173,60, honorar Knudemosen: Kr. 7.500,00)

Vibeke Westh, kredsformand
Nils Håkansson, kredsnæstformand
Anne Granborg, adm. direktør, DSR’s sekretariat
Bente Ystrøm, økonomi- og driftchef, DSR’s sekretariat

​Hotel Koldingfjord A/S, Bestyrelse

​Næstformand for bestyrelsen: Grete Christensen, formand (Honorar: Kr. 15.000,00)

Anne Granborg, adm. direktør (Honorar: Kr. 15.000,00)

​Lån & Spar Bank, Bestyrelse ​Grete Christensen, formand (Honorar: Kr. 100.800,00)
​Lån & Spar Bank, Lokalråd – Esbjerg ​Anne Nissen, anæstesisygeplejerske (Honorar: Kr. 7.400,00)
Line Storm Gessø Hansen, kredsnæstformand (Honorar: Kr. 7.400,00)
​Lån & Spar Bank, Lokalråd – Hillerød ​Lisbeth Torp Kastrup, kredsnæstformand (Honorar: Kr. 7.400,00)
​Lån & Spar Bank, Lokalråd – Kolding ​John Christiansen, kredsformand (Honorar: Kr. 7.400,00)
Jytte Kristensen, kredsnæstformand (Honorar: Kr. 7.400,00)
​Lån & Spar Bank, Lokalråd – Odense ​Tove Holm, kredsnæstformand (Honorar: Kr. 7.400,00)
Jytte Kristensen, kredsnæstformand (Honorar: Kr. 7.400,00)
​Lån & Spar Bank, Lokalråd – Roskilde ​Nils Håkansson, kredsnæstformand (Honorar: Kr. 7.400,00)
​Lån & Spar Bank, Lokalråd – Ålborg ​Jytte Wester, kredsformand (Honorar: Kr. 11.100,00)
Helle Kjærager Kanstrup, kredsnæstformand (Honorar: Kr. 7.400,00)
​Lån & Spar Bank, Lokalråd – Århus ​Leon Sørensen, fællestillidsrepræsentant (Honorar: Kr. 7.400,00)
Susanne Lindberg, kredsnæstformand (Honorar: Kr. 7.400,00)
​Lån & Spar Bank, Repræsentantskab ​Anni Pilgaard, 1. næstformand (Honorar: Kr. 7.400,00)
Dorte Steenberg, 2. næstformand (Honorar: Kr. 7.400,00)
Vibeke Westh, kredsformand (Honorar: Kr. 7.400,00)
Peter Damgaard Jensen, adm. dir. PKA (Honorar: Kr. 7.400,00)
Bente Ystrøm, DSR’s sekretariat (Honorar: Kr. 7.400,00)
​Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S
Bestyrelse

​Grete Christensen, formand
Dorte Steenberg, 2. næstformand
Gitte Tinning, DSR’s sekretariat                                                                                    

Anne Granborg, adm. direktør

​ORGANISATIONER OG BESTYRELSER NAVN
​Centralorganisationen af 2010 (CO10)

​Grete Christensen, formand

Helle Varming, forhandlingschef

Elise Hammer, juridisk chef

​Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ​Dorte Steenberg, 2. næstformand
​Danmarks Pædagogiske Universitet
(DPU) - repræsentantskab
​Dorte Steenberg, 2. næstformand
​Dansk Selskab for Patientsikkerheds
bestyrelse
​Grete Christensen, formand
Suppleant: DSR’s sekretariat
​Dansk Sygeplejehistorisk Fond ​Anne Granborg, adm. direktør
Dorte Steenberg, 2. næstformand
DSR’s sekretariat
​Dansk Sygeplejehistorisk Museum –
Bestyrelse

​Grete Christensen, formand                                                                                           

Anne Granborg, adm. direktør                                                                                           John Christiansen, kredsformand Kreds Syddanmark

​Dansk Sygeplejehistorisk Selskab ​Anne Granborg, adm. direktør
DSR’s sekretariat
​Danske Sundhedsorganisationers
Arbejdsløshedskasse Bestyrelse
Formand for DSA: ​Anni Pilgaard, 1. næstformand
​Fagbevægelsens U-landssekretariat ​Grete Christensen, formand
​FTF - Sekretariatsforum for ledelse ​Tine Lyngholm, chef for professionsafdelingen, DSR’s sekretariat
Bo Christensen, chef for Ledelsessekretariatet, DSR’s sekretariat
​FTF - Udvalg om ledelse ​Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd
Suppleant Dorte Steenberg, 2. næstformand
​FTF Udvalg om arbejdsliv ​Formand for udvalget: Grete Christensen, formand
​FTF Udvalg om uddannelse, kompetence og faglighed ​Dorte Steenberg, 2. næstformand
Suppleant Vibeke Schaltz, kredsnæstformand
​FTF Udvalg om velfærd, vækst og
beskæftigelse
​Anni Pilgaard, 1. næstformand
Suppleant Else Kayser, kredsformand
​FTF, Forretningsudvalg ​Grete Christensen, formand
Suppleant: Anni Pilgaard, 1. næstformand
​FTF, Kongres ​DSR’s formand
(2) DSR’s næstformænd
(4) Kreds Hovedstaden: Kredsformand, 1. kredsnæstformand + 2 delegerede fra Kreds Hovedstaden
(4) Kreds Sjælland: Kredsformand, 1. kredsnæstformand + 2 delegerede fra Kreds Sjælland
(4) Kreds Syddanmark: Kredsformand, 1. kredsnæstformand + 2 delegerede fra Kreds Syddanmark
(4) Kreds Midtjylland: Kredsformand, 1. kredsnæstformand + 2 delegerede fra Kreds Midtjylland
(4) Kreds Nordjylland: Kredsformand, 1. kredsnæstformand + 2 delegerede fra Kreds Nordjylland
(1) Formanden for Lederforeningen
(1) Formanden for SLS
(2) Formand for RadiografRådet + en repræsentant mere fra RadiografRådet
4 repræsentanter fra DSR’s sekretariat
​FTF, Repræsentantskab ​DSR’s formand
(2) DSR’s næstformænd
(2) Kreds Hovedstaden: Kredsformand og 1. næstformand
(1) Kreds Nordjylland: Kredsformand
(2) Kreds Syddanmark: Kredsformand og 1. næstformand
(2) Kreds Sjælland: Kredsformand og 1. næstformand
(2) Kreds Midtjylland: Kredsformand og 1. næstformand
(1) RadiografRådet: Formand
​FTF, Sektion K´s arbejdsudvalg ​Grete Christensen, formand
Anni Pilgaard, 1. næstformand
​Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation ​Vibeke Westh, kredsformand
​M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond ​Anne Granborg, adm. direktør
​Pensionskassen for Sygeplejersker
Bestyrelse
​Grete Christensen, formand (Honorar: Kr. 112.306,77)
Suppleant: Jytte Wester, kredsformand
Dorte Steenberg, 2. næstformand (Honorar: Kr. 35.700,00)
Suppleant: Vibeke Schaltz, kredsnæstformand
​PKA Holding og PKA A/S ​Grete Christensen, formand (Honorar: Kr. 78.377,67)
Suppleant: Dorte Steenberg, 2. næstformand
​Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, Bestyrelse ​Grete Christensen, næstformand
Suppleant: DSR´s sekretariat
​Samarbejdet mellem Københavns og
Frederiksbergs Tjenestemænds
Fællesvirksomhed (KFTF)
​Kreds Hovedstaden
​Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg ​Grete Christensen, formand
Anni Pilgaard, 1. næstformand
FORENINGER ​NAVN
​Beredskabsforbundet, Landsråd ​DSR´s sekretariat
​Dansk Lunge Cancer Gruppe ​Birgitte Tschentscher Espersen, sygeplejerske (udpeget af FS 18)
​Dansk UNICEF Komité, Bestyrelse ​Vibeke Westh, kredsformand
​Foreningen Sex og Samfund
Repræsentantskab

​Susanne Jørgensen, sundhedsplejerske
Christina Louise Lindhardt, sundhedsplejerske                                                      DSR's sekretariat

​Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre og enlige, Repræsentantskab ​DSR’s sekretariat
​ForælderFonden Repræsentantskab ​DSR’s sekretariat
​Komitéen for Sundhedsoplysning
Det Sagkyndige Udvalg
​Grethe Wolf, sundhedsplejerske
DSR’s sekretariat
​Komitéen for Sundhedsoplysning
Styrelse
​Dorte Steenberg, 2. næstformand
Suppleant: DSR´S sekretariat
​Kvinderådet, Repræsentantskab ​Helle Dirksen, kredsformand
Irene Hesselberg, Formand for Lederforeningen
​Kvinderådet, Styrelsen ​Dorte Steenberg, 2. næstformand
​Sygeplejerskekohorten ​DSR’s sekretariat
​Det Kriminalpræventive Råd, Udvalget for børn og unge ​Hanne Dam
INTERNATIONALE REPRÆSENTATIONER NAVN
​European Federation of Nurses
Associations (EFN)
​Grete Christensen, formand
​International Council of Nurses (ICN)
Repræsentantskab (CNR)
​Grete Christensen, formand
​Public Services International (PSI)
Repræsentation ved kongres
​Grete Christensen, formand
​Redaktionskomitéen for Vård i Norden ​Lise Hounsgaard, adjunkt, Ph.D.
​Sygeplejerskers Samarbejde i Norden (SSN) Bestyrelse ​Formand for SSN: Grete Christensen, formand
Suppleant er 1. næstformand Anni Pilgaard
​The European Federation of Public
Service Unions (EPSU), Social- og
Sundhedskomité
​Suppleant: Grete Christensen, formand
​The European Forum of National Nursing and Midwifery Associations and WHO (EFNNMA & WHO) ​DSR’s sekretariat
​Workgroup of European Nurse-Researchers (WENR) ​Kirsten Lomborg, adjunkt, Ph.D.
​Working Group 8 – IMIA International Medical Information Association ​DSR’s sekretariat
UDVALG OG NÆVN NAVN
​Branchearbejdsmiljørådet for social
og sundhed (BAR SoSu)
​Dorte Steenberg, 2.-næstformand
Suppleant: DSR’s sekretariat
​Dansk Råd for Genoplivning ​Majken Dam Frederiksen, FSAIO
DSR’s sekretariat
​Danske Regioner - Personalepolitisk
Forum
​Grete Christensen, formand
​Indenrigs- og Sundhedsministeriet     
Det rådgivende Praksisudvalg
​Dorte Steenberg, 2. næstformand
​Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)
Rådgivningsudvalget for Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)                

​Grete Christensen, formand (indtrådt 3.9.2012)

​KL´s børnedatabase: Kontoret for sociale forhold og sundhedsforhold, styregruppe ​DSR’s sekretariat
​Klinikpersonalets Uddannelsesfond PLA, arbejdsgruppe ​DSR’s sekretariat
​Klinikpersonalets Uddannelsesfond PLA, uddannelsesfond ​Dorte Steenberg, 2.-næstformand
​Nationalt rådgivende Udvalg for Telemedicin ​Dorte Steenberg, 2.-næstformand
​Nationalt Samarbejdsforum for
Sundhedsforskning
​Dorte Steenberg, 2. næstformand
​Patientombuddet, Nationalt Forum ​Dorte Steenberg, 2. næstformand
​Sundhed.dk’s faglige referencegruppe ​DSR’s sekretariat
​Sundhedsstyrelsen: Dansk netværk for
Tobaksforebyggelse
​DSR’s sekretariat
​Sundhedsstyrelsen: Nationale rådgivende komité for beredskab mod pandemisk influenza (Pandemigruppen) ​Hygiejnesygeplejerske Kirsten Kristoffersen, Hvidovre Hospital
​Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe ​Sygeplejerske Elsebeth Schmith, Hjemmesygeplejen Gentofte Kommune
​Sundhedsstyrelsens Råd for alternativ behandling: Forskningsudvalget ​Bodil Gyllembourg Lissau, sygeplejerske
​Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelser ​Dorte Steenberg, 2. næstformand
DSR´s sekretariat
​Udvalget vedr. det præhospitale akutberedskab (Akutudvalget) ​Grete Christensen, formand
ARBEJDSGRUPPER NAVN
​Arbejdsgruppen vedr. operationel plan ved trussel om
eller forekomst af koppeudbrud i eller uden for Danmark
​Vibeke Rasmussen, udviklingssygeplejerske
Suppleant: Lotte Rodkjær, projektsygeplejerske
(udpeget af FS 27)
​Danske Handicaporganisationer: Referencegruppe for projekt om sundhedscheck for personer med udviklingshæmning/psykisk sygdom ​Else Elisabeth Lassen, afdelingsleder
​DSR/FOA ældresamarbejde ​Dorte Steenberg, 2. næstformand
​FTF: Sekretariatsforum for beskæftigelse ​DSR's sekretariat
​FTF: Sekretariatsforum for uddannelse DSR's sekretariat
​FTF: Sekretariatsforum for arbejdsmiljø ​DSR's sekretariat
​FTF: Sekretariatsforum for ledelse ​DSR's sekretariat
​FTF: Sekretariatsforum for økonomisk politik ​DSR's sekretariat
​Følgegruppen til projektet ”Kvalitet og status i den kommunale ældrepleje” ​DSR’s sekretariat
​Indenrigs- og Sundhedsministeriets
arbejdsgruppe vedr. genoptræningsområdet

​Ledende oversygeplejerske Lena Aadal Jensen, Hammel Neurocenter

DSR's sekretariat

​Nationale Forskningscenter for arbejdsliv - følgegruppe ​DSR’s sekretariat
​Projekt God Klinisk Vejledning (Dansk Sygeplejeråd, Danske Regioner og Danske Regioner) ​DSR’s sekretariat
​Social- og Integrationsministeriet – Hjemmehjælpskommissionen

​Grete Christensen, formand

​Undervisningsministeriet – Styregruppe for Hvid Zone

​Anne Granborg                                                                                                                   DSR's sekretariat

​Undervisningsministeriet - Øvrige arbejdsgrupper vedr. Hvid Zone

​To repræsentanter fra DSR's sekretariat                                                                          SLS

​Videnscenter for Arbejdsmiljø - følgegruppe ​DSR's sekretariat
 

 

Publiceringsdato:
17. januar 2013
Ændringsdato:
17. januar 2013