Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Dansk Sygeplejeråds organisering

Dansk Sygeplejeråd er organiseret omkring vores medlemmer, tillidsrepræsentanter, kredse, hovedbestyrelse, sekretariat, kongres, studerende og de faglige selskaber.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
TR-004_90x90.jpg  

TILLIDSREPRÆSENTANTEN
Tillidsrepræsentanten er DSRs lokale repræsentant på arbejdspladsen for at sikre, at regler om løn, ansættelse og andre arbejdsvilkår bliver overholdt. Tillidsrepræsentantens opgaver kan være: personalepolitik, medarbejderindflydelse, arbejdsmiljø, teknologi, arbejdsorganisering, lønforhandlinger, ansættelsesforhold, personsager, sygeplejens udvikling samt organisations og ledelsesstrategi. Der er omkring 1300 tillidsrepræsentanter i DSR.

kort90X90.jpg  

KREDSENE
Dansk Sygeplejeråd er inddelt i fem lokale kredse, som følger de fem regioner. Kredsene har en kredsformand samt en kredsbestyrelse, der vælges for to år ad gangen.

 

HOVEDBESTYRELSEN
DSRs Hovedbestyrelse leder organisationen og behandler alle overordnede spørgsmål af betydning for betydning for sygeplejersker. den mødes cirka ti gange årligt.

 

DANSK SYGEPLEJERÅDS STRUKTUR
Læs mere om hvordan Dansk Sygeplejeråd er opbygget med kredsbestyrelser, hovedbestyrelse og kongres og se. hvordan Lederforening og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning har særlig indflydelse.

 

SEKRETARIATET
Forhandling, organisation og profession. Det er nogle af de afdelinger, som DSRs sekretariat er opbygget af.

Kongres07_afstemning2_90x90.jpg  

KONGRESSEN
Kongressen er DSRs øverst besluttende myndighed. Her formes organisationens politik og de retningslinjer, som organisationen skal arbejde efter. Kongressen består af DSR's formand og DSR's 2 næstformænd samt delegerede fra DSR's fem kredsbestyrelser, fra SLS og fra Lederforeningen. Der afholdes ordinær kongres hvert andet år, men kongressen kan også indkaldes i særlige tilfælde f.eks. ved overenskomstforhandlinger.

lederforening_90x90.jpg  

LEDERFORENINGEN
Lederforeningen varetager ledernes særlige interesser i Dansk Sygeplejeråd og tilbyder aktiviteter for ledende sygeplejersker: Lederforeningen er ledernes stemme i forhold til sundhedsvæsnet og samfundet og virker som sparrings- og høringspart i DSR. Specielt med fokus på strategisk forum for ledelse, udvikling og forskning, markere synspunkter og sikre indflydelse, rådgivning og vejledning, ledelsesmæssig og faglig sparring, karrierevejledning/uddannelse, løn- og ansættelse, arbejdsmiljøspørgsmål og netværksdannelse.

SLS_90x90.jpg  

DE SYGEPLEJESTUDERENDES LANDSSAMMENSLUTNING (SLS)
SLS repræsenterer de sygeplejestuderende i Dansk Sygeplejeråd. SLS har knap 6000 medlemmer, og alle medlemmer kan stille op til valg som SLS-repræsentant på deres lokale sygeplejeskole. Repræsentanterne indgår i de lokale samarbejdsstrukturer, hvor uddannelsesmæssige forhold drøftes og tilrettelægges. Formanden for SLS sidder i DSRs hovedbestyrelse.

DSR_naal_90x90.jpg  

DE FAGLIGE SELSKABER (FS)
Der findes i øjeblikket 36 faglige selskaber, der repræsenterer vidt forskellige områder af sygepleje. De faglige selskaber er med til at udvikle faget og kvalificere den sundhedspolitiske debat. Sygeplejersker kan søge optagelse i de faglige selskaber og deltage i de kurser, som de faglige selskaber afholder inden for deres fagområde. En række af selskaberne udgiver blade, nyhedsbreve og har egne hjemmesider. De faglige selskaber involverer sig også i internationalt arbejde.

Publiceringsdato:
11. februar 2013
Ændringsdato:
22. januar 2014