Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 
Næstformand Dorte Stenberg fortæller TR'er fra sosu-skolerne om konsekvenserne af arbejdsgivernes lockout.

TR'er fra sosu-skoler indkaldt med kort varsel

43 TR fra sosu-skolerne og andre repræsentanter fra organisationerne var fredag den 1. marts til informationsmøde i Kvæsthuset pga. arbejdsgivernes varslede lockout af underviserne.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

Tekst og foto: Kristian Fristed Eskildsen
   ​
Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Steenberg, stod fredag formiddag sammen med ergoterapeuternes formand, Gunner Gamborg for at informere de 40 tillidsrepræsentanter og repræsentanter fra de faglige organisationer, der var mødt op i Kvæsthuset i København til orienteringsmøde om situationen den 1. marts. Formålet med mødet var at klæde TR’er på til at svare på spørgsmål fra medlemmerne.
   
”Man har villet arbejdstidaftalerne til livs, og det er man gået målrettet efter,” fortalte Dorte Steenberg i sin orientering til forsamlingen.
   
Der er lavet en generel aftale, hvor lønrammen er på plads. Men finansminister Bjarne Corydon (S) har betinget hele statens forlig af, at man kommer i mål på arbejdstidsområdet. 
    
Moderniseringsstyrelsen er den institution, der i forhandlingerne repræsenterer arbejdsgiverne. Styrelsen har allerede lavet en aftale med gymnasielærerne om at lade arbejdstidsaftalen bortfalde. På SOSU-skolerne ønsker Moderniseringsstyrelsen, at underviserne skal gå ind på en lignende aftale uden at få betaling for det, fortalte Dorte Steenberg på mødet.
    
Ingen forhandling
”Det er en alvorlig sag, at man vælger at sløjfe kollektive aftaler, uden at ville forhandle om det,” sagde Dorte Steenberg. Moderniseringsstyrelsen har valgt at lockoute, før der har været reelle forhandlinger. Hele manøvren med at fjerne arbejdstidsaftalen, har Moderniseringsstyrelsen kaldt ”en normalisering, ” fortalte Dorte Stenberg.
     
Konsekvenser
Moderniseringsstyrelsen har varslet lockout fra 1. april. Hvis ikke der er indgået et forlig inden da, træder konflikten i kraft. Forligsinstitutionen kan to gange udsætte konflikten i to uger, hvis der er gode grunde til det. På dette område kunne det f.eks. være, at der var nogle elever, der har nogle eksamener.
    
Hvis det bliver til konflikt, lukker alle skoler ned. Arbejdsgiverne har valgt at lockoute undervisere på alle skoler. Dog er Diakonissestiftelsen af endnu uvisse årsager ikke omfattet af lockouten.
   
Tjenestemænd og ikke-medlemmer og f.eks., AC-medlemmer er ikke omfattet. De må arbejde, men må ikke tage ekstra arbejde.


Camilla Woller-Nielsen (tv.), Merete Skov (i midten) og Grete Mygind (th.) talte i pausen om, hvordan de som TR bedst kunne bistå deres kolleger på SOPU (sosu-skolen i København).

”Vores medlemmer undrer sig over, hvorfor de pludselig bliver koblet til det her politiske spil,” siger Grete Mygind. De forstår ikke, hvorfor Moderniseringsstyrelsen argumenterer med, at man vil have mere kvalitet.
”De seneste år har vi haft meget fokus på udvikling,” siger Camilla Woller-Nielsen.

”Over halvdelen af vores elever er tosprogede. Det er ikke kun undervisning. Det er også integrationsarbejde,” siger Grete Mygind.

 

Publiceringsdato:
01. marts 2013
Ændringsdato:
01. marts 2013

Kommentarer

  • Vær den første til at kommentere artiklen.

Skriv en kommentar  

Du skal være logget ind for at kommentere.