Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Sygeplejersker roser hjælp til børn med syge forældre

Dansk Sygeplejeråd glæder sig over, at Sundhedsministeriet nu sætter penge af til øget hjælp til børn med alvorligt syge forældre.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

Af Søren Olufsen, sbo@dsr.dk

Ministeriet afsætter nu en pulje på fem mio. kr., som kan søges af patientforeninger og myndigheder til at udvikle nye metoder til fx at klæde sundhedspersonale på sygehusene bedre på til at kunne tage dialogen med børnene.
 
”Det er positivt, at der nu kommer mere fokus på børnene. Ofte har den raske forældre nok at gøre med at tage sig af den syge person. Og det betyder, at barnet kan blive efterladt til sig selv, og det kan give skyldfølelse og ensomhed,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Sæt det i system
Hun understreger, at mange hospitaler ikke har klare retningslinjer for, hvordan man tager sig af børn med alvorligt syge forældre.
 
”På hospitalet har personalet travlt med at tage sig af patienterne. Og vi får tilbagemeldinger fra sygeplejersker, som er frustrerede over, at der ikke er nok tid til at tage sig ordentligt af pårørende. Og det er langt fra alle steder, at det er sat i system, hvem og hvordan man støtter op om fx børnene. Derfor er det vigtigt, at vi bruger midler på at finde de gode løsninger, de gode eksempler og får spredt det ud,” siger Grete Christensen.
 
Formanden for landets sygeplejersker peger samtidig på, at man i Norge tidligere har indført et system, hvor sundhedspersonalet fra starten aftaler med patienter, hvordan deres børn kan hjælpes igennem den svære tid.
 
”Det er helt oplagt, vi kigger på Norge og ser på nogle af de erfaringer, de har gjort sig. Det kunne også være, at man skulle have særlige kontaktpersoner på visse afdelinger, som har ekstra fokus på at tage sig af børnene, og så er det oplagt med mere uddannelse til medarbejderne,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Konkrete redskaber
Formanden for Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker, Hanne Nafei, mener også, at man skal sikre, at medarbejderne får den fornødne uddannelse til at hjælpe børnene.
 
”Mange sygeplejersker efterlyser konkrete redskaber til at håndtere svære situationer og samtaler med patienter og deres børn,” siger Hanne Nafei og fortsætter:
 
”Det kan dreje sig om, hvor meget man kan sige, og hvornår man skal sige det. Og hvad kræver samtykke osv. Der er mange etiske dilemmaer forbundet med at tage sig af alvorligt syge patienter og deres nærmeste.”

Se hvordan du kan søge midler i Sundhedsministeriets pulje​​

Publiceringsdato:
05. februar 2013
Ændringsdato:
05. februar 2013