Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Sygeplejersker presses af unødvendig dokumentation

En ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at landets hospitalssygeplejersker bruger omkring 12,5 millioner timer om året på dokumentationsarbejde. Cirka en fjerdedel af den tid kunne skæres væk og bruges direkte på patienterne, vurderer sygeplejerskerne.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

​Af: Søren Olufsen, sbo@dsr.dk   
Analyse: Morten Bue Rath, mbr@dsr.dk 

En ny analyse foretaget af Dansk Sygeplejeråd og Megafon viser, at landets hospitalssygeplejersker bruger i alt 12,5 millioner timer om året på dokumentation. Sygeplejerskerne vurderer, at 28 procent af den tid, svarende til omkring 2.000 fuldtidsstillinger, går med unødvendig dokumentationsarbejde.
 
”Jeg bruger nok dagligt to timer på dokumentationsarbejde. Og en del af den tid går med at skrive de samme patientoplysninger ind i flere forskellige systemer, fordi der ikke er et moderne IT-system, som samler alle informationer. Det er rigtig ærgerligt, for det er selvfølgelig tid, som går fra patienterne,” siger Kirsten Salling, der er sygeplejerske på levermedicinsk afdeling på Rigshospitalet i København.
 
Hun fortæller også, at dokumentationskravene betyder, at sygeplejerskerne skal lave tre screeninger af alle nytilkomne patienter på afdelingen.
 
”Selv om det er en person, som blot skal til kontrol, og som ser sund og rask ud, så skal vi hver gang lave ernæringsscreening, faldscreening og smertescreening. Det er mange spørgsmål, som skal besvares, og det er ofte helt unødvendigt. Hvis vi i stedet fik lov til at bruge vores faglighed til at vurdere, hvem der reelt har brug for de forskellige screeninger, så kunne vi spare tid,” lyder det fra Kirsten Salling. 

Sæt gang i afbureaukratisering
Regeringen har i regeringsgrundlaget skrevet, at den vil iværksætte en reform med fokus på bl.a. faglighed, ledelse og afbureaukratisering, og ifølge analysen fra Dansk Sygeplejeråd er der nok at tage fat på. Syv ud af 10 sygeplejersker oplever, at de skal lave dobbeltdokumentation i form af at dokumentere det samme i flere forskellige systemer. Og lidt over hver anden sygeplejerske oplever, at man skal dokumentere det samme på papir og elektronisk.
 
”Meget dokumentation er helt nødvendig, fordi det er med til at styrke kvaliteten og patientsikkerheden som en del af den danske kvalitetsmodel. Det støtter jeg op om. Men det er uacceptabelt, at langsomme og umoderne systemer betyder, at man skal lave dobbeltarbejde. Det er der ingen, der får noget ud af,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.
 
”Sygeplejersker har meget lidt tid til patienterne, så det er helt nødvendigt at få ryddet op i alt bureaukratiet og lavet nogle effektive arbejdsgange. Det vil kunne frigive mere tid til direkte patientkontakt, og det vil også give en økonomisk gevinst. Når sygeplejerskerne i øjeblikket vurderer, at de bruger, hvad der svarer til omkring 2.000 fuldtidsstillinger på unødvendig dokumentationsarbejde, så er der virkelig noget at hente. Jeg vil opfordre regeringen til at komme i gang med afbureaukratiseringen,” siger Grete Christensen.
 
Formanden for landets cirka 70.000 sygeplejersker understreger dog, at der ikke er nogen hurtige løsninger på at komme den unødvendige dokumentation til livs.
 
”Vi skal have set på alle de IT-systemer, love, regler og arbejdsgange, som ikke er hensigtsmæssige. For presset på sundhedsvæsenet er massivt, og det vil kun blive større.  Derfor er det vigtigt, at medarbejderne bliver hørt, så vi får lavet de rigtige løsninger, der kan udvikle og modernisere sundhedsvæsenet,” lyder det fra Grete Christensen. 

Læs hele analysen

Publiceringsdato:
08. februar 2012
Ændringsdato:
08. februar 2012