Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Sygeplejersker på skadestuer slår alarm

Mere end halvdelen af sygeplejerskerne på landets akutmodtagelser har oplevet, at forsvarlig sygepleje var under pres på grund af dårligt arbejdsmiljø. Det viser en ny rapport fra Dansk Sygeplejeråd.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

Af Pelle Lundberg Jørgensen, pej@dsr.dk og Søren Olufsen, sbo@dsr.dk

Lang ventetid, mangel på informationer og stresset personale. Det er hvad patienter kan opleve, når de kommer på skadestuen. Og 59,5 procent af sygeplejerskerne på landets skadestuer advarer nu om, at arbejdsmiljøet er blevet så dårligt, at det rammer kvaliteten i behandlingen og dermed også patienterne. Det fremgår af en ny rapport fra Dansk Sygeplejeråd.
 
Sygeplejerske Susanne Bach Laursen arbejder på akutafdelingen på Slagelse Sygehus, som modtager skadestuepatienter og patienter til medicinske og kirurgiske indlæggelser. Hun oplever også, at arbejdspresset går ud over patienterne.
 
”Vi føler ikke, at vi er nok hænder på arbejde, og der bliver hurtig fyldt op med patienter, som venter i timevis. Det er meget frustrerende og fagligt utilfredsstillende”, siger Susanne Bach Laursen og fortsætter:
 
”Selv om alle virkelig forsøger at få det hele til at hænge sammen, så er det ikke altid, at vi har mulighed for at give den optimale sygepleje. Det kan være, at vi ikke når at tilbyde mad til patienten, og det kan have alvorlige konsekvenser, hvis det fx er en diabetiker”.
 
Konstante ændringer
Sociolog og dr.med. Tage Søndergård Kristensen, som står bag rapporten peger på, at skadestuerne har en lang række udfordringer, som betyder, at arbejdsmiljøet er under pres.
 
”Skadestuerne ligger i den dårlige ende, hvad angår arbejdsmængde, tempo, indflydelse, forudsigelighed, rollekonflikter, anerkendelser, ledelseskvalitet og feedback”, siger Tage Søndergård Kristensen.
 
Han fortæller, at særligt to områder har været med til at skabe det dårlige psykiske arbejdsmiljø på skadestuerne.
 
”Skadestuerne har været genstand for langt flere forandringer i form af omlægninger og nedskæringer end de andre områder, hvor sygeplejersker arbejder. Samtidig ligger de lavest af alle med hensyn til forudsigelighed, altså informationer om, hvad der skal ske fremover,” forklarer Tage Søndergård Kristensen.
 
Arbejdsmængden stiger og stiger
Sygeplejerskernes faglige organisation er slet ikke tilfreds med arbejdsmiljøet på landets skadestuer.
 
”Det er fuldstændig uacceptabelt, og hverken patienter eller medarbejdere kan være tjent med de forhold”, siger Dorte Steenberg, næstformand for Dansk Sygeplejeråd.
 
Hun mener, at massivt arbejdspres er en væsentlig årsag til, at så mange sygeplejersker oplever, at den faglige forsvarlighed skrænter.
 
”Når der gennemføres omfattende ændringer på afdelingerne, og arbejdsmængden for den enkelte sygeplejerske bare stiger og stiger, så er der stor risiko for at det går ud over fagligheden og kvaliteten”, siger Dorte Steenberg.  Hun opfordrer både regionerne og hospitalsledelserne til at sikre, at forholdene bliver forbedret markant.
 
”Vi kommer ikke uden om, at det kræver dygtig ledelse og medarbejderinddragelse at få styrket arbejdsmiljøet på skadestuerne. Og der skal være den nødvendige videreuddannelse, når de får nye opgaver samtidig med, at der skal være det rette antal medarbejdere på arbejde til at tage sig af patienterne”.  

Læs hele rapporten 

Se TV-indslag fra DR2 om sygeplejerskers pressede arbejdsmiljø på skadestuer​

(Indslaget begynder cirka 17 minutter inde i nyhedsudsendelsen)

Kommenter historien på facebook

 ​​

Publiceringsdato:
17. oktober 2013
Ændringsdato:
17. oktober 2013