Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Sygeplejersker afskæres fra efteruddannelse

Kritikken af de bebudede besparelser på 120 mio. kr. i Statens Voksenuddannelsesstøtte til blandt andre sundhedsprofessionelle vokser. Både rektorerne og Enhedslisten er meget kritiske, fremgår det af Politiken lørdag. En katastrofe for de mange ansatte, der tager helt nødvendig efter- og videreuddannelse og kæmpe konsekvenser for kvaliteten i sundhedsvæsenet, lyder det fra Sundhedskartellet, der netop har sendt et brev til ordførere i Folketinget for at advare mod besparelsen.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

Tirsdag morgen starter forhandlingerne om Finansloven, og et af forslagene er at spare 120 mio. kroner på Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

En katastrofe for de sundhedsprofessionelles muligheder for at efter- og videreuddanne sig, lyder det fra Sundhedskartellets formand Grete Christensen, der netop har sendt et brev til samtlige uddannelsespolitiske og sundhedspolitiske ordførere.

”Sundhedskartellet ser med dyb bekymring på dette forslag, Det vil efter vores vurdering have store negative konsekvenser for udviklingen i sundhedsvæsenet og de videreuddannelser, der er af afgørende betydning for kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser,” lyder det blandt andet i brevet.

Hvert år tager flere hundrede sundhedsprofessionelle på efter- og videreuddannelse med støtte fra Staten (SVU).  Efter- og videreuddannelse er for langt de fleste MVU-grupper en integreret del af et langt fagligt udviklingsforløb, i en sektor, hvor den teknologiske og faglige udvikling kræver løbende opkvalificering.

Alene blandt sygeplejerskerne har hver femte på et eller andet tidspunkt modtaget efter- og videreuddannelse på et eller flere niveauer fra en diplom- eller specialuddannelse til en master- eller kandidatuddannelse. Netop diplomuddannelserne som ofte bliver taget med støtte fra SVU er den hyppigst valgte efteruddannelse.

Blandt flere uddannelsesansvarlige på professionshøjskolerne, som Sundhedskartellet har været i kontakt med, vurderes det, at mange udviklingsprojekter vil stoppe, hvis besparelsen føres igennem. For eksempel større faglige projekter, som handler om at løfte hele faggrupper på nye fagområder. Det vurderes også, at de offentlige arbejdsgivere ikke i samme omfang vil have midlerne til selv at sætte deres faggrupper på efteruddannelse.

”Udviklingen i sundhedsvæsenet med øget kompleksitet viser tydeligt, at der er behov for høj grad af specialisering og løbende kompetenceudvikling, og afskaffelsen af SVU vil forringe muligheden for at imødekomme sundhedsvæsenets behov, ” siger Grete Christensen.

Læs brevet her:

Konskevenser af SVU-besparelse.pdfKonskevenser af SVU-besparelse.pdf

​Teori truer ikke fagligheden

Af Dorte Steenberg, næstformand for Dansk Sygeplejeråd

Jagten på akademiske stjerner på skulderne er ved at underminere fx sygeplejersker og pædagogers faglighed. Det er en af hovedpointerne i Mattias Tesfayes nye bog ”Kloge hænder”, som har fået masser af anmelderros i diverse aviser herunder også Information.

Tesfaye kritiserer, at samfundet, aktørerne og den politiske debat ofte ser øget akademisering som den gyldne vej til større løn, bedre vilkår og højere status. Og i forsøget på at dyrke teorien tilsidesætter man håndværket med det resultat, at fagligheden lider skade.

Men hvorfor er det lige, at fokus på teori truer fagligheden? For mig er teori kombineret med praksis lige netop en forudsætning for faglighed.

Når Tesfaye i sin bog peger på, at man har skåret et halvt års praktik ud af uddannelsen til sygeplejerske, så undlader han at fortælle, at der stadig er halvandet års praktik tilbage i uddannelsen. Og professionshøjskolerne, underviserne og praktiksteder arbejder intenst med at forene praktiske eksempler og teori. Dermed ikke sagt, at det ikke kan blive endnu bedre.

Jeg helt enig med Tesfaye i, at det er nødvendigt at have en diskussion om forholdet mellem teori og praksis. Og Tesfaye nævner i sin bog et eksempel på, at kun et fåtal af nye sygeplejersker kan lægge en forbinding underforstået, at det skyldes den overdrevne fokus på teori frem for praksis. Men i virkeligheden er det nok mere et udtryk for, at der i praktikken ofte ikke er nok tid til de studerende, og der er for mange studerende på en afdeling, så selv basale færdigheder ikke bliver videreformidlet.

Her nærmer vi os kernen af det som sygeplejersker oplever som en reel trussel mod fagligheden. Pressede arbejdsvilkår. Vi ved, at der er en sammenhæng mellem arbejdsmiljø og kvalitet, men denne sammenhæng anerkendes ikke politisk. Fokus er på produktivitet ventetider, indlæggelser og økonomi. Og det er her, at fagligheden risikerer at forsvinde i måleregimer, der ikke anerkender den selvsamme faglighed.

At sætte lighedstegn mellem stigende akademisering og faldende faglighed er i mine øjne en tilsnigelse. Teori og praksis hænger uløseligt sammen, og det er med til at styrke os som fagpersoner.


Publiceringsdato:
10. september 2013
Ændringsdato:
10. september 2013