Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Sundhedspakke er et stort skridt i den rigtige retning

En af de absolut største faggrupper i sundhedsvæsenet, sygeplejerskerne, tager godt imod regeringens nye sundhedsudspil. Men pakken er blottet for initiativer til løsning af problemerne med overbelægning på landets sygehuse, og det er kritisabelt, lyder meldingen.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
​Af: Mads Krøll Christensen, mkc@dsr.dk

Regeringens sundhedspakke ’Jo før, jo bedre’ er et stort skridt i den rigtige retning, mener Dansk Sygeplejeråd, der repræsenterer landets 73.000 sygeplejersker.

”Pakken har et sjældent fokus på kvalitet, som jeg håber, kan være starten på et skifte i sundhedspolitikken, så vi i højere grad fremover bliver målt på kvalitet og patientsikkerhed, og ikke bare produktivitet og effektivitet,” udtaler Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Sygeplejerskernes formand hæfter sig ved, at regeringen i pakken har fokus på, at sygeplejersker skal have en ny selvstændig rolle i behandlingen af borgere med kroniske lidelser. Helt konkret foreslår regeringen, at borgere med kroniske lidelser, skal have deres egen faste kontaktsygeplejerske. Og det møder ros i sygeplejerskernes rækker.

”Sundhedspakken lægger op til, at særligt uddannede sygeplejersker får en helt central rolle i tidlig opsporing og behandling af borgere med kroniske lidelser, som eksempelvis diabetes og KOL. Jeg synes, at det er rigtigt set af regeringen at styrke indsatsen over for borgere med kroniske lidelser, men regeringens forslag er ikke nok i sig selv,” siger sygeplejerskernes formand og fortsætter:

”Hvis forebyggelse for alvor skal gøre en forskel, så er der behov for at starte tidligere, end regeringen lægger op til. Det er nu engang langt mere effektivt at bruge ressourcerne på at forebygge, at børn og unge eksempelvis begynder at ryge, end det er at tilbyde en 40-årige storryger et sundhedstjek.”

Grete Christensen understreger, at er det nødvendigt, at sundhedsvæsenet tænker nyt i forbindelse med kampen mod ulighed i sundhed.

”Mange borgere får slet ikke den gavn af sundhedsvæsenet, som de kunne. Derfor er der behov for at få sundhedstilbuddene ud til borgerne. Det kunne eksempelvis være i form af opsøgende sundhedstilbud ude på arbejdspladser. Den slags nye initiativer savner jeg i udspillet.”

Efterlyser initiativer mod overbelægning
Konkret fremhæver Grete Christensen regeringens forslag om behandling af kronisk syge borgere, om bedre kræftbehandling og om en styrket indsats for færre fejl på hospitalerne, som gode initiativer.

”Men der er nogle alvorlige mangler i pakken, når det kommer til hospitalernes massive problemer med overbelægning. Undersøgelser viser, at overbelægning på landets sygehuse forringer patienternes sikkerhed væsentligt. Og derfor burde det være første prioritet for regeringen at komme overbelægningen til livs. Men pakken er blottet for initiativer af den art. Og det er kritisabelt. Jeg håber, at de kommende finanslovsforhandlinger får rettet op på det,” fremhæver Grete Christensen.

Sundhedspakken er en del af regeringens finanslovsforslag for 2015.
Publiceringsdato:
21. august 2014
Ændringsdato:
21. august 2014