Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Skadelig sygehusordning

Det er den helt forkerte vej, når Region Midtjylland vil straffe sygehusafdelinger økonomisk, hvis de begår fejl. Sådan skriver Else Kayser, kredsformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland og Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd i et debatindlæg i Aarhus Stiftstidende. Læs indlægget:
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

Skadelig sygehusordning  

Af Else Kayser, kredsformand Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland og Dorte Steenberg næstformand Dansk Sygeplejeråd.  

Hvis en patient kommer til skade under sin indlæggelse, så skal den pågældende sygehusafdeling selv betale erstatningen. Pengene kan afdelingen eksempelvis finde ved at undlade at besætte ledige sygeplejerskestillinger . Sådan lød udmeldingen fra Region Midtjylland forleden i pressen.

I Dansk Sygeplejeråd synes vi mest af alt, at politikerne med ordningen løber fra deres ansvar. Fejl og utilsigtede hændelser bunder oftest i dårlige og mangelfulde rammer, såsom for lav normering, for stort arbejdspres, for højt arbejdstempo, uhensigtsmæssig indretning og så videre. Rammerne er politikernes ansvar, ikke personalet.
Med andre ord skubber politikerne i virkeligheden deres eget ansvar over på personalets skuldre.
Ikke nok med ansvarsforflygtigelsen.

Ordningen vil sandsynligvis også ramme kvaliteten hårdt, fordi den kan betyde, at der bliver råd til færre sundhedsprofessionelle. Ligesom vi godt kan forestille os, at nogle afdelinger vil forsøge at undgå komplicerede patienter, hvor det kan blive dyrt, fordi risikoen for skader er stor. Med andre ord risikerer vi at få A-og Bpatienter.
I sundhedsvæsenet har vi brugt år og ressourcer på at fremme en kultur, hvor man kan tale åbent om fejl og utilsigtede hændelser. Målet er at lære af fejl, således at de ikke gentages, og patientsikkerheden gavnes. Men det faktum, at kolleger, der på den ene eller anden måde er indblandet i fejl, nu bliver afdelingens sorte får, fremmer jo ikke ligefrem en øget åbenhed om fejl og utilsigtede hændelser. Med andre ord risikerer vi, at ordningen banker flere års arbejde tilbage til fortiden. Og det til skade for patientsikkerheden.

Det er også yderst problematisk, at ansatte, som vi af erfaring ved, er tydeligt mærkede af skyldfølelse over patientskader, nu også skal påføres en ekstra straffende skyldfølelse over for kollegaerne på arbejdspladsen, fordi fejlen betyder, at kollektivet mister ressourcer.

Udgangspunktet for en ansvarlig politisk ledelse må være at bakke sit personale op i den tiltro, at de ansatte aldrig bevidst vil forvolde skade på patienten. Det er tilsyneladende ikke regionens tilgang. Når regionen konkluderer, at personalet i højere grad vil forsøge at undgå fejl, hvis det har konsekvenser for afdelingens budget, er det jo det samme, som at sige, at personalet ikke tager patientskader alvorligt, når regionen betaler erstatning. Og det er noget vrøvl.

Publiceringsdato:
22. november 2012
Ændringsdato:
22. november 2012