Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Reportage fra sygehus: Bank på glasset, hvis du er i nød

Mange patienter, mangel på senge og for lidt personale. Det er virkeligheden på medicinsk modtageafsnit på Regionshospitalet i Holstebro, og det skaber ofte kaotiske tilstande. Jyllands-Posten har besøgt stedet.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
"Så banker du bare, alt hvad du kan." Beskeden kommer fra sygeplejersken Hanne Christensen, som netop har udleveret et glas og en kniv til en indlagt kvinde. Det akutmedicinske modtageafsnit på Regionshospitalet Holstebro er så overfyldt, at patienter må ligge på gangene, hvor ikke alle har de sædvanlige snore at trække i som nødkald. Det skaber utryghed. Personalet er bange for ikke at kunne høre de dårlige patienter og indlagte for ikke at blive hørt. Bl. a. den 73-årige Ruth Nielsen, der også må tage til takke med en seng på gangen, hvor kvinden fra Lemvig kan følge lægerne og sygeplejerskernes hurtige skridt på denne travle onsdag eftermiddag.

Kan ikke høre nødkald
De 18 senge på stuerne er for længst fyldt, så der ligger fem patienter på gangene og fire på andre afdelinger. Der er seks nye på vej, lyder meldingen fra kontrolrummet, hvor en sygeplejerske koordinerer tilstrømningen, og en læge forsøger at få et overblik over patienterne, som ofte ikke bliver tilset hurtigt nok efter indlæggelsen. Infektion eller saltmangel Ruth Nielsen er faldet og skal undersøges for, om det kan skyldes en infektion eller saltmangel. Hun mener nok at kunne klare at ligge på gangen. Senere bliver hun dog flyttet til mere private forhold i opholdsstuen, som også bliver udnyttet på den pressede afdeling, hvor der både er akutte og patienter indlagt i længere tid. På Jyllands-Postens foranledning tester hun sit "nødkald" - en ske og en underkop. Men ingen kommer. "Jeg ville foretrække at have en stue. Her kan de høre én, hvis man bliver dårlig," siger Ruth Nielsen.

Voldsom overbelægning og få medarbejdere
Overbelægning har været et konstant problem gennem det seneste halvandet år på Hospitalsenhed Vests medicinske afdelinger i Holstebro og Herning. Efter en sparerunde er der 132 senge mod over 200 for fire år siden. Og det går ud over patienterne, som der bliver flere af, mens læge-og sygeplejerskestaben ikke bliver udvidet i samme tempo. Personalet beretter om, at nogle patienter ligger for længe med afføring og urin i bleen, ligesom de ikke får bad ofte nok. De gamle har en øget risiko for at blive udsat for fejl, må fortælle private oplysninger, mens andre lytter, og får i det hele taget ikke en optimal behandling.

Sygeplejersker når ikke på toilettet
Flere af disse forhold bliver påpeget i en rapport fra Arbejdstilsynet. Tilsynet har efter en inspektion i november afgjort, at det akutmedicinske modtageafsnit skal rette op på forholdene, fordi de ekstra patienter giver lægerne og sygeplejerskerne alt for hektiske arbejdsdage. De er meget ophængte, når ikke altid på wc og kan tænke: "Godt patienten ikke døde på min vagt". De kigger ned i jorden, når de møder patienter og pårørende for ikke at bruge tid på spørgsmål. På to medicinske afdelinger i Herning er der lignende forhold, som Arbejdstilsynet har sat ind over for. Alle steder kræver tilsynet, at der sker forbedringer.

Flere senge og styrket kommunalt sundhedsvæsen
Et bedre samarbejde med kommunerne, som i højere grad skal kunne tage sig af de syge gamle, vil kunne løse en del, mener ledende oversygeplejerske Bodil Overgaard og overlæge Steen Husted. Et sådant projekt er netop søsat. Desuden er der fundet penge til otte ekstra senge i Herning, som også kan aflaste i Holstebro. Men afdelingsledelsen erkender, at tiltagene ikke vil fjerne overbelægningen. Det kræver flere ressourcer, mener Steen Husted, der har eksempler på, at patienter har ventet for længe på behandlinger, men roser personalets store indsats for at gøre arbejdet bedst muligt.

FTR: Vi vil se handling nu
Dansk Sygeplejeråds fællestillidsrepræsentant i Hospitalsenheden Vest, Annette Askjær Dam, efterlyser handling: "Personalet er kørt ned, og det går ud over patienterne. Herude skal der meget til, men nu er nok nok."

Hospitalsdirektør Henning Vestergaard understreger, at den voksende tilstrømning af patienter ikke kun er et problem på hospitalets medicinske afdelinger. "Men det er ikke værre, end at selv om vi har travlt, er det forsvarligt. Vi gør det så godt, som vi kan inden for vores politisk fastlagte rammer," siger han og finder de alternative nødkald i orden, hvis patienterne kan høres.
Regionsrådsformand Bent Hansen (S) siger, at ledelsen må henvende sig, hvis der er problemer. Dansk Sygeplejeråd og Yngre Læger mødes med ham senere på måneden for at diskutere situationen, der også kommer i regionens øverste samarbejdsudvalg.

Falckreddere kommer med endnu en patient. De har svært ved at komme forbi de øvrige senge, og ifølge personalet strider den fyldte gang mod brandregulativerne. På gangen skærer en ortopædkirurg i den 64-årige Ib Stokkendahl Andersens betændte storetå. Han er træt af sin placering og af at skulle låne toilettet på den firesengsstue, han ligger ud for. Udsigten til en nat på den fuldt oplyste gang huer ham heller ikke. En kvinde længere nede ad gangen er kun beskyttet af to skærme, da hun tidligere på dagen måtte blotte brysterne for at få hjertemålingsudstyr på. Mere privat er Ruth Nielsen i opholdsstuen, hvor hun har fået en klokke og kan klemte højere efter hjælp.

Kilde: Jyllands-Posten, 3.februar, 2013.
Publiceringsdato:
03. februar 2013
Ændringsdato:
03. februar 2013