Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

OK13: Forlig med kommunerne

Sundhedskartellet har indgået et smalt forlig om OK13 med kommunerne. Aftalen er 2-årig og giver lønstigninger på 1,91 procent, når skønnet for reguleringsordningen er regnet med.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
Af Sigurd Nissen-Petersen, snp@dsr.dk
 

Det trak ud helt til om morgenen den 28. februar i København, men efter mere end 20 timers forhandlinger nåede Sundhedskartellet frem til en aftale om OK13 med KL.

DSR_KL_270213_005.jpg
Den 27.2 om eftermiddagen ved 14-tiden i KLs hus i København. Sundhedskartellets formand, Grete Christensen, i samtale med næstformand, Bert Asbild. Forhandlingerne skulle komme til at vare resten af dagen, hele natten og ud på morgenen,, før der lå et resultat for de kommunalt ansatte medlemmer af Sundhedskartellet.

Aftalen er 2-årig og byder på lønstigninger på beregnede 1,97 procent, som er rundet ned til 1,91 procent, hvis man regner skønnet for reguleringsordningen med.

Reguleringsordningen bliver altså videreført på det kommunale område. Den sikrer, at lønudviklingen i offentlige og private følges ad, og at de offentlige lønninger følger med, når der igen kommer et opsving i den private sektor.

Udover de 1,91 procent er der afsat 0,25 procent til organisationspuljen, hvor størstedelen er anvendt til pensionsforbedringer til alle.

”Aftalen med kommunerne er et stramt forlig, hvor vi ikke sikrer reallønnen. De smalle aftaler er gået igen under OK-forhandlingerne for alle grupper og fortæller klart og tydeligt, at den økonomiske krise har bidt sig fast,” siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet, der er forhandlingsorganisation for ca. 100.000 sundhedsprofessionelle heriblandt sygeplejersker, fysioterapeuter og bioanalytikere.

DSR_KL_270213_012.jpg
I løbet af forhandlingerne blev der flittigt brugt tavler for at holde styr på de mange elementer, der var i spil under forhandlingerne.

Udover en smal økonomisk ramme blev Sundhedskartellets forhandlere også mødt med meget vidtgående krav fra KL, heriblandt krav om mere fleksibilitet på arbejdstidsområdet og krav om afskaffelse af TR-suppleanter.

”KL har fremlagt skrappe arbejdstidskrav overfor samtlige lønmodtagere. Også over for os, derfor er jeg tilfreds med, at vi på en række vigtige områder har fået KL til at opgive deres krav, og vi har aftalt et projekt om arbejdstid sammen med SL og FOA i perioden,” siger Grete Christensen.

Med de to forlig på det regionale og kommunale område, skal aftalerne nu forbi politisk behandling og til afstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer af Sundhedskartellet.

”Vi kommer med to aftaler, som medlemmerne efter planen skal tage stilling til i løbet af marts måned. Jeg håber, at alle i den forbindelse vil være med til at løfte diskussionerne lokalt om OK13, så vi sammen kan sikre, at medlemmerne kender indholdet af aftalerne, når de stemmer,” siger Grete Christensen.    

 

 Læs mere om OK13

 

Foto: Simon Knudsen

 

Publiceringsdato:
28. februar 2013
Ændringsdato:
28. februar 2013