Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Midt: Overbelægning er uacceptabel

”Uacceptabelt for både patienter og ansatte,” siger kredsformand Else Kayser, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland om overbelægning på de midtjyske hospitaler.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
På især medicinske og akutte afdelinger på Region Midtjyllands hospitaler overstiger antallet af indlagte patienter ofte antallet af sengepladser, der er til rådighed.

”Sygeplejerskerne beretter om en næsten konstant overbelægning på mange af de medicinske og akutte afdelinger på de midtjyske hospitaler. Det giver forringede vilkår for de indlagte patienter og deres pårørende og slider hårdt på personalet,” udtaler kredsformand Else Kayser, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland og fortsætter:

”Tidligere er overbelægning fra ledelsernes side ofte blevet forklaret som sæsonbelastninger, men vi registrerer en tendens, hvor overbelægning mange steder har udviklet sig til at være et næsten konstant fænomen. Det er ganske uacceptabelt for både patienter og ansatte.”

Overbelægning på flere hospitaler
Else Kayser fremhæver, at belægningstal fra hospitalerne i Vestjylland viser, der har været overbelægning på det medicinske område det sidste halvandet år, hvilket personalet på samarbejdsudvalgsmøder har gjort ledelsen opmærksom på.

Også på øvrige hospitaler i Midtjylland er der tale om overbelægning.

”På Randers Regionshospital har Arbejdstilsynet været inddraget, og vi har fra Dansk Sygeplejeråds side haft faglige drøftelser med hospitalsledelsen to gange. Der er lavet handleplaner, men problemet eksisterer stadig,” siger Else Kayser.

”Fra fællestillidsrepræsentanter på Horsens og Viborg Regionshospitaler får vi tilbagemeldinger om samme problemstilling. I Horsens har overbelægningen gjort sig gældende over længere tid, hvilket påvirker arbejdsgange på hele hospitalet.
Også på Aarhus Universitetshospital har Arbejdstilsynet været inddraget på en afdeling og Dansk Sygeplejeråd haft faglige drøftelser, og nu er der udarbejdet handleplaner. Her skyldes problemstillingen bedre og nye behandlinger, men normeringer og sengekapacitet er ikke fulgt med. Fra Dansk Sygeplejeråds side har vi rejst spørgsmålet om overbelægning på møde med Regionsrådet, og vi har fået sat problemstillingen på dagsordenen på det kommende samarbejdsudvalgsmøde i regionen,” understreger Else Kayser.

Efterlyser handling
Else Kayser mener, at det er nødvendigt med handling

”De aktuelle forhold på de medicinske afdelinger er uden tvivl en konsekvens af de senere års omstruktureringer med nedlæggelse af mange sengepladser og fyring af personale,” siger Else Kayser og slutter:

”I øjeblikket er der fokus på, at Region Midtjylland og kommunerne skal samarbejde og koordinere sammenhængende patientforløb især når det drejer sig om medicinske patienter. Det er der et fagligt perspektiv i, men det nytter ikke at sætte sådanne omstillingsplaner i værk, så længe enderne i det nuværende tilbud ikke hænger sammen, for så bliver konsekvensen, at både patienter, borgere og de ansatte bliver taberne. Patientoverbelægning kan forklares, men ikke forsvares. Derfor er vi i Dansk Sygeplejeråd tilfredse med, at der endelig kommer fokus på området og forhåbentlig handling fra de ansvarliges side både her og nu og på længere sigt.”

​​
Publiceringsdato:
03. februar 2013
Ændringsdato:
03. februar 2013