Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Lad specialsygeplejersker hjælpe psykisk syge

Hvis vi for alvor skal gøre noget ved manglen på medarbejdere og behandling i psykiatrien, så er det nødvendigt at udnytte sygeplejerskers kompetencer endnu bedre end tilfældet er i dag. Det skriver Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen og næstformand Dorte Steenberg i et debatindlæg i Politiken søndag den 23. december.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
Lad specialsygeplejersker hjælpe psykisk syge

Af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Dorte Steenberg, næstformand Dansk Sygeplejeråd.

I en kronik bragt i Politiken 17.december opfordrer tidl. statsminister Poul Nyrup Rasmussen m.fl. til, at psykiatrien finder nye samarbejdsmodeller, hvor man nedbryder silotænkning mellem regioner og kommuner og i stedet fokuserer på det enkelte menneske. For det kræver en sammenhængende sundhedsfaglig, social og beskæftigelsesmæssig indsats at hjælpe psykisk syge.

Vi kunne ikke være mere enige. Men for at nå målet er der brug for at nytænke psykiatrien og udnytte medarbejdernes kompetencer bedre end tilfældet er i dag. Et af de helt store problemer i psykiatrien er manglen på speciallæger, som betyder, at patienterne ikke får den optimale behandling fra starten. En ny undersøgelse foretaget af Lægeforeningen og det der engang hed Dansk Sundhedsinstitut, viser at der i øjeblikket mangler 1200 medarbejdere i psykiatrien for, at patienterne kan få en effektiv og ensartet behandling. Og det kommer til at tage mange år, før der bliver uddannet nok læger til psykiatrien, hvis det overhovedet kommer til at ske. Derfor er det oplagt, at lade sygeplejersker bidrage med en endnu større rolle, end de gør i dag.

I udlandet fx USA og Singapore har de gode erfaringer med specialsygeplejersker indenfor psykiatrien, som varetager en lang række opgaver, som lægerne normalt ville håndtere. De højtuddannede sygeplejersker kan sagtes overtage opgaverne uden kvaliteten bliver forringet. Fx står specialsygeplejersker for at igangsætte sygepleje og behandling inden for begrænsede felter af sygdomme og tilstande. De udskriver patienter og henviser til andre sundhedstilbud. Derudover står de for ordination af undersøgelser og medicin til nogle patienter. Det har alt sammen været medvirkende til at nedbringe ventetider og sikre bedre forløb for psykisk syge.

Herhjemme er der rig mulighed for at satse meget mere på uddannelse af sådanne specialsygeplejersker, men der har endnu ikke været politisk vilje hertil. Det skal vi gøre noget ved. For hvis vi for alvor vil gøre noget ved psykiatrien, så kræver det, at vi tager ansvar og finder nye løsninger. Mere af det samme, som vi har gjort i flere år vil ikke knække koden på de grundlæggende udfordringer med mangel på personale og mangel på behandling. Og vi behøver ikke opfinde den dybe tallerken. Vi kan bruge de gode erfaringer for udlandet, og lade specialsygeplejersker blive virkelighed for patienterne. Det vil gøre en markant forskel. ​
Publiceringsdato:
23. december 2012
Ændringsdato:
23. december 2012