Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Kommission: Mere sparring mellem hjemmepleje og sygepleje

Kommunerne skal organisere sig, så det sikrer et tæt samarbejde mellem medarbejderne i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Sådan lyder et af forslagene i Hjemmehjælpskommissionens netop offentliggjorte rapport, som DSR har været med til at lave. 
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
Af Søren Olufsen, sbo@dsr.dk

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen skal tænkes som en sammenhængende indsats og ikke planlægges uafhængigt af hinanden, som det sker i nogle kommuner i dag. Sådan lyder en af anbefalingerne fra Hjemmehjælpskommissionen, som har offentliggjort deres forslag til, hvordan man sikrer en bedre og mere sammenhængende indsats for ældre borgere i eget hjem.  

”Vi har været optaget af at sikre en indsats af høj kvalitet overfor ældre borgere, så de f.eks. kan undgå indlæggelser og forværringer i deres tilstand. Og derfor er det afgørende, at de ansatte i hjemmeplejen nemt kan trække på de faglige kompetencer hos hjemmesygeplejen”, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, som selv har siddet i Hjemmehjælpskommissionen. 

Inge Jekes er formand for Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne. Og hun er enig i, at et styrket samarbejde mellem faggrupper er vejen frem.

“Nogle af de observationer som hjemmeplejen gør sig, vil hurtigere komme op på sygeplejeniveau og på den måde blive løst mere effektivt. Derfor vil borgerne hurtigere få et bedre fagligt tilbud, end hvis de to faggrupper er adskilt”, siger Inge Jekes, som dog pointerer, at det er vigtigt, at man i kommunerne også afsætter tid til, at sygeplejerskerne kan mødes og sparre internt, så deres faglighed udvikles.  

Mere uddannelse
Kommissionen er i alt kommet med 29 anbefalinger, som har fokus på alt fra forebyggelsesindsats til organisering og velfærdsteknologi. Et af de andre forslag handler om, at medarbejderne i hjemmeplejen skal have de nødvendige faglige kompetencer og uddannelser til at udføre de øgede komplekse opgaver, som de stilles overfor.  

”Der er sket en kæmpe udvikling i hjemmeplejen og den udvikling vil fortsætte i de kommende år i takt med, at der bliver flere ældre og det kommunale sundhedsvæsen skal løse flere opgaver. Dels er der sket en øget kompleksitet i hjemmehjælperens opgaver, og dels skal hjemmehjælperen kunne observere den ældre, og foretage en faglig vurdering af, hvornår der er behov for at tilkalde hjemmesygeplejen for at kunne iværksætte en forebyggende indsats. Hvis vi skal nå målet med færre unødige indlæggelser af ældre borgere, så er det afgørende, at vi får udviklet og styrket de faglige kompetencer”, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og medlem af Hjemmehjælpskommissionen.

I forhold til forebyggende hjemmebesøg anbefaler kommissionen også ændringer. Forslaget er at ændre aldersgrænsen for obligatorisk tilbud om forebyggende hjemmebesøg fra 75 til 80 år. Men samtidig anbefales det også, at ældre under 80 år får tilbud om forebyggende hjemmebesøg, hvis de udgør en særlig risikogruppe. For at identificere disse borgerne bør man anvende screeningsværktøjer, lyder anbefalingen.  

Læs mere om Hjemmehjælpskommissionens rapport og anbefalinger
Publiceringsdato:
01. juli 2013
Ændringsdato:
01. juli 2013