Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Hver femte sygehusseng er skåret væk

Regionerne har lukket senge langt hurtigere, end eksperter har anbefalet, og uden at der tilstrækkeligt med kvalificerede tilbud i det kommunale sundhedsvæsen. Det er et alvorligt svigt af især medicinske patienter, mener Dansk Sygeplejeråd, Danske Patienter og Lægeforeningen.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

Af Søren Olufsen, sbo@dsr.dk og analyse af Morten Bue Rath, mbr@dsr.dk

På mange akutte og medicinske hospitalsafdelinger i landet må patienter ligge på gangene, fordi der ikke er plads på sengestuerne. Og det er ikke så underligt, for samlet set er regionerne gået fra 15.835 somatiske hospitalssenge i 2007 til omkring 12.961 i 2012. Det svarer til, at op mod hver femte hospitalsseng er blevet nedlagt, viser en ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd. Og det er langt hurtigere end eksperter har anbefalet, og det bekymrer landets sygeplejersker.  

"Regionerne kører simpelthen for stærkt. De bliver nødt til at stå på bremsen nu, og det handler ikke om rulle udviklingen tilbage, men det handler om at forholde sig til virkeligheden, hvor vi ser massiv overbelægning og patienter på gangene," siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og fortsætter:  

”Når man lukker mange senge på sygehusene, så skal man være sikker på, at der er et meget stærkt sundhedsberedskab ude i kommunerne, som kan tage over. Og det er der ikke særlig mange steder i øjeblikket. Derfor er det også nødvendigt, at kommunerne kommer i gang med at ansætte flere sygeplejersker og opruste i det nære sundhedsvæsen, for ellers hænger det ikke sammen.”    

Næsten 600 senge årligt
Ifølge Erik Juhl-udvalget, som blev nedsat af den daværende regering i 2008, og som havde til opgave at komme med ekspertanbefalinger til den nye sygehusstruktur, så skulle regionerne nedbringe antallet af senge med 20 procent fra 2007-2020. Det svarer til en reduktion på knap 250 senge årligt. Men regionerne har i stedet skåret næsten 600 senge om året indtil nu, og udviklingen slår igennem både inden for kirurgi og medicin. Det er især de medicinske patienters forhold, som vækker bekymring. For selv om flere af dem også behandles ambulant, så er der langt fra oprustet tilstrækkeligt i kommunerne, når det gælder denne gruppe, som ofte er oppe i årene og lider af flere sygdomme.  

”Udviklingen tyder på, at regionerne har strammet for hårdt op, og det på trods af anbefalingerne fra eksperterne i Erik Juhl-udvalget. Der er simpelthen nedlagt alt for mange senge uden sikring af de borgernære tilbud, og det går ud over de medicinske patienter,” understreger formand Lars Engberg fra Danske Patienter. 

Tættere samarbejde mellem kommune og region
Følger man Erik Juhl-udvalgets anbefalinger om sengenedlæggelse, så skulle der i 2020 være 2,3 senge pr. 1000 indbyggere, men det tal har regionerne allerede nået. Og Lægeforeningen advarer mod blot at nedlægge senge uden at have opbygget det nødvendige sundhedsberedskab i kommunerne.  

”Det gælder naturligvis ikke om at bevare senge for enhver pris. Tværtimod er der inden for kirurgien gode resultater med i højere grad at satse på ambulante metoder. Men når det gælder de medicinske patienter er der brug for, at både regioner og kommuner får stabiliseret situationen. Alvorligt syge medicinske patienter skal være sikret en hospitalsseng, hvis der er behov for det, eller, at de kan blive udskrevet til andre tilbud ordentlig forhold, som ikke truer patientsikkerheden. Det er også afgørende, at regioner og hospitalsledelserne får det nødvendige fokus på at få de fælles akutmodtagelser til at fungere, så patienter sikres hurtig udredning og behandling, så en del indlæggelser kan undgås”, siger Poul Jaszczak, næstformand i Lægeforeningen.  

Danske Patienter, Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen har sammen lavet en hjælpepakke mod overbelægning på landets sygehuse, hvor det blandt andet anbefales, at lave et her- og-nu stop for nedlæggelse af sengepladser på akutte og medicinske afdelinger, styrket samarbejde mellem kommuner og regioner samt øge de sygeplejefaglige kompetencer i kommunerne.

Læs hele hjælpepakken og læs hele analysen samt Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

Publiceringsdato:
22. marts 2013
Ændringsdato:
22. marts 2013