Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Patienter kommer hurtigt hjem fra sygehuset

Mange patienter venter ikke længere i lang tid på at komme hjem fra sygehuset. Antallet af sengedage for færdigbehandlede patienter er faldet markant de seneste år. Det skyldes især, at kommunerne har fået øget fokus på sygeplejersker og akutpladser.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
Antallet af sengedage for færdigbehandlede patienter er således næsten halveret på fem år. Det viser en ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd.

I 2007 havde færdigbehandlede patienter sammenlagt cirka 69.370 sengedage på landets sygehuse. I 2011 er tallet faldet til cirka 38.850 sengedage. Et hurtigt fald på 44 procent.

Forklaringen er enslydende fra både sygehusenes ejere, regionerne, samt kommunerne, der nu skal løfte en større plejeopgave, og fra Dansk Sygeplejeråd, hvis medlemmer har fået større opgave med lokal pleje:

- Der er kommet større opmærksomhed fra kommunernes side for at få borgerne hjem hurtigere, og der er i dag langt tættere dialog med sygehusene. Samtidig har kommunerne sat flere ressourcer af til at ansætte flere sygeplejersker og opgradere med flere akutpladser, som patienterne kan udsluses til fra sygehuset, siger formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

For kun få år siden risikerede især mange ældre færdigbehandlede patienter i stedet at strande i en hospitalsseng i flere uger, fordi deres hjemkommune ikke var gearet til at håndtere dem i hjemmet. For at sætte skub i udviklingen mod et sygehusvæsen med stadigt færre og kortere indlæggelser er kommunerne blevet pålagt en stadig højere takst, hvis de ikke hjemtager færdigbehandlede patienter. Akutpladserne indrettes typisk på plejehjem, hvor patienten i en overgangsperiode kan overvåges tættere end i hjemmet, men ikke i samme og omkostningstunge omfang som på sygehuset.

- Kommunernes fokus har ændret sig meget på kort tid. Patienterne skal ikke nødvendigvis være helt raske, før det også for dem selv er meget bedre at komme hjem. Samtidig slipper kommunen jo også for at betale for at have patienten indlagt, siger formanden for KL's Social- og Sundhedsudvalg, Anny Winther (V).

Region Syd har nedbragt antallet af unødvendige sengedage med hele 80 procent. En indsats, der ifølge sundhedsdirektør Jens Elkjær skyldes et tæt og målrettet samarbejde med kommunerne, som har givet bonus.

- Heldigvis da, for det største problem er ikke, at patienterne fylder senge op. Men at de som færdigbehandlede får en dårligere service på sygehuset end ude i et normalt miljø, hvor man kan leve, siger Jens Elkjær.

Mens han mener, at der er en grænse for, hvor langt man kan hugge ind på de resterende nu knap 40.000 årlige sengepladser belagt med færdigbehandlede patienter, så er Anny Winther fra KL mere optimistisk.

- Jeg tror, det kommer til at gå endnu hurtigere. I sidste kommuneaftale med regeringen fik vi jo 300 millioner kroner øremærket opgaven med at undgå indlæggelse og genindlæggelser.

Derfor er mange kommuner i gang med at lave flere akutpladser eller ansætte sygeplejersker eller oprette udgående akutteam, siger hun. 

Også Dansk Sygeplejeråd håber på et yderligere løft på området.
Publiceringsdato:
15. november 2012
Ændringsdato:
15. november 2012