Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Den oversete lockout

”Flere ting peger i retningen af, at der virkelig ligger en drejebog i finansministerens skuffe,” skriver Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd i et debatindlæg om lockouten af underviserne på landets social- og sundhedsskoler.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

Af Dorte Steenberg, næstformand Dansk Sygeplejeråd

Netop nu fylder debatten om landets folkeskole og lærernes arbejdstid meget i medierne. Det er helt naturligt, eftersom lockouten af lærerne berører mange danske familier, der har børn i den skoledygtige alder.

Den overordnede fortælling i debatten er, at lockouten er del af en drejebog, som er udfærdiget af landets finansminister. Og flere ting peger i retningen af, at der virkelig ligger en drejebog i finansministerens skuffe.

Folkeskolelærerne er nemlig ikke den eneste faggruppe, der er sendt hjem fra arbejde uden løn. Også på statens område er der lockout. Eksempelvis er undervisere på landets social- og sundhedsskoler ramt af lockout, om end den ikke har fået den samme bevågenhed i medierne. Til gengæld er baggrunden for lockouten på landets social og sundhedsskoler stort set identisk med baggrunden for lockouten på folkeskolerne. Arbejdsgiverparten ønsker at sløjfe arbejdstidsaftalerne og overlade det til ledelsen at planlægge arbejdstiden. Fuldstændig som det er tilfældet på landets folkeskoler.

Aftalerne om, hvornår arbejdstiden skal ligge, hvor lang arbejdsdagen skal være, og hvor mange undervisningstimer, der må planlægges pr. dag, ønsker arbejdsgiverparten afskaffet. Igen fuldstændig som det er tilfældet på landets folkeskoler. Og både over for underviserne på social- og sundhedsskolerne og over for folkeskolelærerne har budskabet fra arbejdsgiverparten været enslydende: "Skriv under på vores model eller bliv udsat for lockout!".

Jeg opfordrer finansministeren til at droppe drejebogen og konstruktivt træde i karakter ved at fremlægge et forslag til en arbejdstidsaftale, der kan danne grundlag for nye forhandlinger.http://www.ugebreveta4.dk/da/2013/201315/Onsdag/Ny_offentlig_sektor_paa_skrump.aspx

Publiceringsdato:
08. april 2013
Ændringsdato:
08. april 2013