Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Den offentlige sektor skal på skrump

Lockouten peger på, at den offentlige sektor skal i fremtiden skal yde mere, men for de samme midler. Det siger flere eksperter til Ugebrevet A4.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
Flere forskere vurderer overfor Ugebrevet A4, at de ansatte i den offentlige sektor fremover skal løbe endnu stærkere. Der skal nemlig ydes mere, men for de samme resourcer. 

Det nævnes blandt andet, at man på hospitalerne har effektiviseret, uden at det er gået ud over patienterne.

"Hvis man måler på kvaliteten af sygehusenes indsats – altså behandlingen og tilfredsheden hos patienterne – så er den overordnede konklusion, at det er lykkedes at øge produktiviteten markant, uden at det er gået ud over kvaliteten," siger Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi på SDU, til Ugebrevet A4.

Den udlægning er Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd, ikke enig i.

"Mange sygeplejersker oplever at være sat under så stort et tidspres, at de føler, at de ikke kan give patienterne en tilstrækkelig god indsats. Når det handler om kvalitet i behandlingen, så har de svært ved at se patienterne i øjnene," siger Grete Christensen.

Professor Kjeld Møller Pedersen mener, at alle offentlige ansatte, også sygeplejerskerne, må indstille sig på, at økonomien på sygehusene er meget stram, i hvert fald frem til 2020.

"Det er utvivlsomt rigtigt, at sygeplejerskerne oplever et spænd mellem, hvad de opfatter som det ideelle patientforløb og så virkeligheden. Problemet er bare, at der ikke er penge til de meget idealiserede forløb, som sygeplejerskerne er blevet undervist i. Så opgaven er at få det bedste ud af de penge, der nu en gang er til rådighed," siger Kjeld Møller Pedersen.

Grete Christensen fortæller, at Dansk Sygeplejeråd imaj offentliggører en undersøgelse, der dokumenterer det dårlige arbejdsmiljø på skadestuerne og de medicinske afdelinger.

"Der knokles løs i akutmodtagelserne og i de ofte overbelagte medicinske afdelinger. Eksempelvis kan der være 20 procent flere patienter på en afdeling end normeringen er til. Det stresser personalet, og rigtigt mange sygeplejersker bukker under for arbejdspresset," siger Grete Christensen og fortsætter:

"Vi vil gerne være med til at øge produktiviteten, men der må også være grænser for, hvor dårlig kvaliteten af behandlingen må være. Og arbejdsgiverne må jo også holde sig for øje, at medarbejdernes trivsel er en forudsætning for i sidste ende at øge produktiviteten."

Publiceringsdato:
10. april 2013
Ændringsdato:
10. april 2013