Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Debatoplæg til OK15

Sundhedskartellet har udarbejdet et debatoplæg forud for de kommende overenskomstforhandlinger, hvor der gives et bud på, hvilke temaer og krav, der vil komme i spil ved OK15.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

​I foråret 2015 skal der forhandles en ny overenskomst for regionale og kommunale ansatte. Sundhedskartellets debatoplæg er inspiration til dialogen med og mellem medlemmerne forud for de kommende overenskomstforhandlinger og i forbindelse med de enkelte organisationers kravindsamlingsproces.

Debatoplægget sætter fokus på følgende fire temaer:
- Arbejdsliv og –miljø
- Løn og pension
- Medindflydelse og medbestemmelse
- Faget og kompetenceudvikling

Debatoplægget tager derudover også udgangspunkt i Tillidsreformenes syv principper for samarbejde i den offentlige sektor. Læs mere om Tillidsreformen her.  Debatoplægget udkommer i Sygeplejersken den 15. august, men du kan også læse en elektronisk udgave her. Læs supplerede debatoplæg for lederne her                   

Kravindsamling til overenskomstforhandlingerne i 2015
Forberedelserne til OK15 er godt i gang og DSR håber, at alle medlemmer vil give deres menig til kende i forhold til hvilke krav, som skal sendes til arbejdsgiverne. Der er derfor planlagt en elektronisk kravindsamling samt en indsamling af krav på arbejdspladserne gennem tillidsrepræsentanterne.

I perioden mellem den 15. august og 28. august er der åben for den elektroniske kravindsamling, hvor det er muligt for medlemmer at tilkendegive hvilke krav, der ønskes fremsendt til arbejdsgiverne.

Medlemsmøder i kredsene
I samme periode vil der blive afholdt medlemsmøder i kredsene eller ude på jeres arbejdspladser. I kan kontakte jeres lokale kreds eller tillidsrepræsentant for mere information.

Dansk Sygeplejeråd opfordrer alle medlemmer til at benytte muligheden for at give deres mening tilkende og udfylde det elektroniske spørgeskema eller via tillidsrepræsentanten videreformidle kravene.

Temaside om OK15
For at alle medlemmer kan finde informationer om OK15 og løbende følge med i processen er der oprettet en særligt temaside. Her kan medlemmer finde yderligere oplysninger og til sidst se forhandlingsresultatet.

Tidslinje over OK15-forløbet
AUGUST: Indsamling af medlemmernes forslag til tema/krav
SEPTEMBER- OKTOBER: Behandling af krav i Dansk Sygeplejeråd
OKTOBER- NOVEMBER: Behandling af krav i Sundhedskartellet/nyt forhandlingsfællesskab
DECEMBER-FEBRUAR: Forhandlinger med arbejdsgiverne
ULTIMO FEBRUAR: Opnåelse af resultat eller sammenbrud
MARTs: Urafstemning eller iværksættelse af konflikt

Publiceringsdato:
15. august 2014
Ændringsdato:
15. august 2014