Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

DSR til kamp for en mere aktiv alkoholpolitik

Der er brug for, at der sættes hårdere ind overfor alkoholoverforbrug. Derfor er DSR og elleve andre organisationer fra forskellige dele af samfundet gået sammen om en appel til regeringen.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
Danmark har brug for en mere aktiv alkoholpolitik, der skærer toppen af overforbruget, ikke mindst blandt de unge, og hjælper flere ud af misbrug. Det mener 12 organisationer, der repræsenterer vidt forskellige dele af det danske samfund. Topfolk fra de 12 organisationer overrækker fredag formiddag en såkaldt Alkoholpolitisk Appel til sundhedsminister Astrid Krag og en række af Folketingets udvalgsformænd. 

Appellen konstaterer, at overforbrug af alkohol fører til 3.000 dødsfald hvert år. Godt 140.000 er afhængige og mere end en halv million drikker så meget, at det truer deres sundhed. Hertil kommer volden, trafikulykkerne, kriminaliteten, og alle de små og store katastrofer ude i familierne. Godt 120.000 børn vokser lige nu op i en familie, der er belastet af misbrug. Når børn fjernes fra forældrene, er alkohol med i billedet næsten hver anden gang. 

De 12 organisationer opfordrer på den baggrund regeringen og Folketinget til at vedtage en flerårig, forpligtende handleplan mod overforbrug af alkohol. De understreger, at den må bygge på bred forståelse i det danske samfund. DSR’s formand Grete Christensen siger:

”Der er et stort behov for en styrket indsats mod det overforbrug af alkohol, der desværre præger mange menneskers liv. Sygeplejersker og sundhedsplejersker møder både børn og voksne, der rammes hårdt, når alkohol fylder for meget i dagligdagen. Med appellen ønsker vi, at regeringen får et bredt indblik i hvor nødvendige indsatserne er. Der er brug for alle de faggrupper, som kan hjælpe til med en solid løsning. Vi skal gribe ind, der hvor alkoholforbruget skader sundheden, hvilket blandt andet betyder at vi skal styrke en tidlig opsporing, så vores sundhedssystem kan sætte ind hurtigt og effektivt.” 

Appellen indeholder ti konkrete forslag til bl.a. at skabe mere hensigtsmæssige rammer om de unges natteliv og sikre bedre adgang til behandling efter moderne, gennemprøvede principper. 
Forslagene indeholder ikke nye forbud eller forbrugerafgifter og vil ikke føre til mere grænsehandel. De vil bidrage til at bekæmpe den sociale ulighed på sundhedsområdet og kan gennemføres uden at koste det offentlige ekstra. Til gengæld er der brug for at regering og Folketing påtager sig et politisk lederskab . 

Appellen og de ti forslag er udarbejdet i fællesskab af Lægeforeningen, 3F, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Jordemoderforeningen, De Samvirkende Købmænd, Kræftens Bekæmpelse, Psykiatrifonden, Dansk Sygeplejeråd, Rådet for Sikker Trafik, Hjerteforeningen, Dansk Socialrådgiverforening, samt Alkohol og Samfund.
 
Læs mere om alkoholpolitisk appel
Publiceringsdato:
23. november 2012
Ændringsdato:
23. november 2012