Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

DSR tager skarpt afstand fra ændringer i tavshedspligten

Som man kan læse i dagens udgave af Politiken vil et nyt lovforslag give politiet adgang til fortrolige data uden dommerkendelse. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er det et brud på det helt grundlæggende princip om fortrolighed mellem sundhedsprofessionelle og patienter.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

​På forsiden af Politiken kan man læse, at Sundhedsminister Astrid Kragh har sendt et lovforslag i høring. Forslaget vil give politiet og embedslægen adgang til fortrolige helbredsoplysninger til brug for hindring, efterforskning eller opklaring af alvorlige forbrydelser uden, de skal have en kendelse.

Sundhedsministeren erkender også i dagens Politiken, at ”der er nogle helt principielle overvejelser: på den ene side politiets mulighed for at opklare alvorlige forbrydelser og på den anden side tillidsforholdet mellem patient og sundhedspersonale.” Og fortsætter:

”Jeg er glad for, at der er en høringsfase, for vi skal tilgodese begge hensyn. Jeg har ikke noget ønske om at gøre op med det grundlæggende tillidsforhold. Allerede nu giver reaktioner anledning til at foretage nogle rettelser og ændringer”.

Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen er glad for, der bliver lyttet til kritikken og opfordrer sundhedsministeren til at ændre lovforslaget, som hun tager kraftig afstand fra.

”Det er helt uacceptabelt, hvis læger og sygeplejersker får pligt til at udlevere oplysninger om patienter, da det både undergraver tilliden til sundhedsvæsnet og tilsidesætter patienternes retssikkerhed,” udtaler Grete Christensen og fortsætter:

”Hensynet til patienternes helbred bør veje tungere end hensynet til politiet. Og det vil hindre den lige og fri adgang til sundhedsvæsnet og skade mulighederne for at give den bedste behandling.” 

Grete Christensens vurdering er helt på linje med professor i sundhedsjura ved Københavns Universitet, Mette Hartlev, der i dagens Politiken udtaler, at ”et fuldstændig grundlæggende princip om patientbeskyttelse og tillid mellem sundhedspersonale og patienter bliver fjernet med et pennestrøg”.

Høringen er nu overstået, og lovforslaget forventes fremsat i januar. Dansk Sygeplejeråd opfordrer Astrid Kragh til at lytte til kritikken, så man undgår at skabe mistillid mellem patienter og sundhedspersonalet.

Læs Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråds fælles udtalelser

Læs Dansk Sygeplejeråds høringssvar

 

Publiceringsdato:
20. december 2013
Ændringsdato:
20. december 2013