Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

DSR: Positivt at parterne vil forhandle

Dansk Sygeplejeråd glæder sig over, at PLO har besluttet, at lægerne ikke afleverer ydernumre og i stedet går efter en forhandlingsløsning med regionerne.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 29. juni har de praktiserende lægers organisation (PLO) besluttet, at lægerne ikke afleverer ydernumre. I stedet vil PLO gå efter en forhandlingsløsning med regionerne. Og den melding glæder Dansk Sygeplejeråd.

”Hvis lægerne havde afleveret ydernummeret, så havde hele sundhedsvæsenet været kastet ud i en meget vanskelig situation. Nu kan vi forhåbentlig se fremad og udvikle almen praksis med dygtige læger og sygeplejersker, der sikrer, at patienterne får den nødvendige behandling”, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd. 

Folketinget vedtog torsdag et lovforslag, der betyder, at den gældende aftale mellem regionerne og PLO videreføres frem til 1. september 2014. Derfor har PLO og regionerne det kommende år til at blive enige om en ny aftale. 

”Vi har hele tiden sagt, at sundhedsvæsenet har brug for en velfungerende og stærk almen praksis. Og vi har opfordret parterne til at finde en løsning, som alle kan se sig selv i. Det er der skabt grundlag for i dag”, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd. Hun understreger, at sygeplejerskernes faglige organisation fortsat vil følge situationen tæt.

”Nu er det op til de regionerne og PLO at finde den fælles løsning, som styrker almen praksis og giver både patienter og medarbejderne fornyet tryghed”, siger Grete Christensen.

Ifølge PLO vil man bruge op mod et halvt år på at forberede sig til reelle forhandlinger med regionerne om en ny aftale for almen praksis.

 

Særligt for dig, der er konsultationssygeplejerske

Danske Regioner har opsagt honoreringsaftalen med de praktiserende læger om honorering af behandlinger. Parterne har forhandlet siden efteråret, men har ikke kunnet nå til enighed. Efter de seneste forhandlinger er det imidlertid blevet besluttet at den nuværende aftale forlænges et år, og dermed er gældende indtil 1. september 2014. Herunder ligger der bl.a:

  • Alle har adgang til en praktiserende læge tæt på deres bopæl. Det betyder, at regionerne fremadrettet kan bestemme, hvor nye ydernumre skal placeres, samt at praktiserende læger i fremtiden vil kunne besidde mere end et ydernummer. Samtidig skal det sikres, at åbningstiderne hos lægerne er fleksible og tilpasset familiernes behov. 
  • Alle får behandling af ensartet høj kvalitet hos de praktiserende læger. Det betyder, at de praktiserende læger fremadrettet i højere grad skal følge de kliniske retningslinjer og pakkeforløb. Hjertepatienten skal f.eks. kunne regne med, at lægerne kender og følger de ’pakkeforløb’, som giver de bedste behandlingsresultater.
  • Et bedre samarbejde mellem de praktiserende læger, sygehusene og hjemmesygeplejen. Den svagelige ældre skal f.eks. have sikkerhed for, at lægerne er villige til at komme på hjemmebesøg sammen med hjemmesygeplejersken.
    Regionerne og lægerne skal forhandle en ny aftale med de indlagte forudsætninger til ikrafttræden senest 1. september 2014.

Den overenskomst, Dansk Sygeplejeråd har indgået sammen med Praktiserende Lægers Arbejdsgivere, bliver umiddelbart ikke berørt. Praktiserende læger har flere steder dog tilkendegivet, at de muligvis vil opsige praksispersonale, varsle medarbejdere ned i tid eller gennemføre andre ændringer af ansættelsesvilkårene, hvis lægernes aftale med Danske Regioner bliver opsagt. DSR følger situationen øje og er klar til at rådgive medlemmer, der bliver berørt. 

 

 

 

  

 
 

​ ​​​

Publiceringsdato:
29. juni 2013
Ændringsdato:
29. juni 2013