Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

211 sygeplejersker stiller op til valg i DSR

211 kandidater har meldt deres kandidatur til de 160 poster i Dansk Sygeplejeråds fem kredsbestyrelser og i Lederforeningen. Valget åbner d. 25. oktober – men allerede nu kan du se kandidaternes valgoplæg.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
Af Katrine Øhrberg kao@dsr.dk
 
Sygeplejersker fra hele landet har de seneste uger haft mulighed for at stille op til en af Dansk Sygeplejeråds fem lokale kredsbestyrelser og – for de ledende sygeplejerskers vedkommende – også til Lederforeningens bestyrelse. Ved opstillingsfristens udløb mandag d. 30. september havde 211 kandidater meldt deres kandidatur til de 160 poster.
 

Se kandidaternes valgoplæg

Selve valget åbner d. 25. oktober, men allerede nu er det muligt at se de opstillede kandidater:

Læs mere om valget og se kandidaterne til kredsbestyrelsesvalget

Læs mere om valget og se kandidaterne til Lederforeningsvalget

Alle kandidater bliver desuden præsenteret med billede og valgoplæg i Sygeplejersken nr. 12, som udkommer den 18. oktober.
 

Kamp om næstformandsposterne

Der er mulighed for at arbejde med fagpolitik på tre forskellige niveauer i kredsbestyrelserne og Lederforeningens bestyrelse: som bestyrelsesmedlem, som næstformand eller som formand. Ved dette års valg er der kamp om særligt næstformandsposterne, hvor der er valg i alle fem kredse og i Lederforeningen.
 
Valget i Kreds Nordjylland adskiller sig dog ved, at de to kandidater begge er sikret en næstformandspost. Her står kampen i stedet om 1. næstformandsposten og dermed pladsen i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse.
 

Ny formand i Kreds Midtjylland – kampvalg i Syddanmark og Lederforeningen

Af de seks nuværende formænd er det kun Else Kayser Nielsen, der – efter 16 år som formand i Kreds Midtjylland – ikke genopstiller til posten. Her er nuværende 1. kredsnæstformand Anja Toftbjerglund Laursen valgt til posten som ny kredsbestyrelsesformand uden modkandidater.
 
I Kreds Syddanmark og i Lederforeningen bliver de nuværende formænd John Christiansen og Irene Charlotte Hesselberg udfordret på formandsposterne af henholdsvis Betina Iroisch Kristensen (Kreds Syddanmark) og Mona Maria úr Fugloy (Lederforeningen). 
 
I de øvrige tre kredse, Kreds Nordjylland, Kreds Sjælland og Kreds Hovedstaden, fortsætter de tre siddende formænd Jytte Wester (Kreds Nordjylland), Helle Dirksen (Kreds Sjælland) og Vibeke Westh (Kreds Hovedstaden), som alle er valgt uden modkandidater.
 

valg til kredsbestyrelserne i 13 valgkredse

Der er valg til kredsbestyrelsesposterne i 13 af de 17 valgkredse. I øvrige to valgkredse er de opstillede kandidater valgt uden modkandidater, mens der i de sidste to valgkredse ikke er nok opstillede kandidater. I disse to valgkredse indtræder suppleanter fra andre valgkredse som bestyrelsesmedlemmer i forhold til deres procentvise antal stemmer.
 

valg til lederforeningens bestyrelse i fire kredse

I Lederforeningen er der – udover formands- og næstformandsposten – valg til bestyrelsesposterne i Kreds Nordjylland og Syddanmark. I både Kreds Hovedstaden  og Kreds Midtjylland er der valg om, hvilken af de to kandidater, der skal være kongresdelegeret. I Kreds Sjælland  er der ikke er nogen kandidater til de to bestyrelsesposter.
 

Valget åbner d. 25. oktober

Selve valget foregår i perioden 25. oktober til 7. november, hvorefter valgresultaterne vil blive offentliggjort på Dansk Sygeplejeråds og Lederforeningens hjemmeside d. 8. november. 
 
Alle aktive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd pr. 1.10. er stemmeberettigede til kredsbestyrelsesvalget og vil modtage et brev med en personlig pinkode.
 
Medlemmer af Lederforeningen er stemmeberettigede til valget i Lederforeningen og modtager ligeledes et brev med en personlig pinkode.
 
Alle medlemmer, som har opgivet deres e-mailadresse, vil desuden modtage en e-mail med et link til afstemningen.
 
 
Publiceringsdato:
01. oktober 2013
Ændringsdato:
01. oktober 2013