Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 
| Nyt i Syd arkiv | www.dsr.dk/syddanmark | Skriv til redaktionen | Tilmeld |
Kære Sygeplejersker
Kredsformand John Christiansen byder velkommen til ”Nyt i Syd” - Kreds Syddanmarks elektroniske nyhedsbrev, hvor du denne gang blandt andet kan læse om den store løn-sag fra OUH, og desuden finde masser af gode tilbud fra kredsen.
Nyt fra Kredsen
Kampen for den rigtige løn
Kreds Syddanmark har sikret, at knap 1000 sygeplejersker har fået efterbetalt den løn, som de gennem flere år er blevet snydt for. I den forbindelse opfordrer DSR medlemmerne til altid at tjekke lønsedlen.
Til kamp mod regelrytteri
Færre regler, mere fornuft.
Med de ord har Region Syddanmark skudt en ny kampagne mod regelrytteri i gang - kredsformand John Christiansen hilser initiativet velkommen.
Bliv klogere for det halve
Få ny viden og inspiration og bliv klogere på verden, dig selv og dit arbejde - du får det hele til det halve på Folkeuniversitetet i Esbjerg, Kolding og Odense.
Aktiviteter
Husk lige.....
Kreds Syddanmark inviterer til videnscafe om mundpleje til indlagte voksne.
Arrangementet foregår i henholdsvis Svendborg og Kolding.
Kampen om det grå guld
Kreds Syddanmark holder i løbet af efteråret to af de populære tema-aftener om pension.
Det kan altid betale sig at forholde sig aktivt til sin pensionsordning, for det har stor betydning for hvordan ens hverdag kommer til at se ud, når man forlader arbejdsmarkedet.
Særligt for TR/AMiR
Et redskab der skal bruges
I kredsen har der netop været afholdt fire kvartalsmøder, hvor 110 tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter har deltaget. Fokus var udviklingsretningen for TR i fremtidens DSR.
Kort nyt
Ny konkurrence i december
Så er det snart tid til en ny konkurrence i Kreds Sydjylland. Hold øje med Kreds Syddanmarks hjemmeside i december - der venter en flot præmie forude.
For at deltage i konkurrencen skal du være abonnent på kredsens elektroniske nyhedsbrev ”Nyt i Syd”.
Generalforsamling
Mød kolleger, venner og politikere og ansatte fra Kreds Syddanmark, når kredsen holder generalforsamling d. 27. oktober. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig for at deltage i generalforsamlingen, man kan blot møde op. Dog kræves der tilmelding, hvis man ønsker at benytte sig af den gratis bustransport eller man ønsker gratis frokostbuffet. Tilmeldingsfristen er 16. oktober.
Kredsen ansætter socialrådgiver
Kreds Syddanmark ansætter ved årsskiftet en socialrådgiver, der i samarbejde med de faglige konsulenter skal hjælpe medlemmerne.
Næste "Nyt i Syd"
Næste udgave af Kreds Syddanmarks elektroniske nyhedsbrev udkommer i januar 2013.
[ Frameld | Vis "Nyt i Syd" - arkiv ]
Nyhedsbrevet "Nyt i Syd" udgives af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark
Ansvarshavende redaktør: John Christiansen, kredsformand