Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
Solsikke.jpg

Praktiske oplysninger om Kreds Nordjylland

Du kan her blandt andet læse om rejseafregning, lån af lokaler m.v.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

Rejseafregning

Hvis du har deltaget i aktiviteter - der er afholdt af Kreds Nordjylland eller Kvæsthuset (Dansk Sygeplejeråd, centralt) - og du er berettiget til refusion for rejseudgifter, gælder følgende:

Aktiviteter afholdt af Kvæsthuset

Rejseafregning foregår elektronisk via web-siden www.dsr.dk/rejseafregning. Ved problemer kan du kontakte Dansk Sygeplejeråds økonomiafdeling på telefon 46 95 41 64.
 
Aktiviteter afholdt af Kreds Nordjylland
Rejseafregning for arrangementer afholdt lokalt i Kreds Nordjylland foregår også elektronisk via web-siden www.dsr.dk/rejseafregning 
 
Skulle du have spørgsmål til systemet, er du velkommen til at kontakte kredskontoret, Doris Østergaard Jakobsen, e-mail nordjylland@dsr.dk eller tlf. 4695 4850.
 
Når du deltager i et møde i Kreds Nordjylland, hvortil der ydes godtgørelse for rejseudgifter, noterer vi hvem der er til stede. Dette af hensyn til udbetaling af kørselsgodtgørelse. Det er derfor meget vigtigt - hvis du ikke lige er til stede ved registreringen - at du meddeler, at du er kommet.
 
Praksis omkring refusion (for aktiviteter afholdt i kredsen)
  • senest 2 uger efter mødets /aktivitetens afvikling er denne synlig på nettet
  • er mødet / aktiviteten afviklet i den 1. halvdel af en måned overføres pengene til din konto senest ved månedens udgang
  • er mødet / aktiviteten afviklet i den 2. halvdel af en måned overføres pengene til din konto senest den 15. i den efterfølgende måned
Undtaget er januar måned. På grund af regnskabsafslutning kan ovenstående frister ikke altid overholdes, men der vil blive taget hånd om det allerførst i februar måned.
 
 

Lån af lokaler

Hvis du har brug for et lokale, hvor du kan mødes med andre sygeplejersker i faglig eller kollegial sammenhæng, så spørg på kredskontoret. Vi låner gerne lokaler ud til medlemmer, der planlægger en aktivitet for sygeplejersker.
 
Henvendelse kan ske på...
Tlf. 4695 4850
 
 

forplejning

I forbindelse med lån af lokaler kan det være, at I har brug for noget forplejning. Eksempelvis morgenmad, let frokost eller kaffe/brød. Det er der mulighed for efter nærmere aftale.

Ring til kredskontoret og forhør om muligheder og priser.  

 

Kontrolrapport fra Fødevarestyrelse

Fra 1. maj 2008 er alle detailvirksomheder forpligtet til at offentliggøre de seneste 4 kontrolrapporter på deres hjemmeside.

Kantinen - Kreds Nordjylland - smiley

Publiceringsdato:
15. december 2010