Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
Tema

Overbelægning

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland arbejder aktivt på at forbedre forholdene for sygeplejersker og patienter, der er ramt af overbelægning på midtjyske hospitaler.

​Følg pressedækning af overbelægningen 

i midtjylland 2013 og 2014:


Arbejdsmiljø under pres i Vest
Den høje produktivitet på sygehusene i Hospitalsenheden Vest er ensbetydende med overbelægning.
"Der er overbelægning konstant på mange afdelinger. Så det er ikke uden omkostninger, at vi er nået så langt, som vi er. Arbejdsmiljøet er under pres. Selv om vi klarer det med vikarer og inddragne fridage, så er tingene ikke løst," fortæller tillidsrepræsentant Marianne Bjørn.
Læs nyhed fra dsr.dk/midtjylland
Læs mere i Herning Folkeblad,  14. marts 2014, 1. sektion, side 3

Overbelægning belaster
"Man giver ikke altid det bedste, man kunne – for det kan man ikke nå," siger sygeplejerske Lisbeth Reuss-Schmidt, der er tillidsrepræsentant på Regionshospitalet i Randers, om konsekvenserne af overbelægning til TV 2, ØSTJYLLAND.
Læs nyhed fra dsr.dk/midtjylland, 13. februar 2014
Se indslag fra TV2 Østjylland, 12. februar 2014

Udskrivelse starter ved indlæggelse
Overbelægning: Bedre styring af patienternes tur gennem hospitalet er måden at undgå propper og overbelægning, viser de første erfaringer af forsøg i Horsens.
"Speciallægerne kommer til patienterne her i akutmodtagelsen i stedet for at vente på, at patienterne bliver bragt til dem. På den måde får vi færre flytninger og mindre ventetid for patienterne, fordi vi hurtigere får en korrekt vurdering af patientens situation," forklarer afdelingssygeplejerske Inge Henriksen
Læs nyhed fra dsr.dk/midtjylland
Læs mere i Jyllands-Posten,  12. februar, side 10

Der skal være både senge og personale
Læs hvad fællestillidsrepræsentant Annette Askjær Dam (tv), Hospitalsenheden Vest, mener om overbelægning.
Læs nyhed fra dsr.dk/midtjylland, 12. februar

Fortsat overbelægning på midtjyske hospitaler
"Aktuelle undersøgelser viser, at der stadig er meget at gøre, før situationen på afdelingerne er tilfredsstillende for både patienter og ansatte,” siger kredsformand Anja Laursen, DSR, Kreds Midtjylland.
Læs nyhed fra dsr.dk/midtjylland, 10. februar

Overbelægning stadig et stort problem
Dansk Sygeplejeråd har i et fælles skriv med Lægeforeningen og Danske Patienter skrevet rundt til alle regionsråd for dels at kvittere for de initiativer, der allerede er igangsat for at komme overbelægning til livs. Derudover opfordres regionsrådene dog fortsat til at have fokus på området.
Læs brev fra bl.a. Dansk Sygeplejeråd (pdf), 31. januar 2014.

Fortsat pres på medicinske senge

På Regionshospitalet Herning bevarer man de otte midlertidige senge, som grundet massiv overbelægning åbnede for et år siden. En ekstrabevillig har gjort dette muligt. Pengene falder på et tørt sted, erkender lægefaglig direktør.
Læs nyhed fra dsr.dk/midtjylland 13. januar 2014
Læs mere i Herning Folkeblad 11. januar 2014, 1. sektion, side 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013


Alt for presset arbejdsmiljø i Randers
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland har fulgt de uacceptable vilkår på Akutmodtagelsen, Regionshospitalet Randers tæt. 'Situationen bør få politikerne til at tænke nyt,' udtaler kredsnæstformand Susanne Lindberg.
Læs nyhed fra dsr.dk/midtjylland, 23. september 2013

12 værktøjer mod overbelægning
Et særligt Dialogforum i Region Midtjylland har udarbejdet 12 anbefalinger, der skal forebygge overbelægningen på midtjyske akut- og medicinske afdelinger. Læs interview med kredsformand Else Kayser og sundhedsdirektør Ole Thomsen, der begge har deltaget i arbejdet i Dialogforum. Else Kayser er bl.a. glad for, at arbejdet har sat fokus på betydningen af god ledelse.
Læs nyhed fra dsr.dk/midtjylland, 23. september 2013
 
12 værktøjer mod patienter på gangene
Et fælles udspil fra medarbejdere og ledere peger på en række initiativer, som tilsammen skal forebygge overbelægning på akutafdelinger og medicinske afdelinger.
Læs mere (nyhed fra Danske Regioner, september 2013)
 

 DANSKe regioner.JPG

En hospitalsseng midt i Herning
Det skabte opsigt i midten af Herning, da en hospitalsseng tronede på pladsen foran byens kongrescenter, hvor delegerede til Danske Regioners generalforsamling blev mødt af aktionerende sygeplejersker den 18. april. Hospitalssengen måtte dele opmærksomheden med de fire ’patienter’, der lå i den på én og samme tid for at synliggøre overbelægningsproblematikken på danske hospitaler. Bag aktionen stod Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland.

 

 

Hvordan undgåes patienter på gangene?
På mange akutte og medicinske hospitalsafdelinger må patienter fortsat ligge på gangene, fordi der ikke er plads på sengestuerne, men det er ikke så underligt, skriver kredsformand Else Kayser på vegne af formandsgruppen i et læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad.

DRs generalforsamling.JPG 

Protest på sengekanten
TV2 Nyhederne, TV/MIDT-VEST og Herning Folkeblad var med, da midtjyske sygeplejersker aktionerede ved Danske Regioners generalforsamling 18. april.

 
Overbelægning: Nødt til at ske noget nu

Det skabte opsigt i midten af Herning, da en hospitalsseng tronede på pladsen foran Herning Kongrescenter torsdag morgen, hvor delegerede til Danske Regioners generalforsamling blev mødt af aktionerende sygeplejersker.

 

Fortsat overbelægning på hospitaler
16. april var sundhedsminister Astrid Krag (SF) i samråd i Folketinget omkring en tidligere givet garanti for, at det skulle være slut med overbelægning på hospitalerne. Dette er dog desværre ikke tilfældet, fremgår det af radioindslag i P1. Hør kredsformand Else Kayser og FTR for sygeplejerskerne i Randers, Pirkko Dinnesen udtale sig i klippet.

Stop.jpg
Sygeplejersker aktionerer mod overbelægning torsdag

Sygeplejersker vil stå klar ved Herning Kongrescenter 18. april, når delegerede fra Danske Regioner møder op til generalforsamling. Aktionen skal rette opmærksomheden på det akutte og medicinske område, hvor overbelægning har konsekvenser for patienter, borgere og sundhedspersonale.


Akutafdeling i Randers kæmper videre
Ekstra vikarer og nye arbejdsrutiner skal hjælpe Regionshospitalet ud af de arbejdsmiljømæssige problemer, som hospitalet har kæmpet med længe.


Patienter på gangene
Skyldes overbelægning influenzaepidimi, eller at regionerne har skåret for hårdt i antallet af senge på hospitalerne? Og hvad må der til for at ændre situationen?
Kredsformand Else Kayser debatterer overbelægning med næstformand i Region Midtjylland, Bente Nielsen, i TV2 Østjyllands debatprogram 'Ud med sproget'.


Hjemmesygeplejen skal holde syge hjemme
Hjemmesygeplejersker i Favrskov skal være med til at forhindre overbelagte sygehuse. Mange sygehuse er nødt til at lade patienterne ligge på gangene, men nu skal efteruddannelse og flere redskaber i hjemmeplejens biler holde borgerne i deres egen sygeseng i Favrskov.

 

Viborg Kommune hindrer overbelægning
Viborg Kommune forhindrer overbelægning på medicinske afdelinger om vinteren ved at lade sygeplejersker, der er del af et akutteam, tage på besøg ud til ældre borgere for at undgå unødige sygehusindlæggelser. 

 

Sygeplejersker, læger og patienter: Afhjælp overbelægningen nu
Ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at op mod hver fjerde midtjyske sygeplejerske inden for en uge har oplevet patienter blive placeret på gange og i opholdsrum grundet overbelægning. DSR, Lægeforeningen og Danske Patienter er nu klar med et fælles forslag til en hjælpepakke mod problematikken.

 

Overbelægning får følger for kirurgiske patienter
Hospitalsenheden Vest har måttet aflyse 70 operationer på tre dage som følge af overbelægning på medicinske afdelinger.


Overbelægning rammer bredt
Kreds Midtjylland er bekendt med arbejdsmiljøproblemer på Regionshospitalet i Randers og har ageret. 'Personalet og patienterne har båret prisen for, at regionen er nået i mål med besparelserne,' siger kredsformand Else Kayser til Randers Amtsavis og henviser til de store besparelser, som sundhedsområdet har været igennem de sidste år.


Presset arbejdsmiljø i Randers
Det er ikke kun de medicinske afdelinger, der er præget af overbelægning. Også akutområdet er berørt, og det går ud over arbejdsmiljøet.. Overbelægning og sammenlægning af afdelinger slider på personalet på regionshospitalet i Randers. Det seneste år har 24 sygeplejersker sagt op.


Færre og færre medicinske sengepladser har konsekvenser
Medicinske sengepladser er skåret væk på alle sygehuse i Midtjylland, dokumenterer TV/MIDT-VEST. Uholdbart med den massive overbelægning, reduktionen har medført, siger kredsformand for DSR, Else Kayser, til tv-stationen.


"Overbelægningen på sygehuset i Holstebro førte onsdag d. 6. februar 2013 til en politianmeldelse, fordi flere brandudgange var spærret. Men det er langt fra det eneste problem. Overbelægningen er så massiv, at det koster på kvaliteten af den pleje, som sygeplejersker giver til patienterne. Det fortæller Else Kayser, der er kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Kreds Midtjylland."

  • Læs mere i Aarhus Stiftstidende d. 8. februar, 1. sektion, side 25


Tiltag iværksættes og overbelægningsproblematikken undersøges nærmere, fortæller Bent Hansen til TV/MIDT-VEST efter et to timer langt møde mellem ham, kredsformand Else Kayser fra Dansk Sygeplejeråd og formanden for Yngre Læger.


7. februar mødtes de midtjyske sygeplejerskers formand, Else Kayser, og formanden for Yngre Læger i Region Midtjylland med regionsrådsformand Bent Hansen. Else Kayser understregede, at der må gøres noget ved problemet med overbelægninger både her og nu og på længere sigt.

  • Læs nyhed fra Kreds Midtjyllands hjemmeside: 'Sygeplejeråd vil se handling' d. 7. februar
  • Læs mere hos TV/MIDT-VEST
  • Hør radioindslag i P4 Østjylland (find torsdag kl. 6.30. Bemærk linket løber ud d. 14. februar 2013).
    Indslaget bragte Ritzaus Bureau efterfølgende som citathistorie, der blev omtalt på dr.dk, jp.dk, og i JP Aarhus, Dagbladet Holstebro, Dagbladet Struer, Morsø folkeblad, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Viborg Stifts Folkeblad,  dagbladet-Holstebro-Struer.dk, Folkebladetlemvig.dk, TVmidtvest.dk, TVSyd.dk Også omtalt i Newspaq og i nyhedsudsendelse DR P4 Midt & Vest.


Overbelægning i Vest fører til politianmeldelse fra brandmyndighederne, da senge spærrer for nødudgange. 'Vi er overraskede over anmeldelsen, men vi har nu igangsat forskellige tiltag for at forbedre situationen,' fortæller chefsygeplejerske for Hospitalsenheden Vest Ida Götke til TV/MIDT-VEST.


Arbejdstilsynet noterede for et år siden, at overbelægning påvirker det psykiske arbejdsmiljø på Regionshospitalet Randers. Alligevel er det stadig et problem, siger fællestillidsmand for sygeplejerskerne, Pirkko Dinnesen, til Randers Amtsavis.


TV2 Nyhederne har været på besøg hos Regionshospitalet i Holstebro, hvor overbelægning er skyld i patienter på gangene, som udstyres med glas og metalske som tilkaldeknap. Sygeplejerske Anita Dahl er bekymret for patienternes sikkerhed, fortæller hun i tv-indslaget.


Den massive overbelægning på midtjyske hospitaler bliver nu drøftet på det kommende samarbejdsudvalgsmøde i Region Midtjylland. Kredsformand Else Kayser, der er næstformand i samarbejdsudvalget, har på Dansk Sygeplejeråds og andre faglige organisationers vegne rejst krav om en drøftelse.