Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 

Omkreds H

Kreds Hovedstadens lokale blad udkommer fire gange årligt. Efterårets nummer er desuden kredsens beretning. Bladet bringer sygeplejefaglige artikler, afdækker det faglige liv blandt kredsens sygeplejersker og formidler kredsens arbejde og holdninger.
Omkreds H sendes ud med post til alle kredsens medlemmer.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

Læs mere om redaktionen, og hvordan du kan komme med forslag til artikler - i kolonnen til højre. 

Alle årgange af omkreds H 

​ ​​2015

OmkredsH 2 - 2015

Temaet er samarbejde med og inddragelse af patienter. Læs også om akutfunktionerne i kommunerne, sundhedsplatformen, OK15 og om hvordan det ændrede palliationsbegreb stiller nye krav til sygeplejen.OmKreds H 1 - 2015
Temaet er Styring af sundhedsvæsnet. Du kan læse om, hvordan styring og faglighed har svært ved at gå hånd i hånd. Desuden om indflydelse på indretningen af nye hospitaler og om et servicetjek af natarbejdet.

​2014

OmKreds H 4 - 2014

Du kan læse om blandt andet løn og arbejdstid. Desuden om stress og det at komme tilbage på jobbet efter stress.

OmKreds H 3-2014 Årsberetning

Årets skriftlige ​beretning fortæller om kredsens mange medlemsaktiviteter, det politiske arbejde og flere temaer som f.eks. Sundhedsvæsenet i udvikling.

 

OmKreds H 2-2014

Temaet er specialiseret sygepleje tæt på borgerne. Desuden flere artikler om de spændende faglige udfordringer på plejecentre.

OmKreds H 1-2014

Temaet er sygeplejersker i politik. Hvorfor engagerer man sig i politik som sygeplejerske? Artikler i øvrigt om sårbehandling, KOL og kredsbestyrelsens arbejde.

​2013

 

 

OmKreds H 4-2013

Årets sidste kredsblad for 2013 byder blandt andet på: interview af modtageren af årets Sygeplejerskepris, akuttelefonen 1813 som arbejdsplads, implementering af forskning og kommende medlemsaktiviteter og kredsens medlemsaktiviteter.

OmKreds H 3-2013

Temaerne i årets beretning er blandt andet Faglig forsvarlighed, Uddannelse og forskning, Sygepleje og samfund samt Løn og ansættelse.

OmKreds H 1-2013

Få miniguide om arbejdstidsregler. Følg udviklingen i beskæftigelsen. Bliv orienteret om visionerne for Region Hovedstaden. Læs om overbelægning og læringsmiljø. Dette er kun nogle af emnerne i dit lokale fagblad.  

 

 

2012​

OmKreds H 4-2012
Temaet ”Borgeren i centrum?”. Læs også om kredsens generalforsamling, tværkulturel sygepleje, lukning af Helsingør Hospital og åbning af et sundhedshus, refleksioner efter gasudslippet på Bornholms Hospital og meget mere stof fra din kreds og dit område.

 OmKreds H 3-2012 Årsberetningen

Læs om kredsens liv og hverdag - og det politiske arbejde i det forgangne år.
Vi fortæller om kredsens forskellige og velfungerende netværk, om Seniorliv, om ny fejring af medlemmer med jubilæum og meget mere.

OmKreds H 2-2012
Flere sygeplejersker på plejecentre fordi det gør en stor forskel i kvaliteten. Samarbejd med patienten om livstilsændringer. Kredsbestyrelsen til DSR's kongres. Mere om det nære sundhedsvæsen og den politiske indsats for at udvikle det. Alt om kredsens aktiviteter. Det er blot nogle af de ting, du kan læse om i det nyeste nummer af Omkreds H.

OmKreds H 1-2012
Tema om faglig forsvarlighed, spot på den nye akuttelefon 1813, forebyggelse i fokus hos konsultationssygeplejersken, kort nyt fra din fagforening og en bred vifte af aktiviteter i løbet af foråret. God fornøjelse med læsningen!

 

2011

OmKreds H 4-2011
Innovation i sundhedsvæsenet er tema i årets sidste blad. Du kan også læse et interview med Hanne Baden Nielsen, som modtog kredsens Sygeplejerskepris på årets generalforsamling for sit årelange arbejde på Center for Seksuelle Overgreb. Se reportagen fra generalforsamlingen og læs om den ny kredsbestyrelse – og om Lyngby-Tårbæk sundhedsplejes målrettede indsats for overvægtige børn. Redaktionen ønsker Glædelig Jul og på gensyn i marts 2012.

 

Beretning/OmKreds H 2011
Årets beretning indeholder en beskrivelse af de udfordringer der ligger for de kommende år - og de mange aktiviteter medlemmerne har deltaget i i 2011.

OmKreds H 2-2011
Sommerens udgave af kredsbladet byder bl.a. på artikler om konstant screening af infektionsrisici og kommunernes indberetning af utilsigtede hændelser. Læs om patientsikkerhed ud fra disse vinkler, se billedreportagen fra startskuddet til Sygeplejens År, bliv klogere på forskellene mellem offentlig og privat ledelse og få et tilbageblik på de mange medlemsrettede aktiviteter i Kreds Hovedstaden de seneste måneder.
OmKreds H  1-2011 90x127.jpg OmKreds H 1-2011
Tema: Akutområdet.
Læs desuden om Sygeplejens År, Koncept Fagidentitet, regler for ferie og helligdage, 16 timers vagter og et plejehjem, der har ansat 10 nyuddannede sygeplejersker.


2010
​​

Eksempel

OmKreds H nr. 4 2010​
Tema er sundhedsplejen. Artikler også om fagkamp på barselsafsnit, nyt fra kredsen og tekst og billeder fra kredsens medlemsarrangementer.

 

Eksempel

OmKreds H nr. 3 2010         
I dette nr. af kredsbladet sættes fokus på besparelserne i Region Hovedstaden og konsekvenserne for blandt andet det psykiatrien.

Eksempel   ​ OmKreds H nr. 2 2010​ 
Sommerudgaven omhandler Karrieredagen for medlemmer, sygepleje til hjemløse, privatansattes vilkår, nedskæringer i sundhedsvæsnet, kredsens sygeplejerskepris og meget mere....
Eksempel OmKreds H nr. 1 2010
I fyringernes tegn. Nedskæringer på hospitalerne i Region Hovedstaden har fyldt meget i de seneste måneder. Temaet er sygeplejerskers fagidentitet.

 

2009​

Eksempel OmKreds H nr. 4 2009​ 
Om den lokale indsats i DSR's løntjek-kampagne. Læs om valget til kredsbestyrelse og formandskab. Interviewet med modtageren af årets Sygeplejerskepris Lis Balleby.
Eksempel OmKreds H nr. 3 2009​ 
Bladet står i generalforsamlingens tegn og indeholder kredens årsberetning. Fagligt tema med fokus på medicinhåndtering. Artikel om operationsteknikeruddannelsen.
Eksempel OmKreds H nr. 2 2009​ 
Tema om den gode arbejdsplads. Vi besøger arbejdspladser og ser på "det, der virker".  Læs desuden om stress, senior-indflydelse og sundhedspleje.
Eksempel OmKreds H nr. 1 2009​ 
Lokal løn er tema for OmKreds H 1-2009. Læs succeshistorier om lønforhandlinger, tjek lønstrategierne, lær hvordan TR arbejder med løn og kom til medlemsmøde om ligeløn.

 

2008

Eksempel OmKreds H nr. 4 2008​ 
Tema om uddannelse. Læs også om et kuldsejlet offentlig-privat samarbejde i Helsingør, kongres og generalforsamling i kredsen samt en sygeplejerske, som insisterer på at sætte patienten i centrum.
Eksempel OmKreds H nr. 3 2008​ 
Temaet er "offentlig eller privat". Læs blandt andet Vibeke Storm Rasmussens holdninger til fremtidens sygehusvæsen i regionen. Læs om sygeplejersker, der er skiftet over til det private.
Eksempel OmKreds H nr. 2 2008​ 
Der er fokus på det medicinske område og konflikt.
Eksempel OmKreds H nr. 1 2008​ 
1. udgave af Kreds Hovedstadens medlemsblad. Som noget helt nyt er bladet fælles for alle Kreds Hovedstadens medlemmer.

 

Publiceringsdato:
23. november 2010