Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 

Gribskov har brug for flere sygeplejersker

Læs hele Lisbeht Torp Kastrups indlæg i Ugeposten om hvordan, kvaliteten af hjemmeplejen i Gribskov er mærket af for få sygeplejersker.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
Indlæg i Ugeposten Gribskov af Lisbeth Torp Kastrup, Kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden:
 
Hvor er det befriende, at en ansat i PlejeGribskov tør tage bladet fra munden, som man kunne læse i sidste uges udgave af Ugeposten den 16. november 2010.
Vi har i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden, i over ét år været i dialog med ledelsen af PlejeGribskov, samt ledelsen af kommunen med henblik på at få dem til at ansætte mere faglært personale og især flere sygeplejersker, desværre uden held.

Man skal spare, så her i efteråret blev der fyret en del personale. Herunder to meget erfarne sygeplejersker. Fyringen får blandt andet den konsekvens, at der ikke længere er sygeplejersker om aftenen i PlejeGribskov. Det betyder, at når borgerne bliver dårlige i aften eller nattetimerne, er de enten henvist til indlæggelse på hospitalerne. Eller også bliver sygeplejerskerne kaldt ekstra ind på overarbejde. Ingen af delene er i længden den rette vej for nogen.
 
Langt flere patienter bliver udskrevet tidligere fra hospitalerne. Der er derfor brug for flere sygeplejersker i kommunerne til at klare de komplicerede forløb, som tidligere blev håndteret på hospitalerne.
Det faste personale knokler på bedste vis for at passe borgerne i eget hjem og på plejecentrene, men der slet ikke det antal sygeplejersker, der er behov for.

SH's udtalelser viser, at der er brug for uddannet personale på plejecentrene til plejen af borgerne og ikke mindst til vejledning og oplæring af lavere uddannet og uuddannet personale.
PlejeGribskov er, så vidt jeg er orienteret, i gang med en proces, der medfører flere sygeplejersker på plejecentrene.
Det er for så vidt meget godt, HVIS man havde nyansat sygeplejersker til den opgave og dermed indset, at der alt i alt er brug for flere sygeplejersker i kommunen. Det har man dog ikke! I PlejeGribskov har man valgt, at nogle af de sygeplejersker, der nu yder sygepleje til borgerne i eget hjem fremover skal tage sig af borgerne på plejecentrene.
Det er godt for plejehjemsbeboerne, men skidt for de borgere, der bor i eget hjem. I løbet af kort tid vil der være meget få sygeplejersker til at yde sygepleje til borgere i eget hjem.
Det er borgere med dårlige lunger, hjertesygdomme, diabetes og alvorligt syge borgere, der ønsker at ville dø i eget hjem.
Mange af de borgere vil i fremtiden risikere, ikke at få den sygeplejefaglige kvalitet de har brug for med stor risiko for unødig forværring i deres sygdomme eller genindlæggelser til følge.

Indlægget er bragt i Ugeposten Gribskov 23. november 2010, 11. sektion s. 16.
Publiceringsdato:
09. december 2010