Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 

Kredsen i medierne

Kreds Hovedstaden blander sig i den offentlige debat og forsvarer sygeplejerskernes fag og arbejdsvilkår.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

​Tillidsrepræsentanter og kredsens formandskab blander sig i debatten. Kommunikationsteamet i kredsen står for kontakt med pressen og udsender jævnligt pressemeddelelser. Herunder ser du et UDPLUK af Kreds Hovedstadens tilstedeværelse i medierne.

 

2014​


​Her finder du et udpluk af de utrolig mange debatindlæg, artikler og indslag, som har været i perioden. Vi opdaterer, når der bringes nye perspektiver i debatten.

Læge-chikane på 1813
14. januar kom det frem via DR, at et lille antal læger har udøvet chikane mod 1813 ved at ringe op mange gange og belaste nummeret. Det har givet anledning til meget omtale i pressen, og kredsformand Vibeke Westh har i flere medier kaldt lægernes adfærd for ”rystende, useriøs og uacceptabel” og opfordret til, at den stopper nu. Hun har også opfordret Lægeforeningens formand Mads Koch Hansen til at ”rydde op i egne rækker”.
Se Vibeke Wesths kommentar. Kredsformanden gentog budskaberne i TV2 News og igen i Radio 24/7 onsdag morgen.
Hør indslag på 24/7 15. januar 2014

OBS: På grund af reglerne om ophavsret kan DSR ikke gengive pdf'er af hele avisartikler trykt i f.eks. Politiken, Berlingske og JyllandsPosten, men kun linke til hjemmesiden. I en række tilfælde er det kun abonnenter på den aktuelle avis, der kan søge og læse de omtalte artikler elektronisk i deres helhed. Vi bringer derfor kun titel, dato, kilde og en kort beskrivelse. Hvor det er muligt, linker vi til hjemmesiden.

Samråd og uanmeldt besøg fra SST
Midt i marts var sundhedsminister Nick Hækkerup (A) kaldt i samråd for at svare på spørgsmål fra sundhedsordfører Mai Mercado (C) om ventetid og tilgængelighed på 1813. Ministeren forholder sig til, at Region Hovedstaden har ansvaret for akutberedskabet, og at hans ansvar er at føre tilsyn via Sundhedsstyrelsen, som var på uanmeldt tilsyn på akuttelefonen 12. marts.

Sidst i marts forventer Sundhedsstyrelsen at være klar med en grundig rapport på baggrund af tilsynet 12. marts. DSR forventer at blive involveret i Region Hovedstadens initiativer for at følge op på Sundhedsstyrelsens rapport.
--------------------------------------------------------------------------------
Ventetiden falder
Ventetiden på at komme igennem til sygeplejerskerne på 1813 falder stadig, men er endnu nede på den politisk besluttede målsætning. En opgørelse medio marts viste at 89% af alle opkald blev besvaret inden for 10 minutter. Artikel i Politiken 21. marts 2014.
--------------------------------------------------------------------------------
Utilsigtede hændelser
I januar 2014 blev der registreret 273 (opgjort 27.2.14) utilsigtede hændelser med relation til akuttelefonen 1813. Hændelser opgøres løbende, og tallet kan derfor fortsat ændre sig. Regionsrådsmedlem Finn Rudaizsky (O) stillede et spørgsmål til Region Hovedstaden om, hvor mange af disse, der havde dødelig udgang. Af regionens svar fremgår det, at tre forskellige hændelser med dødelig udgang muligvis kan have relation til ventetid på 1813.
Debatten om, hvorvidt ventetid på at komme igennem på 1813 kunne koste liv, blussede i januar og februar 2014 op i medierne.
Artikel i JP 6. marts 2014.
Artikel i Politiken 6. marts 2014.
--------------------------------------------------------------------------------
Slaget om 1813
I en større artikel i Politiken gennemgås optakten til Region Hovedstadens beslutning om at hjemtage lægevagten, udvide den eksisterende 1813-ordning som visiterende indgang til det præhospitale område og lade sygeplejersker overtage telefonvisitationen af de henvendelser, der tidligere gik direkte til lægevagten. En praksis der allerede er etableret på akutmodtagelser, på alarmcentralen 112 og i mange lægepraksis.
Artiklen tager særligt udgangspunkt i konflikten mellem PLO og regionen.
Kredsformand Vibeke Westh kommenterer i artiklen på regionens valg af sygeplejersker i forløbet med lægerne.
 Artikel "Slaget om 1813", Politiken 19. januar 2014
--------------------------------------------------------------------------------
Radiodebat om 1813
Den nytiltrådte regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (Soc.) debatterer 1813 og den kaotiske start med en kendt kritiker af ordningen, regionsrådsmedlem Finn Rudaizsky (DF).
Se debatten fra 16. januar 2014 på DR's hjemmeside (varer 25 min.).
--------------------------------------------------------------------------------
1 8 1 3
"Fire tryk på tasterne til hovedstadens akuttelefon fra læger, som ikke har ondt i andre steder end i moralen, ændrer med et slag diskussionen om, hvordan danskerne skal hjælpes uden for egen læges åbningstid."
Citat fra artikel "Læger slået hjem af chikane", JyllandsPosten, 16. januar 2014. 
--------------------------------------------------------------------------------
Regionen har trådt lægerne over tæerne
Formanden for de praktiserende læger (PLO) i Hovedstaden, Birgitte Alling Møller, mener, at Region Hovedstadens behandling af vagtlægerne har medført stor følelsesmæssig frustration og derfor uacceptabel opførsel hos nogle få  personer. Formanden for PLO-Hovedstaden mener, at det kunne være undgået, hvis regionen havde udtrykt anerkendelse af vagtlægernes indsats og været villig til at indgå en aftale med PLO.
Artikel "Regionen har trådt lægerne over tæerne", Berlingske 16. januar 2014
--------------------------------------------------------------------------------
Læge-chikane på 1813
14. januar kom det frem via DR, at et lille antal læger har udøvet chikane mod 1813 ved at ringe op mange gange og belaste nummeret. Det har givet anledning til meget omtale i pressen, og kredsformand Vibeke Westh har i flere medier kaldt lægernes adfærd for ”rystende, useriøs og uacceptabel” og opfordret til, at den stopper nu. Hun har også opfordret Lægeforeningens formand Mads Koch Hansen til at ”rydde op i egne rækker”.
Se Vibeke Wesths kommentar. Kredsformanden gentog budskaberne i TV2 News og igen i Radio 24/7 onsdag morgen.
Indslag på 24/7 15. januar 2014.
--------------------------------------------------------------------------------
Sygeplejersker udspurgt af læger, der ringer til 1813
Flere af sygeplejerskerne på 1813 fortæller om opkald fra personer, der i slutningen af samtalen præsenterede sig som én, der bare vil høre, hvad de kan. Kredsformand Vibeke Wesths reaktion til Jyllands-Posten: "Sygeplejerskerne bag telefonerne er professionelle. Men vi er rystede over, at nogle kan finde på at foretage de her opkald. Det handler ikke alene om at udspørge om symptomer, men også en meget hård ordlyd. Det obstruerer for patienterne, som virkelig skal have hjælp," siger Vibeke Westh.
Artikel på jp.dk 15. januar 2014.
--------------------------------------------------------------------------------
Sundhedsstyrelsen: Region H har sendt for mange epikriser
Sundhedsstyrelsen har vurderet lægernes kritik af 1813 i forhold til overlevering af epikriser og fundet, at 1813 faktisk har sendt flere, end de skulle. Desuden er Sundhedsstyrelsen tilfreds med den måde, sygeplejerskernes ansvar og opgaver er tilrettelagt, hvilket har været et andet kritikpunkt fra de praktiserende læger.
Artiklen blev bragt i Ugeskriftet 14. januar 2014. 
--------------------------------------------------------------------------------
Sygeplejersker freder 1813 - indtil videre
Formand for DSR Grete Christensen understreger overfor Politiken vigtigheden af, at 1813 evalueres tæt. Desuden glæder hun sig over, at sygeplejerskerne bruger deres kompetencer til at løfte nye opgaver: "...når jeg ser på sygeplejerskernes udvikling rundt omkring i verden, har jeg undret mig over, at sygeplejerskerne ikke før har været en del af det her og har fået udvidet kompetencer i andre dele af sundhedsvæsenet til eksempelvis selvstændigt at kunne konsultere kroniske patienter og forny deres recepter«, siger Grete Christensen til Politiken 3.1.2014.
--------------------------------------------------------------------------------
PLO fører skræmmekampagne mod akuttelefonen
Kredsformand Vibeke Westh kommenterer på PLO aviskampagne, som angriber sygeplejerskers kompetencer i forhold til at visitere på akuttelefonen.
"Der er ingen dokumentation for, at læger er bedre til at telefonvisitere end  sygeplejersker, det har Dansk Sundhedsinstitut (DSI) slået fast i en rapport.
Lige så vel som Sundhedsstyrelsen mener, at det er fuldt forsvarligt, at  sygeplejersker telefonvisiterer patienterne.
Så i stedet for at bruge tiden og energien på skræmmekampagner, bør vi holde fast i den gode og konstruktive dialog, som der altid har været mellem læger og  sygeplejersker ude på arbejdspladserne. Det skaber værdi for patienterne og sundhedsvæsenet."
Lokalavisen Frederiksberg 27.12.13.
Hillerød Posten 3.12.13.
Læs indlægget. 
--------------------------------------------------------------------------------
Kampagne mod akuttelefonen er usmagelig
Vibeke Westh og Grete Christensen angriber lægernes udmelding om den faglige bemanding af 1813. "Det er altså misinformation, når man siger, at man ikke kan komme i kontakt med en læge, da der både vil være læger, sygeplejersker og andre faggrupper i vagt på akuttelefonen."
Læs indlæg i Politiken 19.11.13 
--------------------------------------------------------------------------------
Radiodebat om 1813: "Sygeplejersker er tilstrækkelig kompetente."
Sådan sagde kredsformand Vibeke Westh i Radio 24/7, da hun deltog i en direkte studiedebat. Den nye sygeplejerske-bemandede akuttelefon 1813 overtager lægevagtfunktionen i Region Hovedstaden 1. januar 2014.
Hør debatten: Radio 24/7 4. december 2013
--------------------------------------------------------------------------------
Ledende læger i regionen udtrykker tillid til sygeplejerskernes kompetencer
"Det er en væsentlig og kompliceret opgave at telefonvisitere. Men det er en opgave, som sygeplejerskerne på 1813 godt kan løfte i godt samarbejde med lægerne. Sygeplejersker er også i dag de første til at svare sundhedsrelaterede opkald til Alarm 112. Det er også en sygeplejerske, der rådgiver borgere i akutmodtagelser eller akutklinikker. Og i øvrigt er det ofte sygeplejersker eller lægesekretærer, der svarer dig, når du ringer til din egen læge. Endelig er det jo også sygeplejersker, der dagligt er i kontakt med indlagte patienter."
Frederiksborg Amts Avis 7.10.13. Læs artikel i nyhed på dsr.dk 
--------------------------------------------------------------------------------
Borgerne kan trygt ringe til sygeplejerskerne (1813)
I udlandet har det længe været sygeplejersker, som sammen med læger varetager akut-visitering - ligesom det er tilfældet i Danmark på mange skadestuer, på 112 og hos de praktiserende læger. Undersøgelser viser, at sygeplejersker visiterer effektivt, med meget høj kvalitet, meget få klager og stor brugertilfredshed.
Debatindlæg af Kredsformand Vibeke Westh i
Villabyerne 9.7.13.
Hillerød Posten 3.7.13
Halsnæs Posten 2.7.13.

​ 

 

​2013
PLO fører skræmmekampagne mod akuttelefonen
Kredsformand Vibeke Westh kommenterer på PLO aviskampagne, som angriber sygeplejerskers kompetencer i forhold til at visiterer på akuttelefonen.
"Der er ingen dokumentation for, at læger er bedre til at telefonvisitere end  sygeplejersker, det har Dansk Sundhedsinstitut (DSI) slået fast i en rapport.
Lige så vel som Sundhedsstyrelsen mener, at det er fuldt forsvarligt, at  sygeplejersker telefonvisiterer patienterne.
Så i stedet for at bruge tiden og energien på skræmmekampagner, bør vi holde fast i den gode og konstruktive dialog, som der altid har været mellem læger og  sygeplejersker ude på arbejdspladserne. Det skaber værdi for patienterne og sundhedsvæsenet."
Lokalavisen Frederiksberg 27.12.13.
Hillerød Posten 3.12.13.Kampagne mod akuttelefonen er usmagelig
Vibeke Westh og Grete Christensen angriber lægernes udmelding omden faglige bemanding af 1813. "Det er altså misinformation, når man siger, at man ikke kan komme i kontakt med en læge, da der både vil være læger, sygeplejersker og andre faggrupper i vagt på akuttelefonen."
Indlæg i  i Politiken 19.11.13

Radiodebat om 1813: "Sygeplejersker er tilstrækkelig kompetente."
Sådan sagde kredsformand Vibeke Westh i Radio 24/7, da hun deltog i en direkte studiedebat. Den nye sygeplejerske-bemandede akuttelefon 1813 overtager lægevagtfunktionen i Region Hovedstaden 1. januar.
Hør debatten: Radio 24/7 - d. 4. december 2013. 


 

​Nødråb fra sygeplejerskerne
Kredsformand gør Vibeke Westh det helt klart, at presset er for stort på medarbejderne, og at patienternes liv og førlighed kommer i fare.
DSR, Lægeforeningen og Danske Patienter er gået sammen om at sende Danske Regioner et udspil; en hjælpepakke.
Interview i TV2 Lorry 22.2.13
Interview i P4 København 22.2.13


Hårdt arbejdsmiljø rammer patienter
"Det er ikke i orden, at det er den enkelte medarbejder, som hele tiden skal tage ansvar for, hvilke opgaver, der ikke skal laves. Det er ledelsen, som skal vurdere og beslutte, hvad der er væsentligst, og hvad der ikke er tid til. Og så skal politikerne på Christiansborg og i regionen skabe nogle økonomiske rammer, som gør det muligt at udføre forsvarlig  sygepleje og behandling til alle patienter."

Vibeke Westh i artikel i Frederiksborg Amts Avis, 1. sektion, s. 12. 15.11.13.

Borgerne kan trygt ringe til sygeplejerskerne (1813)
I udlandet har det længe været sygeplejersker, der, sammen med læger, varetager akut-visitering - ligesom det er tilfældet i Danmark på mange skadestuer, på 122 og hos de praktiserende læger. Undersøgelser viser, at sygeplejersker visiterer effektivt, med meget høj kvalitet, meget få klager og stor brugertilfredshed.
Debatindlæg af Kredsformand Vibeke Westh i
Villabyerne 9.7.13.
Hillerød Posten 3.7.13
Halsnæst Posten 2.7.13

 ​ Overbelægning og massivt arbejdspres i Nord

Se et uddybende live-interview med kredsnæstformand Vibeke Schaltz i TV2 Lorry 6.2.2013 Indslaget ”Kaos i akutmodtagelsen” starter ca. 14 min 45 sek. Inde i programmet

•  Hør fællestillidsrepræsentant Mette Sofie Haulrich fortælle om sygeplejerskernes vilkår og frustration i nyhedsudsendelsen 16:30: DR P4 Københavns Radio, løbende nyhedsomtale 6. februar 2013.  

​Langvarig ombyging og overbelægning truer patientsikkerhed
Kredsnæstformand Vibeke Schaltz og fællestilldsrepræsentant Mette Sofie Haulrich fra Nordsjællands Hospital interviewes til TV2 Lorry
7.2.2013.

Sygeplejersker frygter at overbelægningen truer deres autoriation
Situationen i Nordsjællan med fusioner, overbelægning og massivt arbejdspres truer patientsikkerheden. Interview med kredsnæstformand Vibeke Schaltz i Frederiskborg Amts Avis 6.2.2013.


​Færre kanyler i gaderne
​​”Efter så mange års hård debat for og imod, så er det virkelig positivt at høre, at det fungerer efter hensigten.
Interview med kredsformand Vibeke Westh i Frederiksborg Amts Avis 30.1.2013.

 

​2012


Lukning af Helsingør Hospital (et udpluk)
​• TV2 Lorry onsdag 13.6., udtalelser fra FTR Christina Korsgaard (Helsingør) og FTR Mette Sofie Haulrich (Hillerød, næstformand i V-MED) om bekymringer for kapaciteten den kommende tid og om den forestående proces. Se indslaget.

• Frederiksborg Amts Avis 13.6., kommentarer fra kredsnæstformand Vibeke Schaltz, DSR. Læs her.
 
• Frederiksborg Amts Avis 12+13.6: fotos og tekst med bl.a. kommentarer fra FTR Christina Korsgaard om den manglende kapacitet i Hillerød. Se indslaget.
 
• DR P4 Kbh. Radio 13.6., bl.a. kl. 08:40 og 12:30: : FTR Christina Korsgaard kommenterer den politiske beslutning og opfordrer regionspolitikerne til at tage mod medarbejdernes invitation til dialog om perspektiver og udfordringer ved at lukke Helsingør Hospital. Hør indslaget.
 
• Helsingør Dagblad beskriver i flere artikler lokale politikeres og medarbejdernes frustration, læs mere på www.helsingørdagblad.dk

 

 

 

 

 2011
Sygeplejersker på skadestuerne
Dagens Brev i Berlingske Tider den 11.11. kom fra Kredsformand Vibeke Westh og Kredsnæstformand Vibeke Schaltz. De argumenterer for, at en del skadesturenes og akutmodtagelsernes problemer kan løses ved at anvende og udviklesygeplejerskernes kompetencer bedre.

Pres på akutområdet
Kreds Hovedstaden har længe arbejdet med at få gjort noget ved det øgede pres på akutområdet i Region Hovedstaden. ​Mere om både den politiske indsats og mediedækningen. Medio Juli 2011.


Uro i bestyrelsen på Professionshøjskolen Metropol
TV2 Lorry og Dagbladet Information 6.6.2011

Metropol skal spare 34 millioner kroner som følge af besparelser og beregningsfejl i budgetlægningen. De studerendes repræsentanter i bestyrelsen kritiserer forhold omkring processen i en artikel i dagbladet Information 6.6. og i TV2 Lorry 6.6. Kredsnæstformand Vibeke Schaltz besvare kritikken.  Læs mere.Erhvervspsykologer kan ikke erstatte normering
TV2 Lorry 19.5.2011

Medarbejderne på akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital har for travlt. Rigtig mange patienter, udfordringer med prioritering og ventetid samt mangel på personale presser arbejdsmiljøet. Afdelingen har en erhvervspsykolog tilknyttet, som medarbejderne kan tale med. I TV2 Lorry 19.5. anerkender kredsformand Vibeke Westh initiativet, men understreger at muligheden ikke erstatter ordentlig normering og tilstrækkeligt personale til at varetage de opgaver, der skal løses.

 

Miniatureeksempel

Aftalen med både DR og KL er nu på plads
TV2/Lorry 27.2.2011

Kredsformand Vibeke Westh kalder OK11-aftalen ”det muliges kunst”, mens FTR på Rigshospitalet Charlotte Kistrup Vallys konstaterer, at det ”bliver hårdt – madvarerne koster jo det samme for sygeplejersker, som det gør for alle andre”. Se indslaget her.

Eksempel  ​

Ledige sygeplejersker i netværk
DR P4 København Nyheder 12.30 16.  januar  2011

Stigningen i ledighed blandt nyuddannede sygeplejersker bekymrer i Dansk Sygeplejeråd, som frygter, at Danmark kommer til at mangle sygeplejersker i fremtiden. Derfor har man iværksat en række tiltag for at holde på de nyuddannede, fortæller kredsnæstformand i Dansk  Sygeplejeråd Charlotte Engell.
 

Efterår/vinter 2010

Eksempel

Definerede opgaver til nyuddannede arbejdsløse
P4 Københavns Radio. 2.12. Vibeke Schaltz anser løntilskudsjob som en vej for nyuddannede uden job ind i faget. Men det skal være definerede opgaver, så de ikke løser opgaver der kunne være løst af de fyrede erfarne kolleger. ​

Eksempel   ​

Gribskov har brug for flere sygeplejersker

Læs hele Lisbeth Torp Kastrups indlæg i Ugeposten 28.11 om hvordan, kvaliteten af hjemmeplejen i Gribskov er mærket af for få sygeplejersker​.

Eksempel Kriminalitet - en genvej til behandling
I Politikken 19. november lægger kredsnæstformand Kristina Robins op til en debat af, de konsekvenser som besparelser på de psykiatriske sengepladser har for borgere med behov for psykiatrisk behandling.
 
Eksempel
"Uden os svigtes patienterne".
I TV2 Lorry 9.11. konstaterer fællestillidsrepræsentant Tine Jæger Pedersen, Hvidovre Hospital, at arbejdsmiljøet allerede i dag er presset, og at personalet daglig må foretage vanskelige prioriteringer.
Debat om akutområdet, særligt skadestuernes ventetider og organisering:

Dagen Brev i Berlingske Tidende var fra Kredsformand Vibeke Westh og kredsnæstformand Vibeke Schaltz. Brug sygeplejerskernes kompetencer på skadesturene i højre grad.
17/7 2011
Nyhederne TV2. Diskussion af hvor langt vi er fra et sundhedsvæsen i verdensklasse på baggrund af fælles kronik fra 8 organisationer i sundhedsvæsenet i Berlingske Tidende lørdag 16.7., bl.a. Grete Christensen. Blandt kilderne i indslaget: Maria Bonde, sygeplejerske, Hvidovre Hospital 
11/7 2011
DR Tv-avisen 
I Aarhus har man oprettet en sygeplejerskebetjent telefonlinje, hvor patienterne bliver visiteret. Det har nedbragt ventetiden.
Lorry. FTR Mette Sophie Haulrich kritiserer at man har vedtaget en omstrukturering af akutområdet uden at have organisering og økonomi på plads.
Region H - pressemeddelelse. Vibeke Storm Rasmussen; sundhedstelefon en del af løsningen på lange ventetider
10/7 2011
DR TV- avisen 
Vibeke Storm Rasmussen lover forbedringer med sundhedstelefon og vil analyserer problemstillingen.
Lorry
TR på Herlev Hospitals skadestue Marie Hasle bekræfter at ventetiden er steget gennem de sidste år. Herlev Hospital har fået et større optage område med ca. 50.000 flere borgere.
Eksempel Højere aktivitet og færre hænder
30 minutter langt indslag i DR 21 Søndag 31. oktober , hvor en række sygeplejersker og DSR´s fællestillidsrepræsentanter fra hospitalerne i Herlev og Hillerød kommenterer på besparelser og konsekvenser. ​
 
Eksempel
Trykket stemning
DR P4 Københavns Radio 11.10.  Indslag fra Hillerød Hospital, hvor DSR’s fællestillidsrepræsentant Mette Sofie Haulrich fortæller om den trykkede stemning fra morgenstunden på dagen, hvor hundredvis af medarbejdere siges op.
 
Eksempel Vibeke Westh: uacceptabelt hårdt
Kredsformand Vibeke Westh kommenterer fyringsrunderne på Rigshospitalet og Hillerød i TV2 News 11.10. Her sagde hun bl.a., at fyringerne på Hovedstadens hospitaler rammer patienter og arbejdsmiljø uacceptabelt hårdt. ​
 
Eksempel
Vibeke Shaltz: konkurrence forværrer besparelserne
Vibeke Schaltz kommenterer i et særskilt debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis 12.10. det overordnede problem med styring og indbyrdes konkurrence blandt hospitalerne i Region Hovedstaden. ​
 
Eksempel
130 fyrede på de nordsjællandske hospitaler
Kredsnæstformand Vibeke Schaltz og FTR Mette Sofie Haulrich kommenterer i Frederiksborg Amts Avis 12.10. konsekvenserne af fyringer på de nordsjællandske hospitaler. En sort dag for de hvidklædte. Ikke de sidste hospitalsfyringer.​
 
 Eksempel

Overdragelser fra Hillerød til Herlev
TV2 Lorry 8.10.  Interview med sygeplejerske Arndis Stèfansdottìr og DSR’s fællestillidsrepræsentant Mette Sofie Haulrich, som kommenterer problemstillingen med at overdrage aktivitet og opgaver til Herlev Hospital. ​

Eksempel
Dokumentér påstanden
Til nyhedsbureauet Newspaq kræver kredsformanden samtidig dokumentation for regionens påstand om, at sygeplejerskerne vil være genansat på hospitalerne i 2011. Se bl.a. citatet her i avisen.dk 11. oktober.​
 
Eksempel

Grov lønsag endt med fyring
Frederiksborg Amts Avis 23.11. om to sygeplejersker på plejehjem i Rudersdal. Efter DSR havde udredt rod i lønudbetalingerne, fik de tilsammen ca. 445.000 kroner tilbage og blev derefter fyret. Se synergi. ​

Eksempel
Besparelser - og store lønstigninger til topchefer?
Kredsnæstformand Vibeke Schaltz interviewet i TV2 Lorry 27.9.  om topchefernes lønudvikling.
”Lønstigninger på 10 pct. er et underligt signal at sende til medarbejderne!” Så kontant var budskabet fra Vibeke Schaltz.​
Eksempel

Opgaverne kan ikke løses
Til Ekstra Bladet 9.9. sagde kredsformanden, at der vil være opgaver, der simpelthen ikke kan løses med den normering, der bliver realiteten, hvis budgetforslaget vedtages. ​

Eksempel

Slet skjult trussel til syge
TV2 Lorry bragte 6.9. et indslag om, at Venstre vil have nedbragt sygefravær og personaleomsætningen for at undgå fyringer i det kommende budget. DSR opfatter Venstres udspil som en slet skjult trussel om fyring, såfremt man ikke mødte på arbejde. ​​

 

 

Publiceringsdato:
11. november 2010