Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Voldstrappens ni trin

I Mødrehjælpen bruger socialrådgivere og psykologer bl.a. voldstrappen, når de rådgiver kvinder udsat for partnervold. Den giver et godt indblik de faktorer, der spiller en stor rolle i et voldeligt forhold og ikke mindst, hvad det gør ved kvinderne at leve i et voldeligt forhold.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
​Af psykolog Karen Ghoula og socialrådgiver Marianne Sandfeld, Mødrehjælpen
 
Den voldelige mand ser i mange tilfælde ikke anderledes ud end alle andre mænd. Det står sjældent skrevet i panden på ham, at han er voldelig. Det er en foruroligende tanke. Det ville være mere beroligende, hvis han var let at genkende, tydeligt afvigende eller forstyrret. Sådan er det ikke, men han har et problem, idet han har brug for at have fuld kontrol over sin partner.
 
Han magter ikke at have et ligeværdigt forhold, men forsøger at etablere det man kalder et dominans- underkastelsesmønster i sit parforhold, dvs. et mønster, hvor han er den dominerende part og hun underkaster sig.
 
Man etablerer dog ikke bare sådan et dominans-underkastelsesforhold. De fleste kvinder vil afvise dette på stedet. Derfor er manden nødt til at bruge forskellige strategier til at opnå denne dominans, og det mest virkningsfulde middel er at nedbryde kvinden ved at få hende til at føle sig lille, bange, alene og afmægtig og samtidig afhængig af ham.
 
De ni trin/strategier til at få magt og kontrol over et andet menneske
 

1. KÆRLIGHEDSBOMBNING

 

Voldsudøverens strategi: Manden sætter kvinden op på en piedestal

 
- Forguder hende
- Tænker på hende døgnet rundt
- Gør alt for hende
- Fortæller hende konstant, hvor vidunderlig, hun er
- Fortæller hende, at han ikke forstår, hvordan han har kunnet leve uden hende
- Vil være sammen med hende hele tiden – kan ikke holde ud, når hun ikke er der
- Ringer og sms’er konstant for at høre, hvordan hun har det
 

Kvindens reaktion: Hun overgiver sig til ham

 
- Hun betages – føler sig smigret – som noget ganske særligt
- Stoler blindt på ham
- Åbner sig for ham og viser ham fuld tillid
- Tolker hans besidderagtige opmærksomhed som tegn på lidenskabelig kærlighed
 

2. PSYKISK VOLD

 

Voldudøverens strategi: Psykisk vold

 
- Kritik og ydmygelse
- Lange perioder med total afvisning/kulde
- Manipulation (f.eks. ved at give kvinden skylden for volden)
- True med at tage børnene fra hende
- True med at forlade hende
- True med selvmord
 

Kvindens reaktion:

 
- Nedbrudt selvværd: Følelse af aldrig at være god nok og at kunne gøre det godt nok
- Forvirring: Tvivl på egen virkelighedsopfattelse/egen dømmekraft
- Angst for tab: Angst for at miste ham og børnene
 

3. KONTROL

 

Voldsudøverens strategi: Kontrollerer

 
- Hvad kvinden spiser
- Hendes hygiejne
- Hendes påklædning
- Hendes udseende
- Hendes tanker
- Hendes følelser
- Hendes adfærd
 
Det foregår ofte i form af timelange forhør, hvor kvinden tvinges til at fortælle, hvor hun har været, hvem hun har talt med, været sammen mv.
 

Kvindens reaktion: Hendes følelse af autonomi ødelægges

 
- Hun mister mulighed for og oplevelse af at bestemme over sig selv og sit eget liv
 

4. SEKSUEL VOLD

 

Voldudøverens strategi:

 
- Forlange hun skal være klar, hvis han har lyst, hun må ikke sige nej
- Tvinge kvinden til at være med i (for hende) grænseoverskridende seksuelle aktiviteter
- Voldtægt
- True med at offentliggøre seksuelle billeder af kvinden for at ydmyge hende
- True/tvinge hende til at sove sammen med vennerne
- Nægte kvinden sex
 
 

Kvindens reaktion:

 
- Skam
- Demoralisering
 

5. FYSISK VOLD

 

Voldudøverens strategi: Fysisk vold

 
- Uforudsigelig og inkonsekvent vold, f.eks. slå, skubbe, sparke, bide, kvæle, brændemærke mv.
- Trusler om vold mod kvinden, hendes børn eller familie
- Pludselige og voldsomme raserianfald
 

Kvindens reaktion:

 
- Konstant angst for at blive skadet eller dø
- Underdanighed, lydighed
- Chok, magtesløshed
 

6. ØKONOMISK OG MATERIEL VOLD

 

Voldsudøverens strategi: Overtager styring af kvindens økonomi og private ejendom

 
- Forlange, at kvinden udleverer sin løn til ham
- Nægte kvinden at få overblik over fælles økonomi
- Undlade at oplyse kvinden om hans indtægt
- Nægte at blive holdt ansvarlig for, hvad fælles penge bruges til
- Foretage dyre indkøb uden først at drøfte det med kvinden
 

Kvindens reaktion:

 
- Følelse af uselvstændighed
- Indskrænkning af handlemuligheder
 

7. PERIODISK BELØNNING

 

Voldsudøverens strategi: Skift mellem varme og kulde

 
- Forsoningsfaser, hvor manden angrer og lover aldrig at gøre det mere eller gøre noget ved sit problem, og hvor det ser ud som om, at magtbalancen er tippet over
 

Kvindens reaktion:

 
- Nedbrydning af modstandskraft: Kvinden bliver taknemmelig over for manden, kvinden får medlidenhed med manden (det er synd for ham, og han har det svært)
- Forvrænget opfattelse af manden: Den dejlige mand er den egentlige ham, den voldelige mand er ikke-ham
- Illusorisk håb om bedring/forandring: Kvinden får et håb om, at han kan holde op med at være voldelig, og at det kan ske, hvis hun bare gør sig lidt mere umage
 

8. ISOLATION

 

Voldsudøverens strategi: Manden ødelægger kvindens kontakt med omverdenen

 
- Ødelæggelse af hendes tilknytningsforbindelser for at isolere hende fra alle andre informationskilder, materiel hjælp eller følelsesmæssig opbakning, f.eks. ved ekstrem jalousiadfærd (lytte ved dørene, opsnappe breve, e-mails, aflytte telefonsamtaler mv.)
- Tvinge hende til at vælge mellem ham og hendes familie/venner
- Fortælle hende, at hendes familie/venner ikke er gode for hende/ikke gode nok til hende
- Forstyrre hendes arbejde/uddannelse
 

Kvindens reaktion:

 
- Dyb afhængighed af manden (traumatic bonding): Stockholmssyndrom – i mangel af andet forsøger kvinden (ofret) at finde det menneskelige i sin tilfangetager, og der dannes et særligt identifikationsbånd (idealisering eller paradoksal taknemmelighed, en følelse af et specielt eller overnaturligt forhold)
- Overtagelse af mandens syn på verden og især hans syn på hende: Hun tror på, at det han siger om hende, er rigtigt: at hun er dum og grim, og at hun ikke dur til noget, at hun ikke kan klare sig uden ham, at hun selv er skyld i de tæsk, hun får, eller den ydmygende behandling, hun udsættes for.
 

9. TVINGE KVINDEN TIL AT OPGIVE SINE EGNE MORALSKE PRINCIPPER

 

Voldudøverens strategi:

 
- Presse kvinden til at lyve
- Tvinge hende til at dække over mandens kriminalitet
- Tvinge hende til at overvære overgreb på egne børn
 

Kvindens reaktion:

 
- Total demoralisering
- Selvhad, som undertiden vendes mod andre
- Robotisering: Lukker af for følelser, tanker, initiativ og dømmekraft, følelse af at være reduceret til et ikke-menneske.
 
 
Voldstrappen bygger bl.a. på Mødrehjælpens mangeårige erfaring med hjælp, rådgivning og behandling af voldsramte kvinder samt inspiration fra bl.a. den amerikanske psykiater Judith Lewis Herman, der bl.a. har skrevet bogen ”I voldens kølvand - Psykiske traumer og deres heling”.
 
Publiceringsdato:
10. februar 2011