Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Sammenhængende patientforløb

Med kommunalreformen har kommunerne og sygehusvæsnet fået et større ansvar for at skabe sammenhæng i patientforløbene. Det kræver et styrket samarbejde mellem kommunernes sygeplejersker, de praktiserende læger, sundhedscentre og sygehusene.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
 
Sammenhæng og kontinuitet i patientforløbet er en af forudsætningerne for, at den enkelte patients sundhedstilstand forbedres hurtigst muligt. Det gælder både internt på det enkelte sygehus og på tværs af sygehuse og primærsektor.
 
Ofte medfører det betydelige problemer, når brugerne eller patienterne bevæger sig på tværs af sundhedsvæsnets forskellige sektorer. Der kan være problemer med have overblik over sit forløb - at forstå, hvordan de enkelte dele af forløbet hænger sammen osv.
 
For at sikre et sammenhængende og meningsfuldt forløb for den enkelte bruger af sundhedsvæsnet har DSR foreslået, at regioner og kommuner samarbejder om en hensigtsmæssig koordinering af de komplekse patientforløb på tværs af sektorerne.
 
Både sundhedsloven, Kræftplan 2 og flere rapporter fra Sundhedsstyrelsen har fastslået behovet for etablering af ordninger, som sikrer høj sundhedsfaglig kvalitet og kontinuitet for brugerne af sundhedsvæsnet. Det kan for eksempel dreje sig om ansættelse af særlige koordinatorer af patientforløb – og naturligvis særligt i forløb, som er præget af overgange mellem flere sektorer i sundhedsvæsnet.
 
Til højre kan du læse mere om sammenhængende patientforløb.
Publiceringsdato:
28. oktober 2010
Ændringsdato:
28. oktober 2010