Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Kontingentsatser i DSR

Uanset om du er studerende, senior, i beskæftigelse, under videreuddannelse eller på dagpenge, skal det være enkelt at være medlem af Dansk Sygeplejeråd. Vores kontingentstruktur giver gode muligheder for at bevare et aktivt medlemskab hele livet, også selvom du måske i en periode ikke er beskæftiget i sygeplejen eller er senior.
 • print
 • download
 • kontakt
 • Bookmark and Share
Som medlem af Dansk Sygeplejeråd (DSR) får du adgang til en lang række medlemsfordele og rabatordninger. På denne side kan du finde ud af, hvad det koster dig at være medlem. Det kan nemlig variere alt efter, hvor du er i dit arbejdsliv. Er du f.eks. studerende, på barsel eller ledig, har du mulighed for at få nedsat kontingent. Så husk endelig at give os besked, når der er ændringer i din arbejdssituation, når du bliver færdiguddannet, hvis du er ledig, eller der sker andet, der kan have betydning for dit medlemskab og prisen på dit kontingent. 

 

Du kan få nedsat kontingent:

 • Hvis du vil videreuddanne dig på SU, og du arbejder et begrænset antal timer som supplement til SU, får du en kontingentnedsættelse til 25 pct.
 • Hvis du er nyuddannet, får du kontingentfritagelse den første måned efter uddannelsens afslutning.
 • Hvis du i gennemsnit arbejder og får løn for 12 timer om ugen, kan du få kontingentet sat ned til 50 pct.
 • Hvis du er på dagpenge, kan du få kontingentet sat ned til 25 pct..
 • Hvis du går på pension eller efterløn og stopper med at arbejde som sygeplejerske, bevarer du din ret til at stemme ved valg til organisatoriske poster, og du har taleret på kredsenes generalforsamlinger. Du får et specielt seniorkontingent.
 • Hvis du flytter til udlandet (uden dansk arbejdsgiver) kan du søge om passivt medlemskab
 • Hvis du skifter erhverv, kan du søge om passivt medlemskab. Du har ikke stemmeret, men får ligesom andre medlemmer emblemet, fagbladet Sygeplejersken, log-in til medlemsområde på hjemmesiden, faglige artikler, aktuelle nyheder på e-mail og sms.

Hvis du har fået bevilget fleksjob efter den 1. januar 2013, skal du være opmærksom på, om du betaler det rette kontingent til DSR.
Vi anbefaler dig at kontakte DSR’s Medlemsservice i med henblik på at få fastsat det rette kontingent.

Ring på 33151555 # 1 eller send en mail til dsr@dsr.dk, hvis du vil høre om dine muligheder.

 

Kontingentsatser 2015
 Aktive sygeplejersker:​
 466,34 kroner pr. måned
 1.399,00 kroner pr. kvartal
 Studerende:​
​ 47,67 kroner pr. måned
 143,00 kroner pr. kvartal
 Dimittender: ​​
 1. måned kontingentfri ​
 Beskæftiget max. 12 timer om ugen i gennemsnit: ​
​ 233,67 kroner pr. måned
 701,00 kroner pr. kvartal
 Under videreuddannelse med SU: ​
 117,34  kroner pr. måned
 352,00  kroner pr. kvartal
 På dagpenge (barsel (dagpengeperioden) / ledighed/ sygdom o.l)
​ 117,34 kroner pr. måned
 352,00 kroner pr. kvartal
 Seniorer på efterløn eller alderspension:​
​ 65,34 kroner pr. måned
 196,00 kroner pr. kvartal
 Bosat i udlandet - uden dansk arbejdsgiver:
​ 56,00 kroner pr. måned
 672,00 kroner pr. år
Passiv (orlov uden løn, overgået til andet erhverv):​
​ 56,00 kroner pr. måned
 168,00 kroner pr. kvartal​

  

indBETALING af kontingent

 

Modtagelse af opkrævning

Hvis du er tilmeldt Betalingsservice vil du otte dage inden kvartalets start kunne se specifikation af opkrævningen via din netbankaftale. På samme tidspunkt modtager du en betalingsoversigt fra Betalingsservice, hvor opkrævningen vil fremgå.
 
Hvis du via din netbankaftale er tilmeldt ordningen for elektronisk indbetalingskort, vil opkrævningen foreligge klar til din netbanks godkendelse otte dage inden kvartalets start.
 

Kontingentindbetaling

Vi anbefaler, at du anvender automatisk betaling gennem Betalingsservice. Herved sparer både du og vi administrationsomkostninger, og der sikres rettidig betaling.
 
Fremsendelse af check eller postanvisning bør undgås, da det hyppigt forsinker vores registrering af indbetalingen og forøger administrationsomkostningerne.
 
 • Du kan tilmelde dig Betalingsservice via din bank:
  Kreditornummer 01049941 / Deb.grp. 02088
  Kundenummer = medlemsnummer

 

 • Betaler du fra Norge, kan du benytte vores kontonummer i
  Danske bank, Norge: 9760.01.01718 DKR. omregnes til NKR.
  Husk at angive medlemsnummer i tekstfeltet.

 

 • Betaler du fra det øvrige udland, kan du benytte:
  IBAN-nr.: DK7030004280165050
  BIC/SWIFT: DABADKKK
  Husk at angive medlemsnummer i tekstfeltet.
 

Hvornår er betalingen gennemført?

Betalingsdatoen er den dato, beløbet fratrækkes din konto. Det gælder også ved indsendelse af indbetalingskort til din bank, hvor betalingen først er gennemført, når beløbet er fratrukket din konto.
 
Ved betaling med check eller ved kontant betaling er betaling gennemført, når vi modtager checken/indbetalingen inden for vores åbningstid.
 
Betaling på posthus eller i banken anses for gennemført på det tidspunkt, hvor posthus/bank datostempler indbetalingskortet som kvittering for, at betaling er sket.
 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceringsdato:
25. januar 2012
Ændringsdato:
11. marts 2014