Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Kliniske ekspertsygeplejersker

Mange kronisk syge patienter får ikke den sygepleje og behandling, de har behov for. Derfor har en række lande indført kliniske ekspertsygeplejersker – advanced nurse practitioners – til kronisk syge patienter.
 • print
 • download
 • kontakt
 • Bookmark and Share
1,7 millioner voksne danskere har en eller flere kroniske sygdomme, og Statens Institut for Folkesundhed vurderer, at det tal i 2020 vil være vokset til 2 millioner. Det store antal kronisk syge medfører en udfordring af meget store dimensioner for sundhedsvæsenet. Undersøgelser viser, at:
 
 • Mange kronisk syge får i dag ikke optimal sygepleje og behandling, hvilket er årsag til sygdomsforværring og indlæggelser.
 • Mange kronisk syge har for mange kontakter til forskellige sundhedsprofessionelle.
 • Mange kronisk syge mangler sammenhæng i deres forløb.
En række lande, f.eks. Storbritannien, Irland og Holland, arbejder langt mere systematisk på at skabe bedre sundhedstilbud til de kronisk syge, f.eks. diabetes- eller KOL-patienter. Omdrejningspunktet i denne indsats er Advanced Nurse Practitioners.
 
Med udgangspunkt i f.eks. ambulatorier, udgående funktioner, sundhedscentre og almen praksis sikrer Advanced Nurse Practitioners sammenhæng, kontinuitet, løbende monitorering og justering af sygepleje og behandling, hvilket forhindrer sygdomsforværring og indlæggelser samt letter presset på det øvrige sundhedsvæsen. LEON-princippet understøttes, og der skabes karriereveje, der fastholder de dygtigste klinikere tæt på klinisk praksis. Nu er det på tide, at Danmark lærer af de gode internationale erfaringer og indfører kliniske ekspertsygeplejersker.
 
Kliniske ekspertsygeplejersker har med videreuddannelse og indenfor et afgrænset område kompetence til selvstændigt at ordinere visse typer medicin, justere og igangsætte sygepleje og behandling, henvise til andre sundhedstilbud mv. Derfor kan de varetage en stor del af de kronisk syges behov for forebyggelse, sygepleje og behandling.
 
Kliniske ekspertsygeplejersker sikrer et mere sammenhængende sundhedstilbud til kronisk syge og et mere fleksibelt sundhedsvæsen, hvor opgaverne ikke varetages på et højere specialiseringsniveau end nødvendigt. Samtidig kommer der flere kliniske karriereveje tæt på patienterne. Det vil gøre det lettere at rekruttere og fastholde sygeplejersker.
 

Kliniske ekspertsygeplejersker

 • Har en grunduddannelse som sygeplejerske + klinisk erfaring + en videreuddannelse på et niveau over grunduddannelsen.
 • Har udvidede kompetencer til indenfor et afgrænset område selvstændigt at justere og ordinere visse typer medicin, henvise til andre sundhedstilbud og igangsætte sygepleje og behandling.
 • Kan skabe sammenhæng i patientforløbene og varetage en stor del af den kronisk syge patients behov for sundhedstilbud, herunder forebyggelse, løbende monitorering og justering af sygepleje og behandling.
 • Skaber høj kvalitet og patientsikkerhed. En evaluering af den engelske model viser, at ordningen fungerer sikkert, klinisk korrekt og effektivt i praksis. Ud af 60.000 medicineringsfejl, som det engelske National Patient Safety Agency har registreret, kan ikke én tilbageføres til en ekspertsygeplejerske.
 • Findes i en række lande og hedder på engelsk ”advanced nurse practitioners".

 

Dansk professor: Kliniske ekspertsygeplejersker gavner patienter

Kliniske ekspertsygeplejersker vil være en gevinst for det danske sundhedsvæsen. Og de skal have afgrænset ordinationsret, mener professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik, Kjeld Møller Pedersen.
 
 
 

Engelsk professor: Kliniske ekspertsygeplejersker gavner patienter

Der var positive toner fra flere sider, da Dansk Sygeplejeråd afholdt konference om kliniske ekspertsygeplejersker. Engelsk professor påpegede mange gevinster ved kliniske ekspertsygeplejersker.
 
  
  

ekspertsygeplejersker giver højere kvalitet og færre fejl

Kliniske ekspertsygeplejersker skaber større kvalitet og mere sammenhængende patientforløb for de kronisk syge. Så klar er meldingen fra Dansk Sygeplejeråd efter at Lægeforeningen har forsøgt at skyde forslaget om ekspertsygeplejersker ned.
 
 

Faglige selskaber anbefaler kliniske ekspertsygeplejersker 

 Kliniske ekspertsygeplejersker vil være en stor gevinst for landets 1,7 millioner kroniske patienter, mener repræsentanter for to faglige selskaber, hvis medlemmer dagligt arbejder med kronisk syge. 

 

 

Både praktiserende læger og KL ser fordele i at lade kliniske ekspertsygeplejersker udføre flere opgaver i kommunerne.
 
 
 
  

Ministre klar til at give sygeplejersker mere ansvar

Regeringspartierne vil ryste posen og flytte rundt på ansvar og opgaver i sundhedsvæsenet, så sygeplejersker med en særlig uddannelse kan ordinere medicin. Forslaget møder opbakning.
 
 
  
 

Udenlandske læger roser ekspertsygeplejersker    

Siden regeringspartierne i februar fremsatte deres forslag om kliniske ekspertsygeplejersker, har Lægeforeningen fremsat kritik. Udenlandske erfaringer viser, at der ikke er grund til bekymring.
 
 
 
 

Tidligere artikler  

De radikale er tilhængere af ekspertsygeplejersker      

Det Radikale Venstre bakker op om idéen med at indføre kliniske ekspertsygeplejersker. "Der er brug for karriereveje tæt på patienterne," mener sundhedsordfører Lone Dybkjær (R).
 

V og K bakker op om selvstændig ordinationsret

Et sundhedsvæsen i verdensklasse kræver blandt andet kliniske ekspertsygeplejersker med begrænset, selvstændig ordinationsret, skriver sundhedsordførerne Birgitte Josefsen (V) og Vivi Kier (K) i et debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende.
  
 
 
 

Hent Microsoft SilverlightVideo om kliniske ekspertsygeplejersker (konference på Christiansborg, 2009)

 
Publiceringsdato:
27. oktober 2010
Ændringsdato:
27. oktober 2010