Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Honorering af frikøbte politikere i Dansk Sygeplejeråd

Åbenhed om honorarer: Her har du mulighed for at se de honorarer, der udbetales til DSR’s formand, næstformand, kredsnæstformand samt formændene for lederforeningen.

  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
Dansk Sygeplejeråd har valgt en enkel og gennemskuelig model for honorarer til politisk valgte i organisationen. Alle får et fast honorar samt pension og feriegodtgørelse. Eksterne honorarer – f.eks. for medlemskab af bestyrelser – tilfalder uden undtagelse Dansk Sygeplejeråd.
 
Det er kongressen, som fastlægger principperne for honorering og fratrædelsesordninger for politikere i Dansk Sygeplejeråd. Dermed sikrer vi åbenhed og demokratisk beslutningstagen om honorarerne.
 
Honorarerne reguleres kun med nettoprisindekset. Alle andre reguleringer skal besluttes af kongressen.

Honorarer i 2015

Formanden får pr. 1. januar 2015 et honorar på 97.135 kr. pr måned (eksklusiv pension)

Næstformændene får pr. 1. januar 2015 et honorar på 75.550 kr. pr måned (eksklusiv pension)

Kredsformændene får pr. 1. januar 2015 et honorar på 64.757 kr. pr. måned (eksklusiv pension)

Kredsnæstformændene får pr. 1. januar 2015 et honorar på 48.568 kr. pr. måned (eksklusiv pension)

Formanden for Lederforeningen får pr. 1. januar 2015 et honorar på 58.281 kr. pr. måned (eksklusiv pension)

Næstformanden for Lederforeningen får pr. 1. januar 2015 et honorar på 43.711 kr. pr. måned (eksklusiv pension)

Pensionen for de ovenstående følger de ledende sygeplejerskers i regionerne, der udgør 16,59 % pr. 1. januar 2014

Formanden og næstformanden for SLS får et honorar svarende til lønnen for en nyuddannet i kommunerne pr. 1. oktober 2015 svarende til 24.536,83 kr. med 13,48 % i pension.​ 

Fratrædelsesordninger med loft på 9 måneder

Frikøbte politikere i Dansk Sygeplejeråd har ret til en fratrædelsesordning. Efter 2 års valgperiode er man berettiget til 2 måneders løn og så fremdeles. Ordningen kan maksimalt udløse 9 måneders løn. Hvis der modtages løn i perioden med fratrædelsesløn modregnes lønnen i fratrædelseslønnen.

 
Udbetaling af fratrædelseslønnen kan udsættes efter en konkret aftale med den enkelte i en periode på op til 2 år, hvis specielle hensyn, herunder uddannelsesforhold, tilsiger dette. Ordningen dækker formand, næstformænd, kredsformænd, kredsnæstformænd og lederforeningens formand.
 
Publiceringsdato:
20. oktober 2010