Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Honorering af frikøbte politikere i Dansk Sygeplejeråd

Åbenhed om honorarer: Her har du mulighed for at se de honorarer, der udbetales til DSR’s formand, næstformand, kredsnæstformand samt formændene for lederforeningen.

  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
Dansk Sygeplejeråd har valgt en enkel og gennemskuelig model for honorarer til politisk valgte i organisationen. Alle får et fast honorar samt pension og feriegodtgørelse. Eksterne honorarer – f.eks. for medlemskab af bestyrelser – tilfalder uden undtagelse Dansk Sygeplejeråd.
 
Det er kongressen, som fastlægger principperne for honorering og fratrædelsesordninger for politikere i Dansk Sygeplejeråd. Dermed sikrer vi åbenhed og demokratisk beslutningstagen om honorarerne.
 
Honorarerne reguleres kun med nettoprisindekset. Alle andre reguleringer skal besluttes af kongressen.
 
                                                                                                                    

Formandens løn i 2012

Fra 12. juni 2012 får Formanden for Dansk Sygeplejeråd 93.908 kr. pr. mdr. i honorar. (111.157 kr. inkl. pension og særlig feriegodtgørelse).
 
Næstformændene i Dansk Sygeplejeråd får et honorar på 73.039 kr. mdr. (86.456 kr. inkl. pension og særlig feriegodtgørelse).
 
Kredsformændene i Dansk Sygeplejeråds fem kredse får et honorar på 62.605 kr. pr. mdr.
(74.105 kr. inkl. pension og særlig feriegodtgørelse), mens næstformændene i kredsene får et honorar på 46.954 kr. pr. md. (55.579 kr. inkl. pension og særlig feriegodtgørelse).
 
Formanden for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd får et honorar på 56.345 kr. pr. md. (66.694 kr. pr. md. inkl. pension og særlig feriegodtgørelse).
 
 

Fratrædelsesordninger med loft på 9 måneder

Frikøbte politikere i Dansk Sygeplejeråd har ret til en fratrædelsesordning. Efter 2 års valgperiode er man berettiget til 2 måneders løn og så fremdeles. Ordningen kan maksimalt udløse 9 måneders løn. Hvis der modtages løn i perioden med fratrædelsesløn modregnes lønnen i fratrædelseslønnen.
 
Udbetaling af fratrædelseslønnen kan udsættes efter en konkret aftale med den enkelte i en periode på op til 2 år, hvis specielle hensyn, herunder uddannelsesforhold, tilsiger dette. Ordningen dækker formand, næstformænd, kredsformænd, kredsnæstformænd og lederforeningens formand.
 
Publiceringsdato:
20. oktober 2010