Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Fonde, legater og stipendier

Dansk Sygeplejeråd har en række fonde, som sygeplejersker og sygeplejestuderende har mulighed for at søge økonomisk støtte fra.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

Dansk Sygeplejeråd administrerer en række fonde, hvorfra det er muligt at søge økonomisk støtte. Inden du klikker dig ind på listen over fondene herunder, er det vigtigt, at du læser informationen, der står under listen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på fonde@dsr.dk (husk at oplyse dit medlemsnummer) eller på 33 15 15 55.  

 

 

 Find fonde henvendt til:

 

Forud for ansøgning

Sæt dig ind i fondens formål, inden du udfylder et ansøgningsskema. Flere fonde har ofte kriterier, der skal opfyldes for at ansøgningen kan blive behandlet. En fond kan for eksempel have formålet at "yde huslejehjælp til sygeplejersker" eller at "yde økonomisk støtte til rekreation og forbedring af kår til økonomisk trængende sygeplejersker/sygeplejeelever ved københavnske hospitaler."

Hvis din ansøgning ikke opfylder fondens formål, vil din ansøgning ikke blive taget i betragtning.

 

Ansøgningsfrister/ -perioder

De fleste fonde har en ansøgningsperiode på tre uger. Du kan se ansøgningsfrister og -perioder under den enkelte fond. Det er vigtigt at overholde ansøgningsfristerne, da ansøgninger, der ikke overholder ansøgningsfristerne, ikke behandles.
 

Stipendiefonden

Stipendiefondens ansøgningsfrister kan ses på www.dsr.dk/stipendiefonden. Alle ansøgninger til arrangementer i udlandet med start i samme måned behandles på samme bevillingsmøde. Det er vigtigt, at du i god tid, inden du ansøger Stipendiefonden, sætter dig ind i hvilke bilag, der skal vedlægges ansøgningen. Afhængigt af hvornår dit ophold starter, skal du senest søge 2 eller 3 måneder, inden den måned, hvor dit ophold starter. 
 

Solidaritetsfonden 

Medlemmer kan løbende søge om midler til psykolog- eller misbrugsbehandling fra Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond. Ansøgninger behandles løbende.
 

Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond

Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond har til formål at yde økonomisk støtte til forskning udført af sygeplejersker til fremme af sygeplejen i Danmark og internationalt. Fonden kan søges af medlemmer af Dansk Sygeplejeråd.

Alle fonde på nær Solidaritetsfonden annonceres i Sygeplejersken.

Uddelingernes størrelse og antal uddelinger

Under de enkelte fonde kan du orientere dig om seneste uddeling (antal ansøgere, antal modtagere og hvilke beløb, der er uddelt), og dermed også få et indblik i, hvor stor chance du har for evt. at modtage et legat. Fondenes midler er begrænsede og vi har derfor ikke mulighed for at kunne tilgodese alle ansøgere.

 

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema til fondene udfyldes elektronisk med mindre andet fremgår under den enkelte fond.

 

Særligt for sygeplejestuderende

Hvis du som sygeplejestuderende ønsker at søge om økonomisk støtte til studiebesøg eller studieophold i udlandet, skal du søge Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond, fordi der her er størst sandsynlighed for at opnå evt. støtte.

 

Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond

Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond har fem formål, hvoraf et af formålene er at yde støtte til medlemmers behandling hos autoriseret psykolog samt til behandling for misbrug.
Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfonds øvrige fire formål er rettet mod at understøtte nationale og internationale organisationer.
 

SKAT

Alle uddelinger fra fonde på nær Stipendiefonden indberettes til SKAT med mindre der fremgår andet under den enkelte fond. 

At uddelingerne fra Stipendiefonden ikke indberettes til SKAT, er ikke ensbetydende med, at uddelingerne fra Stipendiefonden er skattefri for modtageren, men derimod at modtageren selv har pligt til at medtage uddelingerne på sin selvangivelse. Hvis du modtager flere legater til samme arrangement i udlandet fra andre end Dansk Sygeplejeråd, kan der afhængig af det samlede beløb blive tale om skattepligt. Du kan kontakte SKAT for nærmere oplysninger og vejledning.
Publiceringsdato:
13. januar 2011
Ændringsdato:
20. april 2015