Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Sygeplejens historie i Danmark

Den professionelle sygepleje startede på Diakonissestiftelsen og Københavns Kommunehospital.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
For 150 år siden åbnede Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Det blev starten på den første faglærte sygepleje. Samme år åbnede Kommunehospitalet i København, hvor den første ’verdslige’ sygepleje så dagens lys. I 1913 åbnede Bispebjerg Hospital, der satte retningen for dansk sygepleje – uddannelses- og ledelsesmæssigt.

Læs mere  


 

Den danske sygeplejes historie    

I 1863 startede Diakonissestiftelsen med en forløber for sygeplejerskeuddannelsen, der fik indflydelse på sygeplejerskeuddannelsen i mange år. I 1876 startede Københavns Kommunehospital på en sygeplejerskeuddannelse, der kom til at danne skole for alle sygehuse i Danmark.

Læs om sygeplejefagets og sygeplejerskeuddannelsens udvikling siden 1863.

​De første hospitaler i Danmark og deres plejepersonale  

 Før år 1800 var der kun 13 hospitaler i Danmark, alle bemandet med uuddannet plejepersonale.

 

 

Diakonissestiftelsen - grundlagt i 1863     

Den danske sygeplejerskeuddannelse blev grundlagt med etableringen af Diakonissestiftelsen i 1863

 

​De religiøse hospitalers rolle i dansk sygepleje   

I1930-40erne udgjorde de religiøse sygehuse 12% af det samlede antal sengepladser i Danmark. De katolske ordener stod for de 10% og diakonissestiftelserne for 2-2,5%.

Den første sygeplejerskeuddannelse på Københavns Kommunehospital   

Den første egentlige sygeplejerskeuddannelse startede i 1876 på Københavns Kommunehospital. Det kom til at danne skole for landets andre sygehuse.

Florence Nightingale’s betydning for dansk sygepleje     

Der går en lige linje fra Florence Nightingale’s sygeplejeskole og idéer om sygepleje til dansk sygepleje. Dansk Sygeplejeråds to første formænd havde begge stiftet bekendtskab med Nightingalesystemet, og det blev styrende for deres politik inden for uddannelse og organisering af sygeplejen på sygehusene.

Lærebøger i sygepleje i Danmark

Den første egentlige lærebog udkom i 1904 og var baseret på den undervisning, sygeplejeeleverne fik på Københavns Kommunehospital. I 1926 udgav Dansk Sygeplejeråd en ny lærebog i tre bind, der kom til at præge sygeplejeuddannelsen i mange år.

sygeplejerskeuddannelseNs udvikling frem til 1933  

Sygeplejerskeuddannelsen var fra starten hovedsagen for Dansk Sygeplejeråd. Målet var en landsdækkende treårig uddannelse - og statsautorisation.

Sygeplejeforskolen i højskolen

Forskolen var inspireret af sygeplejerskeuddannelsen i England og i USA, hvor man oprettede forskoler allerede før århundredeskiftet.
 

Kampen for statsautorisation   

Efter 26 års arbejde opnåede sygeplejerskerne i 1933 statsautorisation

Sygeplejerskeuddannelsen efter autorisationen i 1933   

 Et af formålene med autorisationen var ensartethed i uddannelsen. Men hvordan så uddannelsen ud efter 1933?

 

Filmklip om sygeplejerskeuddannelsen og sygeplejen i 1948 - 1950   

Frederiksberg Stadsarkiv har filmklip fra Frederiksberg Hospital og sygeplejerskeuddannelsen på hospitalet. Se de 50 år gamle og unikke optagelser.

Uddannelsesreformen 1957

Med den nye lov om sygeplejersker i 1956 og Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen i 1957 skete der en radikal ændring af sygeplejerskeuddannelsen. den kom i faste rammer, og der blev oprettet sygeplejeskoler i hele landet.
 

Uddannelsesreformer fra 1957 og til i dag

​De forskellige reformer i korte træk siden reformen i 1957, der satte rammen for den første regulerede sygeplejerskeuddannelse. Det er historien om, hvordan sygeplejerskeuddannelsen udviklede sig fra lærlingeuddannelse til professionsbacheloruddannelse.

Sygehus- og skoleemblemer

Indtil 1958 fik eleverne et sygehusemblem i løbet af uddannelsen. Efter 1958 blev det til skoleemblemer. De fortæller historien om sygeplejerskeuddannelsens og sygehusenes udvikling i Danmark siden begyndelsen af 1900-tallet 

 

Mandlige sygeplejersker

De første mandlige sygeplejersker blev uddannet på Rigshospitalet 1954, men de måtte vente et halvt år på deres autorisation.
 

Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet

 Danmarks Sygeplejerskehøjskole var i mange år den eneste mulighed for videreuddannelse rettet mod sygeplejersker.

Akademisk uddannelse af sygeplejersker

Dansk Sygeplejeråd har i mange år arbejdet på, at sygeplejersker skal have mulighed for at tage en akademisk uddannelse som overbygning på grunduddannelsen til sygeplejerske.

 

  
Publiceringsdato:
27. juli 2011