Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Kvalitet og patientsikkerhed

Kvalitet og patientsikkerhed kan ses som to sider af samme sag.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
 ​

Kvalitetsstandarder i sundhedsvæsenet   

Den Danske Kvalitetsmodel dækker det meste af sundhedsvæsenet ​


Akkreditering   

Sygehusene er i gang med den første akkrediteringsrunde ​


Patientsikkerhed    

Indberetning af utilsigtede hændelser er velkendt på sygehusene, og skal nu også indføres i kommunerne


Faglig forsvarlighed

Arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads spiller en central rolle i forhold til at kunne udføre forsvarlig sygepleje. Og arbejdsmiljøet er afgørende for den enkelte sygeplejerskes oplevelse af at yde faglig forsvarlig kvalitet i plejen.


Kvalitet i sygeplejen og arbejdsmiljø

Rapporten ser på, hvilke sammenhænge der er mellem på den ene side medarbejdernes arbejdsmiljø, helbred og velbefindende og på den anden side patientresultater​

 
Publiceringsdato:
04. april 2011
Ændringsdato:
04. april 2011