Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 

Fremtidens sygepleje

Sygeplejersker er nøgleaktører i fremtidens sundhedsvæsen.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

Der sker mange ændringer i sundhedsvæsenet og samfundets behov for sygepleje. På trods af, befolkningens generelle sundhed er blevet bedre på grund af bedre levevilkår, så lever mange med kroniske sygdomme og livsstilssygdomme i længere tid.

Samtidigt med at behovet for sygepleje er under forandring, vokser også behovet for traditionel sygepleje. Fordi folk lever længere, har vi en stor og voksende gruppe af ældre med behov for pleje, god "gammeldags" sygepleje.

Stigningen i ambulant behandling og den stærkt reducerede liggetid på sygehuset bidrager yderligere til, at rammerne for sygeplejerskernes rolle ændrer sig. Tidligere var patienterne indlagt i dage og uger, og der var tid til at yde både praktisk sygepleje, omsorg og støtte til mestring. Nu bliver patienterne udskrevet, så snart de er færdigbehandlede - også selv om de ikke "færdige" i et sygeplejefagligt perspektiv. 

Det er sygeplejerskerne, der har ansvar for opfølgning af både den medicinske behandling og sygeplejen, som regel på tværs af sektorerne. Det betyder, at sygeplejerskernes rolle og opgaver ændrer sig, og at sygeplejerskerne bliver nøglepersoner i patienternes forløb, der ofte er livsvarigt.

Dansk Sygeplejeråd giver her en række anbefalinger og bud på sygeplejerskernes nye opgaver og roller i hele sundhedsvæsenet og i alle sektorer.

psykiatri.jpg

Vejen mod en bedre psykiatri

Mennesker med psykisk sygdom skal have samme rettigheder som andre patienter i Danmark. Dansk Sygeplejeråd har i udspillet "Vejen mod bedre psykiatri" seks bud på, hvordan det kan gøres.

SYGEPLEJE OG SYGEPLEJERSKENS ROLLE I DAGENS OG FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN    

Sygeplejerskers arbejde har stor betydning i samfundet, det enkelte menneske, for sundhed og for livskvalitet i bredere forstand. Derfor er det nødvendigt, at vi til stadighed overvejer, hvordan vi udfører sygeplejen, og at vi udvikler sygeplejen.
​ 

FREMTIDENS SYGEPLEJE I KOMMUNERNE – DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER

Dette udspil indeholder Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til en styrket kommunal sundhedsindsats.
  ​

Fremtidens sundhedspleje i kommunerne

DSR og det faglige selskab for sundhedsplejersker giver nogle bud på, hvordan kommunerne kan sikre børn, unge og deres familier mest mulig sundhed​

Konsultationssygeplejersker - fremtidens nøglespillere

Når patienter kommer i almen praksis, er det stadig oftere en konsultationssygeplejerske, der giver sundhedstilbuddet​
 
Publiceringsdato:
15. maj 2012
Ændringsdato:
15. maj 2012