Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Niels Sandholms ph.d.afhandling til download

Sygepleje mellem pakker og personer - en mikrosociologisk undersøgelse af relationer mellem vidensformer, som bringes i spil i sygeplejerskers arbejde med rehabilitering og behandling
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share
Niels Sandholm Larsen forsvarede sin ph.d.-afhandling den 4. juni 2010. Niels Sandholm er lektor, ph.d., sociolog og sygeplejerske på Professionshøjskolen Metropol
 
 
Interessen er at undersøge professionalisering af sygepleje med afsæt i hvordan sygeplejersker legitimerer arbejde og gør krav gældende. På empirisk niveau undersøges sygeplejerskearbejde i relation til rehabilitering af kronisk syge i et kommunalt sundhedscenter og i en sengeafdeling på hospital, hvor der arbejdes med accelereret kirurgisk behandling. Undersøgelsesdesign er to eksplorative casestudier med fokusgruppeinterviews, deltagerobservation og indsamling af lokale nøgledokumenter. Det analytiske blik er funderet i en socialkonstruktivistisk tradition med referencer til Berger & Luckmann og Michel Foucault.
 
Undersøgelsens fokus på arbejde er begrundet i Andrew Abbotts professionsteori. Det hedder, at forandringer i professioners videnssystemer sætter sig tydeligst og hurtigst igennem i det konkrete arbejde, hvor faggrænser udfordres i kampe mellem faggrupper om domæner og kognitiv kontrol.
 
Undersøgelsen viser komplicerede og kreative koblinger mellem vidensformer og abstraktionsniveauer i sygeplejerskers arbejde, at teknisk viden er den dominerende vidensform, og at viden reproduceres i arbejdet gennem systematisk brug af manualer. Udover kendte vidensformer er identificeret en vidensform, som kaldes ?logistisk viden?. Logistisk viden har prognostisk karakter og er knyttet til planlægning og sekvensering af elementer, som indgår i produktion af sundhedsfaglige ydelser.
 
Blandt vidensformerne spiller logistisk viden en overraskende stor rolle i legitimering af sygeplejerskearbejde. Logistisk viden indgår i magtfulde alliancer med teknisk og økonomisk viden, alliancer som har potentiale til at udfordre kognitive domæner i sundhedsfagligt arbejde.
 
Undersøgelsen viser, at sygeplejerskers faglige autoritet er relativ. Sygeplejersker har stort held til at forsvare interesser, udvide domæner og udøve kognitiv kontrol med arbejdet i behandlingsinstitutionen.
 
Behandlingsarbejde tilbyder en kontekstuel ramme, som faciliterer sygeplejerskers magtudøvelse. Sygeplejerskers faglige autoritet er relativt svagere i rehabiliteringsinstitutionen.
 
Sammenlignet med fysioterapeuter har sygeplejersker vanskeligt ved at etablere domæner og forsvare interesser. I rehabiliteringsarbejde domineres sygeplejersker af fysioterapeuter. Fysioterapeuterne er i besiddelse af kognitiv kontrol, og sygeplejersker har vanskeligt ved at legitimere og fastholde domæner.
 
Undersøgelsen viser differentiering og hierarkisering internt i sygeplejerske gruppen, dominerende positioner i faggruppen indtages specialister, logistikere og behandlere. Underordnede positioner er knyttet til manuelt og udifferentieret arbejde med patienter.
 
Forskningsprojektet er finansieret af Dansk Sygeplejeråds formålsbestemte ph.d.-stipendium 'Sygeplejens vilkår'.
 
Publiceringsdato:
08. december 2010